Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken, Gewestelijke Arbeidsbureaus

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken, Gewestelijke Arbeidsbureaus
Periode van bestaan 1940-1991
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

GAB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Rijksarbeidsbureau

 

Bij de instelling van het Rijksarbeidsbureau in oktober 1940, werd bepaald dat deze een afdeling zou vormen van het Departement van Sociale Zaken, onder leiding van een directeur-generaal. Het Rijksarbeidsbureau bestond naast dit departementale hoofdbureau uit 37 Gewestelijke Arbeidsbureaus (die op 1 mei 1941 in werking traden) en 144 bijkantoren. Gedurende de onderzoeksperiode werd het aantal Gewestelijke Arbeidsbureaus uitgebreid en werden tevens Districtsbureaus voor de Arbeidsvoorziening ingesteld, waarvan het werkgebied een provincie omvatte.

 

Deze Districtsbureaus stonden onder leiding van een hoofd-inspecteur-directeur voor de Arbeidsvoorziening; de Gewestelijke Arbeidsbureaus onder leiding van een directeur. Aan de GAB's waren emigratievoorlichtingsambtenaren verbonden. In 1947 kwamen de Rijkswerkplaatsen onder beheer van de Gewestelijke Arbeidsbureaus.

 

Tot 1991 vielen de Gewestelijke Arbeidsbureaus onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarna werden ze ondergebracht in een zelfstandige openbare organisatie, onder een tripartiet samengesteld regionaal bestuur.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

- registratie van vacatures, registratie van werkzoekenden

- het geven van informatie en advies aan werkzoekenden

 

Als gevolg van de Wet op de organen voor de emigratie 1952 hadden de Gewestelijke Arbeidsbureaus gedurende de gehele onderzoeksperiode een taak als openbare voorlichtings- en aanmeldingskantoren voor intra-Europese en overzeese emigranten. Onderdeel van deze taak was het geven van collectieve, groeps- en individuele voorlichting en de verzorging van de dossiervorming van de emigranten.

De Rijkswerkplaatsen verzorgden onder meer (omscholings)cursussen voor aspirant-emigranten.

 

Voor een instructie van de emigratievoorlichtingsambtenaren, zie scan.

Voorloper

gemeentelijke arbeidsbeurzen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hoffius, R. en B. Vriend, De geschiedenis van de openbare arbeidsbemiddeling in Nederland (Leiden 1988). [bibliografie p. 127-130]

 

Lendering, J. (e.a.), Arbeidsvoorzieningenbeleid. Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het beleidsterrein van de arbeidsvoorziening 1940-2000 (Den Haag 2003). [concept]

Doorgenomen archieven / series

a) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel 1940-1992

 

b) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe 1939-1991

 

c) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen 1945-1991

 

d) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland 1940-1991

 

e) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht 1941-1991

 

f) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland 1941-1991

 

g) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland 1952-1991

 

h) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland 1944-1991

 

i) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant 1940-1992

 

j) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg 1940-1941

 

Archivalia C.J. van Reemst, emigratievoorlichtingsambtenaar Gewestelijke Arbeidsbureaus in de provincie Overijssel

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag (bescheiden voor 1940); Regionaal Historische Centra van de desbetreffende provincie

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1939-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zuid-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1944-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

j) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

k) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking [structuur archief]

opmerkingen structuur archief

De archieven van de Districtsbureaus en van de (Gewestelijk) Arbeidsbureaus zijn per provincie als afzonderlijke archiefvormers geordend. Deze structuur is terug te vinden in de inventaris per provincie.

Seriële bescheiden

per provincie:

- Jaarverslagen

- Arbeidsmarktbeschrijvingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Drenthe

Gewestelijk Arbeidsbureau Hoogeveen 1948-1984

- Verslagen betreffende de emigratie over 1954 en 1955 (inv.nr. 11)

 

Zuid-Holland

Gewestelijk Arbeidsbureau Gorinchem 1948-1989

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika 1967 (inv.nr. 12)

 

Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord te Schiedam 1946-1991

- Brief aan de Directie voor de Arbeidsvoorziening over de verrichte werkzaamheden voor de emigratie over 1954, 1955 (inv.nr. 12)

 

Noord-Brabant

Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg 1940-1981

- Verslagen van de emigratievoorlichtingsambtenaar P.J. Vrijsen over reizen door Australië en Canada, 1954, 1958 (inv.nr. 21)

 

Limburg

Gewestelijk Arbeidsbureau Maastricht 1940-1981

- Verslag van een reis van de emigratievoorlichtingsambtenaar M.J. Peters te Maastricht door Australië en Nieuw-Zeeland 12 aug.-12 dec. 1957 (inv.nr. 18)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er is relatief weinig bewaard gebleven van de voorlichtings- en administratieve activiteiten van de openbare aanmeldingsorganen. Daarom is gekozen voor een verzamelbeschrijving. Het is mogelijk dat in de jaarverslagen, die voor bijna elk Gewestelijk Arbeidsbureau zijn bewaard gebleven, wordt gerefereerd aan de werkzaamheden ten behoeve van emigratievoorlichting en dossiervorming. Voor een indruk van de werkwijze, agenda en activiteiten van een emigratievoorlichtingsambtenaar wordt verwezen naar de archivalia van C.J. van Reemst en de instructie van de emigratievoorlichtingsambtenaren.

 

2) De archieven van de GAB's zijn in 2005 overgebracht naar de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. In 2008 waren de conceptinventarissen gereed (nog zonder toegangsnummer). Van de provincie Friesland was eind 2008 nog geen inventaris beschikbaar.

Algemeen

Naam, varianten

GAB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Rijksarbeidsbureau

 

Bij de instelling van het Rijksarbeidsbureau in oktober 1940, werd bepaald dat deze een afdeling zou vormen van het Departement van Sociale Zaken, onder leiding van een directeur-generaal. Het Rijksarbeidsbureau bestond naast dit departementale hoofdbureau uit 37 Gewestelijke Arbeidsbureaus (die op 1 mei 1941 in werking traden) en 144 bijkantoren. Gedurende de onderzoeksperiode werd het aantal Gewestelijke Arbeidsbureaus uitgebreid en werden tevens Districtsbureaus voor de Arbeidsvoorziening ingesteld, waarvan het werkgebied een provincie omvatte.

 

Deze Districtsbureaus stonden onder leiding van een hoofd-inspecteur-directeur voor de Arbeidsvoorziening; de Gewestelijke Arbeidsbureaus onder leiding van een directeur. Aan de GAB's waren emigratievoorlichtingsambtenaren verbonden. In 1947 kwamen de Rijkswerkplaatsen onder beheer van de Gewestelijke Arbeidsbureaus.

 

Tot 1991 vielen de Gewestelijke Arbeidsbureaus onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarna werden ze ondergebracht in een zelfstandige openbare organisatie, onder een tripartiet samengesteld regionaal bestuur.

Taak, activiteiten

- registratie van vacatures, registratie van werkzoekenden

- het geven van informatie en advies aan werkzoekenden

 

Als gevolg van de Wet op de organen voor de emigratie 1952 hadden de Gewestelijke Arbeidsbureaus gedurende de gehele onderzoeksperiode een taak als openbare voorlichtings- en aanmeldingskantoren voor intra-Europese en overzeese emigranten. Onderdeel van deze taak was het geven van collectieve, groeps- en individuele voorlichting en de verzorging van de dossiervorming van de emigranten.

De Rijkswerkplaatsen verzorgden onder meer (omscholings)cursussen voor aspirant-emigranten.

 

Voor een instructie van de emigratievoorlichtingsambtenaren, zie scan.

Voorloper

gemeentelijke arbeidsbeurzen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hoffius, R. en B. Vriend, De geschiedenis van de openbare arbeidsbemiddeling in Nederland (Leiden 1988). [bibliografie p. 127-130]

 

Lendering, J. (e.a.), Arbeidsvoorzieningenbeleid. Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het beleidsterrein van de arbeidsvoorziening 1940-2000 (Den Haag 2003). [concept]

Doorgenomen archieven / series

a) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel 1940-1992

 

b) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe 1939-1991

 

c) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen 1945-1991

 

d) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland 1940-1991

 

e) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht 1941-1991

 

f) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland 1941-1991

 

g) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland 1952-1991

 

h) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland 1944-1991

 

i) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant 1940-1992

 

j) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg 1940-1941

 

Archivalia C.J. van Reemst, emigratievoorlichtingsambtenaar Gewestelijke Arbeidsbureaus in de provincie Overijssel

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag (bescheiden voor 1940); Regionaal Historische Centra van de desbetreffende provincie

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1939-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zuid-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1944-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

j) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

k) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking [structuur archief]

opmerkingen structuur archief

De archieven van de Districtsbureaus en van de (Gewestelijk) Arbeidsbureaus zijn per provincie als afzonderlijke archiefvormers geordend. Deze structuur is terug te vinden in de inventaris per provincie.

Seriële bescheiden

per provincie:

- Jaarverslagen

- Arbeidsmarktbeschrijvingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Drenthe

Gewestelijk Arbeidsbureau Hoogeveen 1948-1984

- Verslagen betreffende de emigratie over 1954 en 1955 (inv.nr. 11)

 

Zuid-Holland

Gewestelijk Arbeidsbureau Gorinchem 1948-1989

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika 1967 (inv.nr. 12)

 

Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord te Schiedam 1946-1991

- Brief aan de Directie voor de Arbeidsvoorziening over de verrichte werkzaamheden voor de emigratie over 1954, 1955 (inv.nr. 12)

 

Noord-Brabant

Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg 1940-1981

- Verslagen van de emigratievoorlichtingsambtenaar P.J. Vrijsen over reizen door Australië en Canada, 1954, 1958 (inv.nr. 21)

 

Limburg

Gewestelijk Arbeidsbureau Maastricht 1940-1981

- Verslag van een reis van de emigratievoorlichtingsambtenaar M.J. Peters te Maastricht door Australië en Nieuw-Zeeland 12 aug.-12 dec. 1957 (inv.nr. 18)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er is relatief weinig bewaard gebleven van de voorlichtings- en administratieve activiteiten van de openbare aanmeldingsorganen. Daarom is gekozen voor een verzamelbeschrijving. Het is mogelijk dat in de jaarverslagen, die voor bijna elk Gewestelijk Arbeidsbureau zijn bewaard gebleven, wordt gerefereerd aan de werkzaamheden ten behoeve van emigratievoorlichting en dossiervorming. Voor een indruk van de werkwijze, agenda en activiteiten van een emigratievoorlichtingsambtenaar wordt verwezen naar de archivalia van C.J. van Reemst en de instructie van de emigratievoorlichtingsambtenaren.

 

2) De archieven van de GAB's zijn in 2005 overgebracht naar de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. In 2008 waren de conceptinventarissen gereed (nog zonder toegangsnummer). Van de provincie Friesland was eind 2008 nog geen inventaris beschikbaar.


Doorgenomen archieven / series

a) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel 1940-1992

 

b) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe 1939-1991

 

c) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen 1945-1991

 

d) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland 1940-1991

 

e) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht 1941-1991

 

f) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland 1941-1991

 

g) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland 1952-1991

 

h) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland 1944-1991

 

i) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant 1940-1992

 

j) Archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg 1940-1941

 

Archivalia C.J. van Reemst, emigratievoorlichtingsambtenaar Gewestelijke Arbeidsbureaus in de provincie Overijssel

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag (bescheiden voor 1940); Regionaal Historische Centra van de desbetreffende provincie

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Overijssel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Drenthe van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1939-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zeeland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Utrecht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Gelderland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1941-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van de archieven van het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Flevoland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Zuid-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Holland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1944-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

j) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Noord-Brabant van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1992 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

k) Inventaris van de archieven van het Regionaal Bestuur, het Districtsbureau en de arbeidsbureaus in de provincie Limburg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1940-1991 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking [structuur archief]

opmerkingen structuur archief

De archieven van de Districtsbureaus en van de (Gewestelijk) Arbeidsbureaus zijn per provincie als afzonderlijke archiefvormers geordend. Deze structuur is terug te vinden in de inventaris per provincie.

Seriële bescheiden

per provincie:

- Jaarverslagen

- Arbeidsmarktbeschrijvingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Drenthe

Gewestelijk Arbeidsbureau Hoogeveen 1948-1984

- Verslagen betreffende de emigratie over 1954 en 1955 (inv.nr. 11)

 

Zuid-Holland

Gewestelijk Arbeidsbureau Gorinchem 1948-1989

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika 1967 (inv.nr. 12)

 

Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord te Schiedam 1946-1991

- Brief aan de Directie voor de Arbeidsvoorziening over de verrichte werkzaamheden voor de emigratie over 1954, 1955 (inv.nr. 12)

 

Noord-Brabant

Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg 1940-1981

- Verslagen van de emigratievoorlichtingsambtenaar P.J. Vrijsen over reizen door Australië en Canada, 1954, 1958 (inv.nr. 21)

 

Limburg

Gewestelijk Arbeidsbureau Maastricht 1940-1981

- Verslag van een reis van de emigratievoorlichtingsambtenaar M.J. Peters te Maastricht door Australië en Nieuw-Zeeland 12 aug.-12 dec. 1957 (inv.nr. 18)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er is relatief weinig bewaard gebleven van de voorlichtings- en administratieve activiteiten van de openbare aanmeldingsorganen. Daarom is gekozen voor een verzamelbeschrijving. Het is mogelijk dat in de jaarverslagen, die voor bijna elk Gewestelijk Arbeidsbureau zijn bewaard gebleven, wordt gerefereerd aan de werkzaamheden ten behoeve van emigratievoorlichting en dossiervorming. Voor een indruk van de werkwijze, agenda en activiteiten van een emigratievoorlichtingsambtenaar wordt verwezen naar de archivalia van C.J. van Reemst en de instructie van de emigratievoorlichtingsambtenaren.

 

2) De archieven van de GAB's zijn in 2005 overgebracht naar de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. In 2008 waren de conceptinventarissen gereed (nog zonder toegangsnummer). Van de provincie Friesland was eind 2008 nog geen inventaris beschikbaar.


Analyse archivalia