Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stichting Hulp aan Vluchtelingen (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Stichting Hulp aan Vluchtelingen (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1951-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Stichting "Refugee Service Committee"; Refugee Service Committee; RSC

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Stichting Hulp aan Vluchtelingen werd opgericht op 19 oktober 1951, met als doel 'leiding te geven aan de werkzaamheden van een negental organisaties, welke de belangen van vluchtelingen in Nederland behartigen, hun emigratiebelangen daarbij uitdrukkelijk inbegrepen.' De Stichting gold als voortzetting van het op dat moment al opgeheven Nederlandse Bureau van de International Refugee Organization (IRO). Voorzitter was E. Emmen, secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Stichting was gevestigd te Amsterdam.

 

Begin jaren vijftig was ook de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp actief. Ook bij deze Commissie waren diverse particuliere organisaties aangesloten, sommige zelfs bij beide organisaties. Om tot een betere coördinatie van het particuliere vluchtelingenwerk in Nederland te komen gingen de Stichting Hulp aan Vluchtelingen en de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp op 14 mei 1954 samen in een nieuwe Stichting Federatie voor Vluchtelingenhulp.

 

Bij de oprichting van de Stichting Federatie voor Vluchtelingenhulp wensten de volgende organisaties als aangesloten beschouwd te worden:

 

- de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen

- de Commissie Internationaal Hulpwerk uit PvdA en NVV

- de Katholieke Commissie voor Vluchtelingen en Ontheemden

- het Centraal Bureau voor Informatie en Advies ten dienste van de Diaconieën der gereformeerde Kerken

- Stichting Joods Maatschappelijk Werk

- Hebrew Immigrant Aid Society

- American Joint Distribution Committee

- Nederlandse Stichting ter bevordering van Ambacht, Industrie en Landbouw onder de Joden (O.R.T.)

- Nederlandse Rode Kruis

- Universitair Asylfonds

 

Het Bestuur bestond uit een vertegenwoordiger van elke aangesloten organisatie, aangevuld met maximaal vijf andere leden. Uit zijn midden koos het Bestuur een Dagelijks Bestuur van 3-5 leden. De stichting zetelde in Den Haag.

 

 

De Stichting Hulp aan Vluchtelingen werd bij Koninklijk Besluit van 21 juli 1952 (Stb. 424) aangewezen als één van de vijf organisaties die leden mocht afvaardigen naar de Raad voor de Emigratie. Deze aanwijzing werd in 1955 (t.b.v. vertegenwoordiging voor de derde termijn van Raad voor de Emigratie) zonder KB gewijzigd in een aanwijzing voor de Federatie voor Vluchtelingenhulp.

 

voorzitter Stichting Hulp aan Vluchtelingen:

1951-1954 E. Emmen

 

voorzitter Federatie voor Vluchtelingenhulp:

1954- M.A. Reinalda (CdK Utrecht)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De stichting had ten doel:

- het bijstaan van vluchtelingen in Nederland op het terrein van sociale zorg en migratie

- de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties bij te staan bij zijn taakuitoefening in Nederland door vluchtelingen bij te staan bij het verkrijgen van naturalisatie of blijvende vestiging en door individuele belangenbehartiging

Voorloper

gedeeltelijk: Nederlands Bureau van de International Refugee Organization

Opvolger

Federatie voor Vluchtelingenhulp

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

geen

Doorgenomen archieven / series

Het archief van de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp is niet getraceerd.

 

In het Archief van de Partij van de Arbeid bevindt zich

een ledendossier van J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV één van de comparanten was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- PvdA-archief: Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het Nationaal Archief, Archief van de Raad voor de Emigratie bevindt zich in inv.nr. 17 correspondentie met de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp over de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie.

 

In februari 2009 is er contact geweest met de Stichting Vluchteling. Het was niet bekend of deze stichting een directe taakopvolger is, noch of er archief over de periode 1945-1967 bewaard is gebleven.

Titel Dossierbeschrijving Stichting Hulp aan Vluchtelingen
Inventaristekst

IISG: archief PvdA

- inv.nrs. 592-594 Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp

Het dossier is gevormd door J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV een van de betrokkenen was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp. Hierin waren het Refugee Service Committee (in 1952 aangewezen om een vertegenwoordiger naar de Raad voor de Emigratie af te vaardigen) en Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp vertegenwoordigd. De omslagen bevatten notulen van de Nationale Commissie en van gezamenlijke vergaderingen van Nationale Commissie en Refugee Service Committee in aanloop naar hun fusie tot Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp; een kopie van de stichtingsakte van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp en inkomende en uitgaande correspondentie over te houden acties. Het dossier bevat geen archivalia betreffende de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie, behoudens het vermelden ervan.

Algemeen

Naam, varianten

Stichting "Refugee Service Committee"; Refugee Service Committee; RSC

Organisatie en inrichting

De Stichting Hulp aan Vluchtelingen werd opgericht op 19 oktober 1951, met als doel 'leiding te geven aan de werkzaamheden van een negental organisaties, welke de belangen van vluchtelingen in Nederland behartigen, hun emigratiebelangen daarbij uitdrukkelijk inbegrepen.' De Stichting gold als voortzetting van het op dat moment al opgeheven Nederlandse Bureau van de International Refugee Organization (IRO). Voorzitter was E. Emmen, secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Stichting was gevestigd te Amsterdam.

 

Begin jaren vijftig was ook de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp actief. Ook bij deze Commissie waren diverse particuliere organisaties aangesloten, sommige zelfs bij beide organisaties. Om tot een betere coördinatie van het particuliere vluchtelingenwerk in Nederland te komen gingen de Stichting Hulp aan Vluchtelingen en de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp op 14 mei 1954 samen in een nieuwe Stichting Federatie voor Vluchtelingenhulp.

 

Bij de oprichting van de Stichting Federatie voor Vluchtelingenhulp wensten de volgende organisaties als aangesloten beschouwd te worden:

 

- de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen

- de Commissie Internationaal Hulpwerk uit PvdA en NVV

- de Katholieke Commissie voor Vluchtelingen en Ontheemden

- het Centraal Bureau voor Informatie en Advies ten dienste van de Diaconieën der gereformeerde Kerken

- Stichting Joods Maatschappelijk Werk

- Hebrew Immigrant Aid Society

- American Joint Distribution Committee

- Nederlandse Stichting ter bevordering van Ambacht, Industrie en Landbouw onder de Joden (O.R.T.)

- Nederlandse Rode Kruis

- Universitair Asylfonds

 

Het Bestuur bestond uit een vertegenwoordiger van elke aangesloten organisatie, aangevuld met maximaal vijf andere leden. Uit zijn midden koos het Bestuur een Dagelijks Bestuur van 3-5 leden. De stichting zetelde in Den Haag.

 

 

De Stichting Hulp aan Vluchtelingen werd bij Koninklijk Besluit van 21 juli 1952 (Stb. 424) aangewezen als één van de vijf organisaties die leden mocht afvaardigen naar de Raad voor de Emigratie. Deze aanwijzing werd in 1955 (t.b.v. vertegenwoordiging voor de derde termijn van Raad voor de Emigratie) zonder KB gewijzigd in een aanwijzing voor de Federatie voor Vluchtelingenhulp.

 

voorzitter Stichting Hulp aan Vluchtelingen:

1951-1954 E. Emmen

 

voorzitter Federatie voor Vluchtelingenhulp:

1954- M.A. Reinalda (CdK Utrecht)

Taak, activiteiten

De stichting had ten doel:

- het bijstaan van vluchtelingen in Nederland op het terrein van sociale zorg en migratie

- de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties bij te staan bij zijn taakuitoefening in Nederland door vluchtelingen bij te staan bij het verkrijgen van naturalisatie of blijvende vestiging en door individuele belangenbehartiging

Voorloper

gedeeltelijk: Nederlands Bureau van de International Refugee Organization

Opvolger

Federatie voor Vluchtelingenhulp

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

geen

Doorgenomen archieven / series

Het archief van de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp is niet getraceerd.

 

In het Archief van de Partij van de Arbeid bevindt zich

een ledendossier van J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV één van de comparanten was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- PvdA-archief: Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het Nationaal Archief, Archief van de Raad voor de Emigratie bevindt zich in inv.nr. 17 correspondentie met de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp over de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie.

 

In februari 2009 is er contact geweest met de Stichting Vluchteling. Het was niet bekend of deze stichting een directe taakopvolger is, noch of er archief over de periode 1945-1967 bewaard is gebleven.


Doorgenomen archieven / series

Het archief van de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp is niet getraceerd.

 

In het Archief van de Partij van de Arbeid bevindt zich

een ledendossier van J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV één van de comparanten was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor de raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming van de secretaris van de Partij van de Arbeid nodig; aanvragen om toestemming lopen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

Leendertse, Wim en Erhan Tuskan, Inventaris van een deel van het archief van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 2007) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- PvdA-archief: Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (inv.nrs. 592-594)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het Nationaal Archief, Archief van de Raad voor de Emigratie bevindt zich in inv.nr. 17 correspondentie met de Stichting Hulp aan Vluchtelingen / Federatie voor Vluchtelingenhulp over de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie.

 

In februari 2009 is er contact geweest met de Stichting Vluchteling. Het was niet bekend of deze stichting een directe taakopvolger is, noch of er archief over de periode 1945-1967 bewaard is gebleven.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Stichting Hulp aan Vluchtelingen
Inventaristekst

IISG: archief PvdA

- inv.nrs. 592-594 Stukken van het werkcomité van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp; vanaf 1954 de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp

Het dossier is gevormd door J.S. Boetje, die als secretaris van de Commissie Internationaal Hulpwerk van de PvdA en NVV een van de betrokkenen was bij de oprichting van de Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp. Hierin waren het Refugee Service Committee (in 1952 aangewezen om een vertegenwoordiger naar de Raad voor de Emigratie af te vaardigen) en Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp vertegenwoordigd. De omslagen bevatten notulen van de Nationale Commissie en van gezamenlijke vergaderingen van Nationale Commissie en Refugee Service Committee in aanloop naar hun fusie tot Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp; een kopie van de stichtingsakte van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp en inkomende en uitgaande correspondentie over te houden acties. Het dossier bevat geen archivalia betreffende de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie, behoudens het vermelden ervan.