Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stichting Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië

Naam archiefvormer Stichting Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië
Periode van bestaan 1951-1964
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Bureau voor de Emigratie van Ge(re)patrieerden uit Indonesië B.E.G.I.; BEGI

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië werd in 1951 opgericht. In de stichting participeerden:

- de Federatie van Ambtenaren-Organisaties uit Indonesië (FAI) (bestaande uit diverse bonden)

- de Samenwerkende Indische Werknemers-Organisaties (SIWO)

- de Vereniging van Verlofgangers en Gerepatrieerden

- de Vereniging van Indische Nederlanders

- de Vereniging van Gerepatrieerden

- de Vereniging voor de emigratie van gerepatrieerden uit Indonesië

 

De stichting had een bestuur. Het bureau van de Stichting, dat onder leiding stond van een directeur, bevond zich in Den Haag.

 

De definitieve organisatie en start van de werkzaamheden van de Stichting BEGI ondervond moeilijkheden en vertraging in de eerste helft van 1952. Enerzijds wachtte de stichting met uitwerking van de organisatieplannen op het van kracht worden van de Wet op de organen voor de emigratie (mei 1952). Anderzijds waren er interne problemen. In april-mei 1952 trad een van de grootste deelnemende organisaties, de Vereniging van Indische Nederlanders uit de stichting. De Nederlandsch-Indische Bond van ex-Krijgsgevangenen en - Geïnterneerden (NIBEG, ook actief op gebied van emigratie van gerepatrieerden) weigerde toe te treden. De deelname van de Stichting BEGI bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale had plaatsgehad zonder overleg met en daarmee zonder steun van deze twee grootste erkende belangenorganisaties van Indische Nederlanders. De Stichting BEGI werd opgeheven in 1964.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de Stichting BEGI zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Stichting BEGI heeft gedurende enkele jaren een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie gehad. De secretaris van de Stichting BEGI, E.G.A. Lapré heeft - in zijn hoedanigheid als directeur van de Algemene Emigratie Centrale - zitting gehad in het Emigratiebestuur.

 

voorzitter:

1951-19xx J. de Groot

 

secretaris:

1951-1952 R.F. Apontoweil

1952-19xx A. Lapré (oud-assistent-resident, vanaf 1954 directeur Algemene Emigratie Centrale)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Doel van de Stichting BEGI was het onderzoeken van de emigratiemogelijkheden, waar ook ter wereld, van gerepatrieerden uit Indonesië en deze emigratie te bewerkstelligen en in de ruimste zin te bevorderen

Voorloper

onbekend

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

 

 

Literatuur
Toon

Verberg

niet gevonden

Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen archief van de Stichting BEGI gevonden. Er is contact geweest met prof.dr. Wim Willems, dr. Margaret Leidelmeijer, het Ministerie van VWS, en hun respectievelijke contacten.

Correspondentie van de Stichting BEGI en interne notities over de Stichting zijn aangetroffen in het archief van het Commissariaat voor de Emigratie (voormalig doos J 49 Rose) en de Nederlandse Emigratie Dienst (Sociale Zaken) (voormalig NED, doos 95); overige informatie uit Wereld-Post donderdag 5 februari 1953 (3e jaargang, nr. 5)).

 

Het is mogelijk dat het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 (toegangsnummer 2.09.12.02), beide afkomstig van het Ministerie van Justitie een dossier over het BEGI bezit. Dit is verder niet onderzocht.

Algemeen

Naam, varianten

Bureau voor de Emigratie van Ge(re)patrieerden uit Indonesië B.E.G.I.; BEGI

Organisatie en inrichting

Het Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië werd in 1951 opgericht. In de stichting participeerden:

- de Federatie van Ambtenaren-Organisaties uit Indonesië (FAI) (bestaande uit diverse bonden)

- de Samenwerkende Indische Werknemers-Organisaties (SIWO)

- de Vereniging van Verlofgangers en Gerepatrieerden

- de Vereniging van Indische Nederlanders

- de Vereniging van Gerepatrieerden

- de Vereniging voor de emigratie van gerepatrieerden uit Indonesië

 

De stichting had een bestuur. Het bureau van de Stichting, dat onder leiding stond van een directeur, bevond zich in Den Haag.

 

De definitieve organisatie en start van de werkzaamheden van de Stichting BEGI ondervond moeilijkheden en vertraging in de eerste helft van 1952. Enerzijds wachtte de stichting met uitwerking van de organisatieplannen op het van kracht worden van de Wet op de organen voor de emigratie (mei 1952). Anderzijds waren er interne problemen. In april-mei 1952 trad een van de grootste deelnemende organisaties, de Vereniging van Indische Nederlanders uit de stichting. De Nederlandsch-Indische Bond van ex-Krijgsgevangenen en - Geïnterneerden (NIBEG, ook actief op gebied van emigratie van gerepatrieerden) weigerde toe te treden. De deelname van de Stichting BEGI bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale had plaatsgehad zonder overleg met en daarmee zonder steun van deze twee grootste erkende belangenorganisaties van Indische Nederlanders. De Stichting BEGI werd opgeheven in 1964.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de Stichting BEGI zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Stichting BEGI heeft gedurende enkele jaren een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie gehad. De secretaris van de Stichting BEGI, E.G.A. Lapré heeft - in zijn hoedanigheid als directeur van de Algemene Emigratie Centrale - zitting gehad in het Emigratiebestuur.

 

voorzitter:

1951-19xx J. de Groot

 

secretaris:

1951-1952 R.F. Apontoweil

1952-19xx A. Lapré (oud-assistent-resident, vanaf 1954 directeur Algemene Emigratie Centrale)

Taak, activiteiten

Doel van de Stichting BEGI was het onderzoeken van de emigratiemogelijkheden, waar ook ter wereld, van gerepatrieerden uit Indonesië en deze emigratie te bewerkstelligen en in de ruimste zin te bevorderen

Voorloper

onbekend

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

 

 

Literatuur

niet gevonden

Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen archief van de Stichting BEGI gevonden. Er is contact geweest met prof.dr. Wim Willems, dr. Margaret Leidelmeijer, het Ministerie van VWS, en hun respectievelijke contacten.

Correspondentie van de Stichting BEGI en interne notities over de Stichting zijn aangetroffen in het archief van het Commissariaat voor de Emigratie (voormalig doos J 49 Rose) en de Nederlandse Emigratie Dienst (Sociale Zaken) (voormalig NED, doos 95); overige informatie uit Wereld-Post donderdag 5 februari 1953 (3e jaargang, nr. 5)).

 

Het is mogelijk dat het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 (toegangsnummer 2.09.12.02), beide afkomstig van het Ministerie van Justitie een dossier over het BEGI bezit. Dit is verder niet onderzocht.


Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen archief van de Stichting BEGI gevonden. Er is contact geweest met prof.dr. Wim Willems, dr. Margaret Leidelmeijer, het Ministerie van VWS, en hun respectievelijke contacten.

Correspondentie van de Stichting BEGI en interne notities over de Stichting zijn aangetroffen in het archief van het Commissariaat voor de Emigratie (voormalig doos J 49 Rose) en de Nederlandse Emigratie Dienst (Sociale Zaken) (voormalig NED, doos 95); overige informatie uit Wereld-Post donderdag 5 februari 1953 (3e jaargang, nr. 5)).

 

Het is mogelijk dat het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 (toegangsnummer 2.09.12.02), beide afkomstig van het Ministerie van Justitie een dossier over het BEGI bezit. Dit is verder niet onderzocht.


Analyse archivalia