Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit'

Naam archiefvormer Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit'
Periode van bestaan 1904-1968
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlandse RK Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Landarbeiders St. Deusdedit; RK Landarbeidersbond; Deus; RKLB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 3 januari 1904 werd te Haarlem het Nederlandse RK Bloemisten en Tuinliedensecretariaat opgericht, onder patronaat van 'St. Deusdedit'. Landarbeiders konden vanaf 1911 deel uitmaken van deze vakvereniging. Deze zou voortaan de Nederlandse RK Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Landarbeiders St. Deusdedit heten, kortweg de Rooms-Katholieke Landarbeidersbond.

 

De RK Landarbeidersbond was diocesaan georganiseerd en had plaatselijke afdelingen. De bondsraad was het hoogste besluitvormde orgaan. Het hoofdbestuur bestond uit vertegenwoordigers uit de diocesane bonden en werd bijgestaan door een bestuursraad en een geestelijk adviseur.

 

In 1963 veranderde de naam in Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit'. In 1968 vond fusie plaats met de Nederlandse Katholieke Bond van arbeiders(arbeidsters) in voedings- en genotmiddelenbedrijven 'St. Joris' tot Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelen-, Tabakverwerkende-, Horeca- en Aanverwante Bedrijven.

 

De RK Landarbeidersbond St. Deusdedit had vanaf 1946 zitting in het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie. Het bureau te Haarlem deed dienst als aanmeldingskantoor voor agrarische emigranten. (bron: KDC, KAB, inv.nr. 9323).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Als vakvereniging had St. Deusdedit tot belangrijkste taak de belangenbehartiging van de katholieke landarbeiders.

 

Het bureau te Haarlem verstrekte informatie en voorlichting over mogelijkheden tot emigratie voor leden.

Voorloper

onderafdelingen van de RK Volksbond

Opvolger

Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelenbedrijven

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag over het jaar…/ Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' 1959-1962. [Voortzetting van Verslag van de werkzaamheden in……/ Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' 1956-1958, voortgezet als Verslag over het jaar…/ Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit' 1963-1968]

 

Katholieke landarbeider. Orgaan van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit 1952 (jrg. 44)-1963 (jrg. 55). [Voortzetting van De RK Landarbeider. Orgaan van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Sint Deusdedit 1913-1951, voortgezet als Sint Deusdedit]

 

Hijma, Bouwe, Plaatsingslijst archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 'St. Deusdedit', afdeling Amsterdam 1909-1969 (Amsterdam 1990). [IISG, met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

literatuur

Loerakker, A.J., Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Veertig jaar geschiedenis en een worsteling van een halve eeuw (Haarlem 1947).

 

Ploeg, C.J. van der, St. Deusdedit: 60 jaar present! Jubileum-uitgave bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Nederlandse katholieke Bond van Werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit' (z.p. 1964).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit'

Periode archief

1904-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

1,25 m.; 221 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventaris van het archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 371

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van het hoofdbestuur 1945, 1947-1950 (inv.nr. 126)

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en reglementen 1946, 1951 (inv.nrs. 136-137)

- Wijziging van statuten en reglementen 1951, 1961, 1963 (inv.nrs. 138-140)

 

geen[ m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat voornamelijk stukken van voor de onderzoeksperiode. De inventaris bevat geen aanwijzingen betreffende een eigen 'emigratiestichting' van St. Deusdedit. Eventueel kan ter controle hiervan het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 van het Ministerie van Justitie (Nationaal Archief, (toegangsnummer 2.09.12.02) worden geraadpleegd. Het archief van de taakopvolger van Deusdedit, het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelen- etc. bedrijven 1968-1976 (eveneens bij het KDC, 0,12 m.) is niet doorgenomen.

 

2) IISG, Amsterdam beheerd het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 'St. Deusdedit', afdeling Amsterdam 1909-1969 (0,01 m.). De plaatsingslijst bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Het is mogelijk dat ook in andere archiefbewaarplaatsen zich nog afdelingsarchieven van St. Deusdedit bevinden.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlandse RK Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Landarbeiders St. Deusdedit; RK Landarbeidersbond; Deus; RKLB

Organisatie en inrichting

Op 3 januari 1904 werd te Haarlem het Nederlandse RK Bloemisten en Tuinliedensecretariaat opgericht, onder patronaat van 'St. Deusdedit'. Landarbeiders konden vanaf 1911 deel uitmaken van deze vakvereniging. Deze zou voortaan de Nederlandse RK Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Landarbeiders St. Deusdedit heten, kortweg de Rooms-Katholieke Landarbeidersbond.

 

De RK Landarbeidersbond was diocesaan georganiseerd en had plaatselijke afdelingen. De bondsraad was het hoogste besluitvormde orgaan. Het hoofdbestuur bestond uit vertegenwoordigers uit de diocesane bonden en werd bijgestaan door een bestuursraad en een geestelijk adviseur.

 

In 1963 veranderde de naam in Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit'. In 1968 vond fusie plaats met de Nederlandse Katholieke Bond van arbeiders(arbeidsters) in voedings- en genotmiddelenbedrijven 'St. Joris' tot Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelen-, Tabakverwerkende-, Horeca- en Aanverwante Bedrijven.

 

De RK Landarbeidersbond St. Deusdedit had vanaf 1946 zitting in het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie. Het bureau te Haarlem deed dienst als aanmeldingskantoor voor agrarische emigranten. (bron: KDC, KAB, inv.nr. 9323).

Taak, activiteiten

Als vakvereniging had St. Deusdedit tot belangrijkste taak de belangenbehartiging van de katholieke landarbeiders.

 

Het bureau te Haarlem verstrekte informatie en voorlichting over mogelijkheden tot emigratie voor leden.

Voorloper

onderafdelingen van de RK Volksbond

Opvolger

Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelenbedrijven

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

 

Literatuur

periodieken

Verslag over het jaar…/ Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' 1959-1962. [Voortzetting van Verslag van de werkzaamheden in……/ Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' 1956-1958, voortgezet als Verslag over het jaar…/ Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit' 1963-1968]

 

Katholieke landarbeider. Orgaan van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit 1952 (jrg. 44)-1963 (jrg. 55). [Voortzetting van De RK Landarbeider. Orgaan van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Sint Deusdedit 1913-1951, voortgezet als Sint Deusdedit]

 

Hijma, Bouwe, Plaatsingslijst archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 'St. Deusdedit', afdeling Amsterdam 1909-1969 (Amsterdam 1990). [IISG, met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

literatuur

Loerakker, A.J., Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Veertig jaar geschiedenis en een worsteling van een halve eeuw (Haarlem 1947).

 

Ploeg, C.J. van der, St. Deusdedit: 60 jaar present! Jubileum-uitgave bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Nederlandse katholieke Bond van Werknemers in de agrarische bedrijfstakken 'St. Deusdedit' (z.p. 1964).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit'

Periode archief

1904-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

1,25 m.; 221 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventaris van het archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 371

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van het hoofdbestuur 1945, 1947-1950 (inv.nr. 126)

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en reglementen 1946, 1951 (inv.nrs. 136-137)

- Wijziging van statuten en reglementen 1951, 1961, 1963 (inv.nrs. 138-140)

 

geen[ m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat voornamelijk stukken van voor de onderzoeksperiode. De inventaris bevat geen aanwijzingen betreffende een eigen 'emigratiestichting' van St. Deusdedit. Eventueel kan ter controle hiervan het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 van het Ministerie van Justitie (Nationaal Archief, (toegangsnummer 2.09.12.02) worden geraadpleegd. Het archief van de taakopvolger van Deusdedit, het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelen- etc. bedrijven 1968-1976 (eveneens bij het KDC, 0,12 m.) is niet doorgenomen.

 

2) IISG, Amsterdam beheerd het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 'St. Deusdedit', afdeling Amsterdam 1909-1969 (0,01 m.). De plaatsingslijst bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Het is mogelijk dat ook in andere archiefbewaarplaatsen zich nog afdelingsarchieven van St. Deusdedit bevinden.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit'

Periode archief

1904-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

1,25 m.; 221 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

inventaris van het archief van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 371

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van het hoofdbestuur 1945, 1947-1950 (inv.nr. 126)

Statistische gegevens

geen[ m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en reglementen 1946, 1951 (inv.nrs. 136-137)

- Wijziging van statuten en reglementen 1951, 1961, 1963 (inv.nrs. 138-140)

 

geen[ m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat voornamelijk stukken van voor de onderzoeksperiode. De inventaris bevat geen aanwijzingen betreffende een eigen 'emigratiestichting' van St. Deusdedit. Eventueel kan ter controle hiervan het Centraal Archief Stichtingen 1957-1976 van het Ministerie van Justitie (Nationaal Archief, (toegangsnummer 2.09.12.02) worden geraadpleegd. Het archief van de taakopvolger van Deusdedit, het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in agrarische-, voedings- en genotmiddelen- etc. bedrijven 1968-1976 (eveneens bij het KDC, 0,12 m.) is niet doorgenomen.

 

2) IISG, Amsterdam beheerd het archief van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 'St. Deusdedit', afdeling Amsterdam 1909-1969 (0,01 m.). De plaatsingslijst bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Het is mogelijk dat ook in andere archiefbewaarplaatsen zich nog afdelingsarchieven van St. Deusdedit bevinden.


Analyse archivalia