Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië

Naam archiefvormer Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië
Periode van bestaan 1954-1958
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Attaché voor Sociale Aangelegenheden; de Raad

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Ministerie van Maatschappelijk Werk

 

In 1954 werd bij het Hoge Commissariaat te Djakarta een attaché voor Sociale Aangelegenheden aangesteld door het Ministerie van Maatschappelijk Werk, na instemming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met deze nieuwe organisatie zouden de toegenomen verzoeken om hulp, ondersteuning en versnelde repatriëring van Indische Nederlanders het hoofd moeten worden geboden.

 

De attaché, aangeduid met de titel Raad voor Sociale Aangelegenheden of kortweg 'de Raad' viel ambtelijk onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Commissaris en zou worden bijgestaan door een arbeids- en emigratieattaché (van Sociale Zaken) en een onderwijsattaché (van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen). De aanstelling van deze laatste attaché is nooit geëffectueerd. Voor het maatschappelijk werk werd door de Raad een attaché voor Maatschappelijke en Sociale Aangelegenheden aangesteld (tevens plaatsvervanger van de Raad).

 

De uitvoering van de werkzaamheden op administratief en financieel gebied werden toegewezen aan het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië. Aanvankelijk werden de Raad en het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor te Djakarta bij het Hoge Commissariaat geplaatst, in 1955 volgde verhuizing naar Bandung wegens ruimtegebrek. In Djakarta, Bandung, Semarang en Soerabaja werden naast de bestaande commissariaten rayonkantoren ingericht, waarvan de rayonhoofden onder directe verantwoordelijkheid van de Raad vielen. Adviezen kregen de Raad en rayonhoofden respectievelijk van het Centraal College van Advies en Bijstand en de plaatselijke Colleges van Advies en Bijstand.

 

Eind januari 1956 telde het gehele apparaat ca. 186 ambtenaren. Na sluiting van de consulaten eind 1957 bleef het apparaat in werking tot de uitwijzing voltooid was (eind 1958).

 

Zie ook:

Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Jakarta

Buitenlandse Zaken, Commissariaat te Bandung

Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Raad voor Sociale Aangelegenheden had als taak de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de sociale zorg van minvermogende Nederlanders in Indonesië.

Voorloper

Sociale Afdeling Hoge Commissariaat te Djakarta

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.27.01.01 Maatschappelijk Werk, archieven Raad voor Sociale Aangelegenheden 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

132 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inventaris bijlage IIIb

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bleek bij bewerking te scheiden in drie onderdelen: archief van de Raad voor Sociale Aangelegenheden; archief van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor; archief van de plaatselijke rayonkantoren.

 

In de inventaris wordt opgemerkt dat de archieven van de arbeids- en emigratieattaché 'die toegevoegd zouden worden aan de Raad' niet zijn teruggevonden en dat het 'niet mogelijk is gebleken te achterhalen waar deze archieven zich bevinden.' (p. 8) Officieel zouden deze zich moeten bevinden bij Sociale Zaken, Directie Emigratie, 'postenarchieven' Overheidsdienst Emigratie Buitenland. Vooralsnog zijn deze archieven daar niet aangetroffen.

Seriële bescheiden

-agenda's en notulen van vergaderingen met rayonhoofden, maatschappelijk werksters op rayonkantoren, van geheime stukken 1955-1957 (inv.nrs. 1-3)

Statistische gegevens

- diverse overzichtstaten van aantallen ondersteunden in en buiten Java (inv.nrs. 82-85)

- overzichtstaten van overtochtsaanvragen voor repatriëring naar Nederland 1956-1957 (inv.nr. 97-99)

Inhoud overig

Organisatie

- Organisatieschema's en stukken betreffende de nieuwe organisatie van het maatschappelijk werk in Indonesië, taak van de Raad, opheffing 1954-1957 (inv.nrs. 12-19)

 

emigratie

- Vragenlijsten ten behoeve van emigranten (inv.nr. 94)

- Stukken betreffende opgaven van aantallen migrerende Nederlanders van en naar Nederland en Indonesië 1954-1955 (inv.nr. 95)

- Brieven betreffende emigratie naar Brazilië en Australië (inv.nr. 96)

 

nationaliteit

-Stukken betreffende nationaliteitskeuze, burgerschap, 1955-1957 (inv.nrs. 73-76)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Attaché voor Sociale Aangelegenheden; de Raad

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Ministerie van Maatschappelijk Werk

 

In 1954 werd bij het Hoge Commissariaat te Djakarta een attaché voor Sociale Aangelegenheden aangesteld door het Ministerie van Maatschappelijk Werk, na instemming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met deze nieuwe organisatie zouden de toegenomen verzoeken om hulp, ondersteuning en versnelde repatriëring van Indische Nederlanders het hoofd moeten worden geboden.

 

De attaché, aangeduid met de titel Raad voor Sociale Aangelegenheden of kortweg 'de Raad' viel ambtelijk onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Commissaris en zou worden bijgestaan door een arbeids- en emigratieattaché (van Sociale Zaken) en een onderwijsattaché (van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen). De aanstelling van deze laatste attaché is nooit geëffectueerd. Voor het maatschappelijk werk werd door de Raad een attaché voor Maatschappelijke en Sociale Aangelegenheden aangesteld (tevens plaatsvervanger van de Raad).

 

De uitvoering van de werkzaamheden op administratief en financieel gebied werden toegewezen aan het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië. Aanvankelijk werden de Raad en het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor te Djakarta bij het Hoge Commissariaat geplaatst, in 1955 volgde verhuizing naar Bandung wegens ruimtegebrek. In Djakarta, Bandung, Semarang en Soerabaja werden naast de bestaande commissariaten rayonkantoren ingericht, waarvan de rayonhoofden onder directe verantwoordelijkheid van de Raad vielen. Adviezen kregen de Raad en rayonhoofden respectievelijk van het Centraal College van Advies en Bijstand en de plaatselijke Colleges van Advies en Bijstand.

 

Eind januari 1956 telde het gehele apparaat ca. 186 ambtenaren. Na sluiting van de consulaten eind 1957 bleef het apparaat in werking tot de uitwijzing voltooid was (eind 1958).

 

Zie ook:

Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Jakarta

Buitenlandse Zaken, Commissariaat te Bandung

Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland

Taak, activiteiten

De Raad voor Sociale Aangelegenheden had als taak de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de sociale zorg van minvermogende Nederlanders in Indonesië.

Voorloper

Sociale Afdeling Hoge Commissariaat te Djakarta

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.27.01.01 Maatschappelijk Werk, archieven Raad voor Sociale Aangelegenheden 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

132 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inventaris bijlage IIIb

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bleek bij bewerking te scheiden in drie onderdelen: archief van de Raad voor Sociale Aangelegenheden; archief van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor; archief van de plaatselijke rayonkantoren.

 

In de inventaris wordt opgemerkt dat de archieven van de arbeids- en emigratieattaché 'die toegevoegd zouden worden aan de Raad' niet zijn teruggevonden en dat het 'niet mogelijk is gebleken te achterhalen waar deze archieven zich bevinden.' (p. 8) Officieel zouden deze zich moeten bevinden bij Sociale Zaken, Directie Emigratie, 'postenarchieven' Overheidsdienst Emigratie Buitenland. Vooralsnog zijn deze archieven daar niet aangetroffen.

Seriële bescheiden

-agenda's en notulen van vergaderingen met rayonhoofden, maatschappelijk werksters op rayonkantoren, van geheime stukken 1955-1957 (inv.nrs. 1-3)

Statistische gegevens

- diverse overzichtstaten van aantallen ondersteunden in en buiten Java (inv.nrs. 82-85)

- overzichtstaten van overtochtsaanvragen voor repatriëring naar Nederland 1956-1957 (inv.nr. 97-99)

Inhoud overig

Organisatie

- Organisatieschema's en stukken betreffende de nieuwe organisatie van het maatschappelijk werk in Indonesië, taak van de Raad, opheffing 1954-1957 (inv.nrs. 12-19)

 

emigratie

- Vragenlijsten ten behoeve van emigranten (inv.nr. 94)

- Stukken betreffende opgaven van aantallen migrerende Nederlanders van en naar Nederland en Indonesië 1954-1955 (inv.nr. 95)

- Brieven betreffende emigratie naar Brazilië en Australië (inv.nr. 96)

 

nationaliteit

-Stukken betreffende nationaliteitskeuze, burgerschap, 1955-1957 (inv.nrs. 73-76)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

2.27.01.01 Maatschappelijk Werk, archieven Raad voor Sociale Aangelegenheden 1954-1958

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

132 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inventaris bijlage IIIb

Toegang(en)

L.J. v.d. Post, Inventaris van de archieven van de Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië 1954-1958 en van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië 1954-1958 (Den Haag 1974) [met historische en archivistische inleiding, en bijlagen, w.o. overzicht van functie, plaats en namen van ambtenaren]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

generale index op trefwoorden

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bleek bij bewerking te scheiden in drie onderdelen: archief van de Raad voor Sociale Aangelegenheden; archief van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor; archief van de plaatselijke rayonkantoren.

 

In de inventaris wordt opgemerkt dat de archieven van de arbeids- en emigratieattaché 'die toegevoegd zouden worden aan de Raad' niet zijn teruggevonden en dat het 'niet mogelijk is gebleken te achterhalen waar deze archieven zich bevinden.' (p. 8) Officieel zouden deze zich moeten bevinden bij Sociale Zaken, Directie Emigratie, 'postenarchieven' Overheidsdienst Emigratie Buitenland. Vooralsnog zijn deze archieven daar niet aangetroffen.

Seriële bescheiden

-agenda's en notulen van vergaderingen met rayonhoofden, maatschappelijk werksters op rayonkantoren, van geheime stukken 1955-1957 (inv.nrs. 1-3)

Statistische gegevens

- diverse overzichtstaten van aantallen ondersteunden in en buiten Java (inv.nrs. 82-85)

- overzichtstaten van overtochtsaanvragen voor repatriëring naar Nederland 1956-1957 (inv.nr. 97-99)

Inhoud overig

Organisatie

- Organisatieschema's en stukken betreffende de nieuwe organisatie van het maatschappelijk werk in Indonesië, taak van de Raad, opheffing 1954-1957 (inv.nrs. 12-19)

 

emigratie

- Vragenlijsten ten behoeve van emigranten (inv.nr. 94)

- Stukken betreffende opgaven van aantallen migrerende Nederlanders van en naar Nederland en Indonesië 1954-1955 (inv.nr. 95)

- Brieven betreffende emigratie naar Brazilië en Australië (inv.nr. 96)

 

nationaliteit

-Stukken betreffende nationaliteitskeuze, burgerschap, 1955-1957 (inv.nrs. 73-76)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia