Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

Naam archiefvormer Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië
Periode van bestaan 1954-1958
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

het Werkkantoor

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden

 

Het Werkkantoor werd door de Raad voor Sociale Aangelegenheden ingesteld als uitvoerende instantie op financieel gebied voor de ondersteuning van minvermogende Nederlanders in Indonesië

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Taken waren onder andere: bewaking van apparaatskosten, behandelen van aanvragen voor het verlenen van Rijksvoorschotten aan minvermogenden voor repatriëring naar Nederland

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.27.01.02 Maatschappelijk Werk, archieven Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

213 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie bijlage II inventaris

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Stukken van het Hoge Commissariaat te Jakarta 1950-1954 (69 inv.nrs.) zijn overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een lijst met beschrijving van overgeleverde inventarisnummers is bijgevoegd.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Emigratie

- Verzoeken voor emigratie naar Brazilië, met overzichtstaten van aanmeldingen 1955-1957 (inv.nr. 104)

 

- Correspondentie betreffende emigratie naar Suriname en de Nederlandse Antillen van minvermogende Nederlanders en terugbetaling van Rijksvoorschotten 1950-1957 (inv.nr. 105)

 

- Stukken betreffende migrerende Nederlanders, met overzichten van geëmigreerde Nederlanders 1954-1957 (inv.nr. 106)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De overige, hier niet in extenso beschreven inventarisnummers betreffen financiële ondersteuning en zaken betreffende repatriëring naar Nederland.

Algemeen

Naam, varianten

het Werkkantoor

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden

 

Het Werkkantoor werd door de Raad voor Sociale Aangelegenheden ingesteld als uitvoerende instantie op financieel gebied voor de ondersteuning van minvermogende Nederlanders in Indonesië

Taak, activiteiten

Taken waren onder andere: bewaking van apparaatskosten, behandelen van aanvragen voor het verlenen van Rijksvoorschotten aan minvermogenden voor repatriëring naar Nederland

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.27.01.02 Maatschappelijk Werk, archieven Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

213 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie bijlage II inventaris

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Stukken van het Hoge Commissariaat te Jakarta 1950-1954 (69 inv.nrs.) zijn overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een lijst met beschrijving van overgeleverde inventarisnummers is bijgevoegd.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Emigratie

- Verzoeken voor emigratie naar Brazilië, met overzichtstaten van aanmeldingen 1955-1957 (inv.nr. 104)

 

- Correspondentie betreffende emigratie naar Suriname en de Nederlandse Antillen van minvermogende Nederlanders en terugbetaling van Rijksvoorschotten 1950-1957 (inv.nr. 105)

 

- Stukken betreffende migrerende Nederlanders, met overzichten van geëmigreerde Nederlanders 1954-1957 (inv.nr. 106)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De overige, hier niet in extenso beschreven inventarisnummers betreffen financiële ondersteuning en zaken betreffende repatriëring naar Nederland.


Doorgenomen archieven / series

2.27.01.02 Maatschappelijk Werk, archieven Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

213 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie bijlage II inventaris

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Stukken van het Hoge Commissariaat te Jakarta 1950-1954 (69 inv.nrs.) zijn overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een lijst met beschrijving van overgeleverde inventarisnummers is bijgevoegd.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Emigratie

- Verzoeken voor emigratie naar Brazilië, met overzichtstaten van aanmeldingen 1955-1957 (inv.nr. 104)

 

- Correspondentie betreffende emigratie naar Suriname en de Nederlandse Antillen van minvermogende Nederlanders en terugbetaling van Rijksvoorschotten 1950-1957 (inv.nr. 105)

 

- Stukken betreffende migrerende Nederlanders, met overzichten van geëmigreerde Nederlanders 1954-1957 (inv.nr. 106)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De overige, hier niet in extenso beschreven inventarisnummers betreffen financiële ondersteuning en zaken betreffende repatriëring naar Nederland.


Analyse archivalia