Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland, Particuliere Synode Groningen

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland, Particuliere Synode Groningen
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode en

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

Algemeen

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk). Provinciaal gezien vormt de Provinciale of Particuliere Synode (13) de meerdere vergadering. Op hun beurt wijzen de Particuliere Synodes leden aan voor de 'meeste' vergadering: de Generale Synode.

 

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 is deze bestuurlijke laag tussen Classis en Generale Synode verdwenen.

 

Groningen

De Particuliere Synode Groningen benoemde Deputaten voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Particuliere Synode had o.m. tot taak het vaststellen van de geografische grenzen tussen plaatselijke gemeenten en classes; het uitoefenen van opzicht en tucht; het organiseren en ondersteunen van plaatselijke gemeenten op bepaalde terreinen en als zending, evangelisatie en (soms) emigratie.

Voorloper

onbekend

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

geen

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen

Periode archief

1835-1999

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

896 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 345

Kenmerk toegang

plaatsingslijst [met algemene historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta met bijlagen 1935-2002

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 369)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Verslagen van de vergadering van de Deputaten voor de Emigratie Groningen periode 1951-1954 zijn te vinden in het archief van de Gereformeerde Kerk in Nederland, archief van de classis Grootegast, aangezien deze classis de scriba voor de Deputaten leverde.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode en

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

Algemeen

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk). Provinciaal gezien vormt de Provinciale of Particuliere Synode (13) de meerdere vergadering. Op hun beurt wijzen de Particuliere Synodes leden aan voor de 'meeste' vergadering: de Generale Synode.

 

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 is deze bestuurlijke laag tussen Classis en Generale Synode verdwenen.

 

Groningen

De Particuliere Synode Groningen benoemde Deputaten voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

De Particuliere Synode had o.m. tot taak het vaststellen van de geografische grenzen tussen plaatselijke gemeenten en classes; het uitoefenen van opzicht en tucht; het organiseren en ondersteunen van plaatselijke gemeenten op bepaalde terreinen en als zending, evangelisatie en (soms) emigratie.

Voorloper

onbekend

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

geen

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen

Periode archief

1835-1999

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

896 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 345

Kenmerk toegang

plaatsingslijst [met algemene historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta met bijlagen 1935-2002

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 369)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Verslagen van de vergadering van de Deputaten voor de Emigratie Groningen periode 1951-1954 zijn te vinden in het archief van de Gereformeerde Kerk in Nederland, archief van de classis Grootegast, aangezien deze classis de scriba voor de Deputaten leverde.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen

Periode archief

1835-1999

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

896 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 345

Kenmerk toegang

plaatsingslijst [met algemene historische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta met bijlagen 1935-2002

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 369)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Verslagen van de vergadering van de Deputaten voor de Emigratie Groningen periode 1951-1954 zijn te vinden in het archief van de Gereformeerde Kerk in Nederland, archief van de classis Grootegast, aangezien deze classis de scriba voor de Deputaten leverde.


Analyse archivalia