Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland, Classis Grootegast

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland, Classis Grootegast
Periode van bestaan 1908-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie GKN, Generale Synode en 

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk).

 

Classicale vergaderingen worden gemiddeld eens per drie maanden gehouden.

 

In 1908 werd de naam van de Classis Enumatil veranderd in Classis Grootegast; in 1967 werd de Classis gesplitst in de Classis Grootegast en de Classis Zuidhorn.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Belangrijkste taken van de Classis zijn het toezicht op taak en roeping van de kerk en het geven van advies en bijstand aan Kerkenraden

Voorloper

Classis Enumatil

Opvolger

Classis Zuidhorn (gedeeltelijk)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

geen

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Periode archief

1856-1974

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 347

Kenmerk toegang

Molen, J. van der, Plaatsingslijst van het archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland [met historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek van de vergaderingen der Deputaten voor Emigratie van de zes classes van de Gereformeerde Kerken der Provincie Groningen (inv.nr. 44)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Gemeentearchief Rotterdam, toegangsnr. 699 Classis Barendrecht der Gereformeerde Kerken 1907-1954 (0,4 m. beperkt openbaar)

- Stukken betreffende financiële bijdragen van de kerken in de classis voor het werk van ds. P.H. Pellicaan voor de emigratie naar Australië (inv.nr. 97)

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland, Classis Grootegast
Inventaristekst

- inv.nr. 44 Notulenboek van de vergaderingen der Deputaten voor Emigratie van de zes classes van de Gereformeerde Kerken der Provincie Groningen

Het notulenboek beslaat de periode november 1951- mei 1955. Ds. A.J. Bos van de gemeente Marum, Classis Grootegast was scriba. De Deputaten vergaderden gemiddeld eenmaal per kalenderjaar; in 1954 tweemaal. Inliggend een instructie voor de plaatselijke contactpersonen betreffende emigratie en enige correspondentie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie GKN, Generale Synode en 

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk).

 

Classicale vergaderingen worden gemiddeld eens per drie maanden gehouden.

 

In 1908 werd de naam van de Classis Enumatil veranderd in Classis Grootegast; in 1967 werd de Classis gesplitst in de Classis Grootegast en de Classis Zuidhorn.

Taak, activiteiten

Belangrijkste taken van de Classis zijn het toezicht op taak en roeping van de kerk en het geven van advies en bijstand aan Kerkenraden

Voorloper

Classis Enumatil

Opvolger

Classis Zuidhorn (gedeeltelijk)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

geen

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Periode archief

1856-1974

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 347

Kenmerk toegang

Molen, J. van der, Plaatsingslijst van het archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland [met historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek van de vergaderingen der Deputaten voor Emigratie van de zes classes van de Gereformeerde Kerken der Provincie Groningen (inv.nr. 44)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Gemeentearchief Rotterdam, toegangsnr. 699 Classis Barendrecht der Gereformeerde Kerken 1907-1954 (0,4 m. beperkt openbaar)

- Stukken betreffende financiële bijdragen van de kerken in de classis voor het werk van ds. P.H. Pellicaan voor de emigratie naar Australië (inv.nr. 97)


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Periode archief

1856-1974

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 347

Kenmerk toegang

Molen, J. van der, Plaatsingslijst van het archief van de Classis Grootegast van de Gereformeerde Kerken in Nederland [met historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek van de vergaderingen der Deputaten voor Emigratie van de zes classes van de Gereformeerde Kerken der Provincie Groningen (inv.nr. 44)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Gemeentearchief Rotterdam, toegangsnr. 699 Classis Barendrecht der Gereformeerde Kerken 1907-1954 (0,4 m. beperkt openbaar)

- Stukken betreffende financiële bijdragen van de kerken in de classis voor het werk van ds. P.H. Pellicaan voor de emigratie naar Australië (inv.nr. 97)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland, Classis Grootegast
Inventaristekst

- inv.nr. 44 Notulenboek van de vergaderingen der Deputaten voor Emigratie van de zes classes van de Gereformeerde Kerken der Provincie Groningen

Het notulenboek beslaat de periode november 1951- mei 1955. Ds. A.J. Bos van de gemeente Marum, Classis Grootegast was scriba. De Deputaten vergaderden gemiddeld eenmaal per kalenderjaar; in 1954 tweemaal. Inliggend een instructie voor de plaatselijke contactpersonen betreffende emigratie en enige correspondentie.