Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

Naam archiefvormer Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation
Periode van bestaan 1954-1977
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

Dutch Church (Ultimo-Pyrmont PC, Sydney); Dutch (Sanctioned) Charge

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales

 

Na een aanpassing van de kerkorde van de Presbyterian Church of Australia in 1951, konden buitenlandse predikanten direct worden beroepen. Meestal werden zij geplaatst bij zogenaamde Home Mission stations.

In 1954 verzocht de Nederlandse Hervormde Kerk om eigen Nederlandse gemeenten binnen de Presbyterian Church of Australia te mogen oprichten om de pastorale zorg voor Nederlandse emigranten een meer solide basis te geven. De General Assembly van New South Wales honoreerde dit verzoek (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Victoria), waarna een Dutch Congregation in de Presbytery in Sydney West in het leven werd geroepen, met een eigen predikant, commissie van beheer en een kleine session, bestaande uit vier ouderlingen. In 1958 werd een sociaal werker aangesteld binnen de Nederlandse gemeente in Sydney om de emigrantenopvang bij aankomst te verzorgen en tevens om de hostels en de opvangkampen te bezoeken. Daarnaast werden kerkelijke vrouwenverenigingen (ladiesguilds) in diverse districten opgericht en twee jeugdgroepen. In 1960 werd een tweede full-time predikant aangesteld en kreeg de Nederlandse gemeente een eigen kerkgebouw in Ultimo. Naast het maandblad Nederlands Kerkewerk met landelijke spreiding, dat tussen 1955 en 1963 verscheen, gaf de Nederlandse gemeente in de regio Sydney een eigen maandblad uit.

 

In juni 1977 ging de Nederlandse gemeente in NSW in zijn geheel over naar de Uniting Church in Australia, een samengaan van de Methodist Church, een deel van de Presbyterian Church en een deel van de Congregational Church.

 

Zie ook:

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Geestelijke en pastorale zorg aan Nederlandse immigranten in Australië

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Dutch Parish ( in the Uniting Church in Australia, NSW)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Nederlands Kerkewerk. Maandelijks orgaan, uitgegeven voor de Nederlandse predikanten in "The Presbyterian Church of Australia" 1955-1963. (Na 1963 is Nederlands Kerkewerk (nationaal) niet meer gedrukt)

 

Mededelingen van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de metropolitan Area van Sydney en New South Wales, 1957-1968. (In 1959 voortgezet als: Mededelingen. Maandblad van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de Metropolitan Area van Sydney; in 1960 voortgezet als: Nederlands Kerkewerk. Sydney Edition. Maandblad van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de Metropolitan Area van Sydney)

 

Alle zeilen bij. Uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church in Groot Sydney (Augustus 1959).

 

Uidam, Rev. Cornelis, Dutch protestant Church Work in N.S.W. (Sydney 1994) 15 p.

Doorgenomen archieven / series

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

 

Collectie C. Bregman

Periode archief

1955-

Vindplaats

Uniting Church Records & Historical Society, 3 Blackwood Place, North Parramatta NSW 2151 (Erksdale), Sydney Australië

http://directory.archivists.org.au/archives/184/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst door C. Uidam, Dutch Parish Catalogue (samengesteld tussen 1991-2000)

Kenmerk toegang

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In de Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church te Sydney bevindt zich in de zogenaamde Parish and Congregation files onder no. 455 Ultimo-Pyrmont PC (Dutch Church) nog ca. 0,04 m. van de Nederlandse Gemeente te Sydney (m.n. inzake de verbouwing van de pastorie te Ultimo).

 

Het is niet uitgesloten, dat er zich nog meer materiaal van de Nederlandse Gemeente in de Ferguson Memorial Library bevindt, wat echter gezien de staat van ordening van sommige delen van het archief niet was vast te stellen.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Er was ten tijde van het archiefbezoek in 2003 een nauwe samenwerking tussen de archieven van de Presbyterian Church en de Uniting Church in Australia (en in NSW). De archivaris van de archieven van de Uniting Church is assistent-archivaris van de archieven van de Presbyterian Church In Australia (en New South Wales): the Ferguson Memorial Library. Het archief van de Dutch Congregation is na 1977 overgebracht naar Erksdale, de archiefbewaarplaats van de Uniting Church. De assistent-archivaris C. Uidam heeft een systematische ordening aangebracht in de veelal door de diverse Nederlandse predikanten zelfgevormde collecties.

Seriële bescheiden

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', National Issues 1955-1977*

- box 3, Register and contributions 1962-1972*

- box 4-5, Minutes and Financial Statements (Committee of Management, Kirk Council, Session, subcommittees) 1953-1976 (incompleet)*

 

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', NSW issues 1977-1995

- box 3, Meetings and Correspondence (Kirk Council, Session) 1977-1997

Statistische gegevens

- box 6, Official Correspondence, Financial and Statistical returns 1958-1976

Inhoud overig

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

- box 6, Official Correspondence 1956-1976*

- box 7, Various 1955-1965*

- box 8, General Correspondence 1954-1977*

- box 9, Official Correspondence*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation
Inventaristekst

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

 

box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', National Issues 1955-1977 (zie ook NSW-issues 1977-1997)

De kerkbladen (gestencild) zijn grotendeels Nederlandstalig, soms met Engelstalige artikelen van Australische predikanten of Moderators van de Presbyterian Church. Ze bevatten feitelijke informatie over de Nederlandse gemeente te Sydney (predikanten, sociaal werkers, voorzitters van de diverse raden en commissies). In de rubriek 'familieberichten' of 'berichten uit de gemeente' zijn geboorte-, doop- en overlijdensberichten te vinden. De artikelen geven zicht op de aktiviteiten van de Nederlandse gemeente in Sydney, de contacten met Nederlanders van andere gezindte in Australië / NSW (m.n. de gereformeerde emigranten) en de algemene problematiek van 'inburgering', contacten met Nederland etc.

Daarnaast bevatten zij regelmatig informatie uit andere Home Mission stations in Australië / New South Wales (NSW) waar Nederlandse predikanten beroepen waren.

 

box 3, Register and contributions 1962-1972

De doos bevat m.n. lidmatenregisters en de persoonlijke kerkelijke bijdrage van de leden.

 

box 4-5, Minutes and Financial Statements (Committee of Management, Kirk Council, Session, subcommittees) 1953-1976

De doos bevat series notulen van de vergaderingen van het Committee of Management (kerkvoogden); kerkeraad en ouderlingen. De series zijn niet compleet.

De dossiers van de subcommittees (box 5) betreffen notulen en correspondentie van commissies in Narrabeen, Illawarra en New Castle (NSW). De notulen van het St. Mary's Ladies Guild zijn handgeschreven (Nederlandstalig).

 

box 6, Official Correspondence 1956-1976

De doos bevat 11 omslagen met inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie. Het betreft hier voornamelijk correspondentie met de General Assembly van NSW; het Home Mission Department; de Presbytery, met andere Presbyterian gemeenten en committees en correspondentie tussen de Nederlandse predikanten onderling.

Tevens bevat doos 6 enige omslagen betreffende de financiën van de Nederlandse gemeente 1958-1976.

 

box 7, Various 1955-1965

De doos bevat 9 omslagen, Ze betreffen o.m.:

- informatie inzake aankomsten emigranten 1955

- Presbyterian Building Fund 1965

- Netherlands Protestant Trust

- correspondentie met de Catholic Dutch Migrant Association

- pastorale correspondentie (pastorale hulp aan Nederlandse immigranten, Social Commitee, Diaconie)

- correspondentie en stukken betreffende de door de Nederlandse gemeente georganiseerde kinderkampen

 

box 8, General Correspondence 1954-1977

De doos bevat 9 omslagen. Zes daarvan bevatten inkomende en uitgaande correspondentie 'algemeen' (zeer diverse correpondenten); de overige correspondentie betreft die van de Session en het Committee of Management.

 

box 9, Official Correspondence 1954-2000

De doos bevat 14 omslagen met correspondentie. Correspondenten zijn o.m.:

- de Hervormde Emigratie Commissie (1954-1974)

- het Hervormd Huwelijks-Contactbureau

- de Nederlandse ambassade te Canberra en het Consulaat-Generaal te Sydney (1956-1976)

- het Department of Immigration (1956-1971)

- Banken en andere ondersteunende instanties

- correspondentiedossiers van de predikenten H.F. Kat; C. Uidam

Daarnaast bevatten enkele dossiers informatie over discussiegroepen van de Nederlandse gemeente; de 'Circle of Friends in the Netherlands'; de English Reformed Church te Amsterdam. Tevens is er een dossier met attestaties.

Algemeen

Naam, varianten

Dutch Church (Ultimo-Pyrmont PC, Sydney); Dutch (Sanctioned) Charge

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales

 

Na een aanpassing van de kerkorde van de Presbyterian Church of Australia in 1951, konden buitenlandse predikanten direct worden beroepen. Meestal werden zij geplaatst bij zogenaamde Home Mission stations.

In 1954 verzocht de Nederlandse Hervormde Kerk om eigen Nederlandse gemeenten binnen de Presbyterian Church of Australia te mogen oprichten om de pastorale zorg voor Nederlandse emigranten een meer solide basis te geven. De General Assembly van New South Wales honoreerde dit verzoek (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Victoria), waarna een Dutch Congregation in de Presbytery in Sydney West in het leven werd geroepen, met een eigen predikant, commissie van beheer en een kleine session, bestaande uit vier ouderlingen. In 1958 werd een sociaal werker aangesteld binnen de Nederlandse gemeente in Sydney om de emigrantenopvang bij aankomst te verzorgen en tevens om de hostels en de opvangkampen te bezoeken. Daarnaast werden kerkelijke vrouwenverenigingen (ladiesguilds) in diverse districten opgericht en twee jeugdgroepen. In 1960 werd een tweede full-time predikant aangesteld en kreeg de Nederlandse gemeente een eigen kerkgebouw in Ultimo. Naast het maandblad Nederlands Kerkewerk met landelijke spreiding, dat tussen 1955 en 1963 verscheen, gaf de Nederlandse gemeente in de regio Sydney een eigen maandblad uit.

 

In juni 1977 ging de Nederlandse gemeente in NSW in zijn geheel over naar de Uniting Church in Australia, een samengaan van de Methodist Church, een deel van de Presbyterian Church en een deel van de Congregational Church.

 

Zie ook:

Presbyterian Church of Australia, General Assembly of Australia

Taak, activiteiten

Geestelijke en pastorale zorg aan Nederlandse immigranten in Australië

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Dutch Parish ( in the Uniting Church in Australia, NSW)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Nederlands Kerkewerk. Maandelijks orgaan, uitgegeven voor de Nederlandse predikanten in "The Presbyterian Church of Australia" 1955-1963. (Na 1963 is Nederlands Kerkewerk (nationaal) niet meer gedrukt)

 

Mededelingen van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de metropolitan Area van Sydney en New South Wales, 1957-1968. (In 1959 voortgezet als: Mededelingen. Maandblad van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de Metropolitan Area van Sydney; in 1960 voortgezet als: Nederlands Kerkewerk. Sydney Edition. Maandblad van de Nederlandse Gemeente in de Presbyterian Church in de Metropolitan Area van Sydney)

 

Alle zeilen bij. Uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church in Groot Sydney (Augustus 1959).

 

Uidam, Rev. Cornelis, Dutch protestant Church Work in N.S.W. (Sydney 1994) 15 p.

Doorgenomen archieven / series

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

 

Collectie C. Bregman

Periode archief

1955-

Vindplaats

Uniting Church Records & Historical Society, 3 Blackwood Place, North Parramatta NSW 2151 (Erksdale), Sydney Australië

http://directory.archivists.org.au/archives/184/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst door C. Uidam, Dutch Parish Catalogue (samengesteld tussen 1991-2000)

Kenmerk toegang

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In de Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church te Sydney bevindt zich in de zogenaamde Parish and Congregation files onder no. 455 Ultimo-Pyrmont PC (Dutch Church) nog ca. 0,04 m. van de Nederlandse Gemeente te Sydney (m.n. inzake de verbouwing van de pastorie te Ultimo).

 

Het is niet uitgesloten, dat er zich nog meer materiaal van de Nederlandse Gemeente in de Ferguson Memorial Library bevindt, wat echter gezien de staat van ordening van sommige delen van het archief niet was vast te stellen.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Er was ten tijde van het archiefbezoek in 2003 een nauwe samenwerking tussen de archieven van de Presbyterian Church en de Uniting Church in Australia (en in NSW). De archivaris van de archieven van de Uniting Church is assistent-archivaris van de archieven van de Presbyterian Church In Australia (en New South Wales): the Ferguson Memorial Library. Het archief van de Dutch Congregation is na 1977 overgebracht naar Erksdale, de archiefbewaarplaats van de Uniting Church. De assistent-archivaris C. Uidam heeft een systematische ordening aangebracht in de veelal door de diverse Nederlandse predikanten zelfgevormde collecties.

Seriële bescheiden

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', National Issues 1955-1977*

- box 3, Register and contributions 1962-1972*

- box 4-5, Minutes and Financial Statements (Committee of Management, Kirk Council, Session, subcommittees) 1953-1976 (incompleet)*

 

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', NSW issues 1977-1995

- box 3, Meetings and Correspondence (Kirk Council, Session) 1977-1997

Statistische gegevens

- box 6, Official Correspondence, Financial and Statistical returns 1958-1976

Inhoud overig

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

- box 6, Official Correspondence 1956-1976*

- box 7, Various 1955-1965*

- box 8, General Correspondence 1954-1977*

- box 9, Official Correspondence*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

 

Collectie C. Bregman

Periode archief

1955-

Vindplaats

Uniting Church Records & Historical Society, 3 Blackwood Place, North Parramatta NSW 2151 (Erksdale), Sydney Australië

http://directory.archivists.org.au/archives/184/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst door C. Uidam, Dutch Parish Catalogue (samengesteld tussen 1991-2000)

Kenmerk toegang

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In de Ferguson Memorial Library, Archives of the Presbyterian Church te Sydney bevindt zich in de zogenaamde Parish and Congregation files onder no. 455 Ultimo-Pyrmont PC (Dutch Church) nog ca. 0,04 m. van de Nederlandse Gemeente te Sydney (m.n. inzake de verbouwing van de pastorie te Ultimo).

 

Het is niet uitgesloten, dat er zich nog meer materiaal van de Nederlandse Gemeente in de Ferguson Memorial Library bevindt, wat echter gezien de staat van ordening van sommige delen van het archief niet was vast te stellen.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Er was ten tijde van het archiefbezoek in 2003 een nauwe samenwerking tussen de archieven van de Presbyterian Church en de Uniting Church in Australia (en in NSW). De archivaris van de archieven van de Uniting Church is assistent-archivaris van de archieven van de Presbyterian Church In Australia (en New South Wales): the Ferguson Memorial Library. Het archief van de Dutch Congregation is na 1977 overgebracht naar Erksdale, de archiefbewaarplaats van de Uniting Church. De assistent-archivaris C. Uidam heeft een systematische ordening aangebracht in de veelal door de diverse Nederlandse predikanten zelfgevormde collecties.

Seriële bescheiden

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', National Issues 1955-1977*

- box 3, Register and contributions 1962-1972*

- box 4-5, Minutes and Financial Statements (Committee of Management, Kirk Council, Session, subcommittees) 1953-1976 (incompleet)*

 

Dutch Congregation in the Uniting Church 1977-

- box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', NSW issues 1977-1995

- box 3, Meetings and Correspondence (Kirk Council, Session) 1977-1997

Statistische gegevens

- box 6, Official Correspondence, Financial and Statistical returns 1958-1976

Inhoud overig

Dutch Congregation in the Presbyterian Church

- box 6, Official Correspondence 1956-1976*

- box 7, Various 1955-1965*

- box 8, General Correspondence 1954-1977*

- box 9, Official Correspondence*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation
Inventaristekst

Dutch Congregation in the Presbyterian Church 1953-1977

 

box 1-2, Monthly church paper 'Nederlands Kerkewerk', National Issues 1955-1977 (zie ook NSW-issues 1977-1997)

De kerkbladen (gestencild) zijn grotendeels Nederlandstalig, soms met Engelstalige artikelen van Australische predikanten of Moderators van de Presbyterian Church. Ze bevatten feitelijke informatie over de Nederlandse gemeente te Sydney (predikanten, sociaal werkers, voorzitters van de diverse raden en commissies). In de rubriek 'familieberichten' of 'berichten uit de gemeente' zijn geboorte-, doop- en overlijdensberichten te vinden. De artikelen geven zicht op de aktiviteiten van de Nederlandse gemeente in Sydney, de contacten met Nederlanders van andere gezindte in Australië / NSW (m.n. de gereformeerde emigranten) en de algemene problematiek van 'inburgering', contacten met Nederland etc.

Daarnaast bevatten zij regelmatig informatie uit andere Home Mission stations in Australië / New South Wales (NSW) waar Nederlandse predikanten beroepen waren.

 

box 3, Register and contributions 1962-1972

De doos bevat m.n. lidmatenregisters en de persoonlijke kerkelijke bijdrage van de leden.

 

box 4-5, Minutes and Financial Statements (Committee of Management, Kirk Council, Session, subcommittees) 1953-1976

De doos bevat series notulen van de vergaderingen van het Committee of Management (kerkvoogden); kerkeraad en ouderlingen. De series zijn niet compleet.

De dossiers van de subcommittees (box 5) betreffen notulen en correspondentie van commissies in Narrabeen, Illawarra en New Castle (NSW). De notulen van het St. Mary's Ladies Guild zijn handgeschreven (Nederlandstalig).

 

box 6, Official Correspondence 1956-1976

De doos bevat 11 omslagen met inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie. Het betreft hier voornamelijk correspondentie met de General Assembly van NSW; het Home Mission Department; de Presbytery, met andere Presbyterian gemeenten en committees en correspondentie tussen de Nederlandse predikanten onderling.

Tevens bevat doos 6 enige omslagen betreffende de financiën van de Nederlandse gemeente 1958-1976.

 

box 7, Various 1955-1965

De doos bevat 9 omslagen, Ze betreffen o.m.:

- informatie inzake aankomsten emigranten 1955

- Presbyterian Building Fund 1965

- Netherlands Protestant Trust

- correspondentie met de Catholic Dutch Migrant Association

- pastorale correspondentie (pastorale hulp aan Nederlandse immigranten, Social Commitee, Diaconie)

- correspondentie en stukken betreffende de door de Nederlandse gemeente georganiseerde kinderkampen

 

box 8, General Correspondence 1954-1977

De doos bevat 9 omslagen. Zes daarvan bevatten inkomende en uitgaande correspondentie 'algemeen' (zeer diverse correpondenten); de overige correspondentie betreft die van de Session en het Committee of Management.

 

box 9, Official Correspondence 1954-2000

De doos bevat 14 omslagen met correspondentie. Correspondenten zijn o.m.:

- de Hervormde Emigratie Commissie (1954-1974)

- het Hervormd Huwelijks-Contactbureau

- de Nederlandse ambassade te Canberra en het Consulaat-Generaal te Sydney (1956-1976)

- het Department of Immigration (1956-1971)

- Banken en andere ondersteunende instanties

- correspondentiedossiers van de predikenten H.F. Kat; C. Uidam

Daarnaast bevatten enkele dossiers informatie over discussiegroepen van de Nederlandse gemeente; de 'Circle of Friends in the Netherlands'; de English Reformed Church te Amsterdam. Tevens is er een dossier met attestaties.