Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van Scheepvaart

Naam archiefvormer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van Scheepvaart
Periode van bestaan 1945-1980
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DGS

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Het Directoraat-Generaal van Scheepvaart bestond uit diverse afdelingen en diensten, waaronder de afdeling Zeescheepvaart en de afdeling Exploitatie (tot ca. 1961). Tevens ressorteerden o.a. de Benas (Behartiging Nationale Scheepvaartbelangen) en de Scheepvaartinspectie onder het directoraat-generaal van Scheepvaart, hoewel het directoraat-generaal geen ambtelijke beleidsinvloed op laatstgenoemde dienst had. Het hoofd van de Scheepvaartinspectie, de Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart, legde direct verantwoording af aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In 1966 veranderde dit en ressorteerde de Scheepvaartinspectie ook formeel onder de directeur-generaal van Scheepvaart. De Scheepvaartinspectie bestond uit vier districten (Amsterdam, Rotterdam, Groningen, IJmuiden) en een hoofd scheepvaartinspectie Nederlandse Antillen.

In 1980 werd het directoraat-generaal hernoemd tot directoraat-generaal van Scheepvaart en Marititieme Zaken.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het directoraat-generaal van Scheepvaart liggen op het gebied van de Grote Vaart en zijn globaal in drie taakgebieden in te delen: veiligheid in de scheepvaart, vervoer en infrastructuur.

 

Concreet had DGS als taken o.a. de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardijvloot (reconstructie; bevorderen van internationaal contact betreffende algemeen scheepvaartbeleid). De afdeling Exploitatie van het DGS had als specifieke taak de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de technische verzorging en de commerciële exploitatie van de aan de Nederlandse Staat in eigendom toebehorende emigrantenschepen en de door de Regering gehuurde schepen, die gebruikt werden voor het vervoer van emigranten.

 

De Scheepvaartinspectie was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Schepenwet 1909 (toezicht op nieuwbouw, verbouw, reparatie van zeeschepen, periodieke inspecties, vooronderzoek naar scheeprampen, uitvoering Schepelingenbesluit).

 

De NV Benas, voor de Tweede Wereldoorlog vooral een financieringsmaatschappij, werd na 1947 een stichting met een adviserende functie ten aanzien van de vlootreconstructie (Grote Vaart).

Voorloper

Ministerie van Scheepvaart

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Geschiedenis van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Den Haag 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.87.02 Directoraat-Generaal voor Scheepvaart 1945-1959

 

b) 2.16.87.03 DG Scheepvaart 1960-1971

 

c) 2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart 1941-1964

 

d) 2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1972

 

e) 2.16.87.15 Scheepvaartinspectie District Amsterdam 1947-1960

 

f) 2.16.50 Behartiging Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956

 

g) 2.16.15.05 NV. Scheepvaart Maatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 182 inv.nrs.

b) 317 inv.nrs.

c) 40 inv.nrs.

d) 35 inv.nrs.

e) 9 inv.nrs.

f) 2 m., 99 inv.nrs.

g) 23 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Verzamelde toegang op Het Londens Archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en het Ministerie van Scheepvaart en Visserij 1940-1945. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven en het archief van de Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart 1941-1964 van de Scheepvaartinspectie (1957-1972) en van de Scheepvaartinspectie Amsterdam (1947-1960) (Den Haag 1998-1999)

- Hoofdstuk 2. 2.1.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven 1945-1979 p.19-44 [Met historisch en archivistische inleiding]

 

b) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 2.2.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, 1960-1971, p. 45-81

 

c) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.1. Het archief van de Inspecteur Generaal van Scheepvaart 1941-1964, p. 177-182

 

d) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.2. Het archief van de Scheepvaartinspectie, 1957-1972, p. 183-187

 

e) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.3. p. Het archief van de Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960, p. 188-190

 

f) Inventaris van het archief van de N.V. Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen, vanaf 1947 Stichting Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956 (BENAS) [Met historisch en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van archieven van DIENSTEN en COMMISSIES van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1932-1965; 05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-g) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie titel toegang

opmerkingen structuur archief

f) archief is niet compleet

Seriële bescheiden

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

- Maandverslagen van de afdeling Zeevaart en Scheepvaart

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- Maandverslagen der werkzaamheden van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1966-1967(inv.nrs. 221-222)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

-Jaarverslagen van de scheepvaartinspectie 1946-1958 (incompleet) (inv.nr. 2)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Notulen vergaderingen inspecteurs en experts Scheepvaartinspectie 1955-1967 (inv.nr. 2)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Verslagen en jaarverslagen over werking en toepassing van de schepenwet 1947-1968 (inv.nrs. 1, 6-9)

 

2.16.50 Stichting Benas 1932-1956

- Notulen bestuursvergaderingen 1948-1955 (inv.nr. 79)

- Jaarverslagen 1948-1949, 1951-1956 (inv.nr. 80)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij "Trans Ocean" 1932-1965

- Maandverslagen (inv.nr. 1)

- Afvaartlijsten (inv.nr. 2)

- Rapporten ss. 'Zuiderkruis', 'Groote Beer', 'Waterman' (inv.nrs. 5, 11, 20)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1909 Schepenwet, Stb.no. 219
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Inhoud overig

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

[inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- De Nederlandse Zeescheepvaart, politiek en ontwikkeling 1960-1967 (inv.nr. 25)

- Verkoop schepen Oranje en Willem Ruys, beëindiging passagiersvaart door Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche Lloyd 1964-1965 (inv.nr. 43)

- Exploitatie regeringsschepen / Oprichting (en liquidatie) N.V. Trans Ocean 1954, 1960-1968 (inv.nrs. 95-97)

- Rijkssubsidie geestelijke verzorging opvarenden Nederlandse koopvaardij 1953-1965 (inv.nrs. 235-238)

 

emigratie

- Overzicht exploitatie emigrantenschepen 1959-1962 (inv.nr. 98)

- Wijziging van de Schepenwet in verband met intrekking van de Landverhuizingswet 1936, 1966-1968 (inv.nr. 205)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

- Stukken betreffende het internationaal verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee 1947-1962 (inv.nr. 35)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Verslag van de Nederlandse delegatie naar de internationale conferentie voor de beveiliging van mensenlevens op zee te Londen 1960 (inv.nr. 25)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Voorschriften voor passagiersvervoer op schepen 1948-1949 (inv.nr. 4)

 

2.16.50 Stichting Benas

- Stukken betreffende de Regeling Vlootreconstructie Grote Vaart 1946 (crediet) (inv.nrs. 97-98)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean'

- Emigrantenbeleid (inv.nr. 21)

- Emigrantenvergunningen (inv.nrs. 1, 10)

- Passagebiljetten, passagetarieven, passagiersvervoer (inv.nrs. 4, 11)

- (Verlofreizen) geestelijken en boordvoorlichters (inv.nrs. 6, 10)

 

- Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) z.j. en 1963 (inv.nrs. 1, 10)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst (NED), beleid vervoer (inv.nr. 3); vervoer emigrantenbagage (inv.nr. 10)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).

Algemeen

Naam, varianten

DGS

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Het Directoraat-Generaal van Scheepvaart bestond uit diverse afdelingen en diensten, waaronder de afdeling Zeescheepvaart en de afdeling Exploitatie (tot ca. 1961). Tevens ressorteerden o.a. de Benas (Behartiging Nationale Scheepvaartbelangen) en de Scheepvaartinspectie onder het directoraat-generaal van Scheepvaart, hoewel het directoraat-generaal geen ambtelijke beleidsinvloed op laatstgenoemde dienst had. Het hoofd van de Scheepvaartinspectie, de Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart, legde direct verantwoording af aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In 1966 veranderde dit en ressorteerde de Scheepvaartinspectie ook formeel onder de directeur-generaal van Scheepvaart. De Scheepvaartinspectie bestond uit vier districten (Amsterdam, Rotterdam, Groningen, IJmuiden) en een hoofd scheepvaartinspectie Nederlandse Antillen.

In 1980 werd het directoraat-generaal hernoemd tot directoraat-generaal van Scheepvaart en Marititieme Zaken.

Taak, activiteiten

De taken van het directoraat-generaal van Scheepvaart liggen op het gebied van de Grote Vaart en zijn globaal in drie taakgebieden in te delen: veiligheid in de scheepvaart, vervoer en infrastructuur.

 

Concreet had DGS als taken o.a. de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardijvloot (reconstructie; bevorderen van internationaal contact betreffende algemeen scheepvaartbeleid). De afdeling Exploitatie van het DGS had als specifieke taak de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de technische verzorging en de commerciële exploitatie van de aan de Nederlandse Staat in eigendom toebehorende emigrantenschepen en de door de Regering gehuurde schepen, die gebruikt werden voor het vervoer van emigranten.

 

De Scheepvaartinspectie was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Schepenwet 1909 (toezicht op nieuwbouw, verbouw, reparatie van zeeschepen, periodieke inspecties, vooronderzoek naar scheeprampen, uitvoering Schepelingenbesluit).

 

De NV Benas, voor de Tweede Wereldoorlog vooral een financieringsmaatschappij, werd na 1947 een stichting met een adviserende functie ten aanzien van de vlootreconstructie (Grote Vaart).

Voorloper

Ministerie van Scheepvaart

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Geschiedenis van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Den Haag 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.87.02 Directoraat-Generaal voor Scheepvaart 1945-1959

 

b) 2.16.87.03 DG Scheepvaart 1960-1971

 

c) 2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart 1941-1964

 

d) 2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1972

 

e) 2.16.87.15 Scheepvaartinspectie District Amsterdam 1947-1960

 

f) 2.16.50 Behartiging Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956

 

g) 2.16.15.05 NV. Scheepvaart Maatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 182 inv.nrs.

b) 317 inv.nrs.

c) 40 inv.nrs.

d) 35 inv.nrs.

e) 9 inv.nrs.

f) 2 m., 99 inv.nrs.

g) 23 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Verzamelde toegang op Het Londens Archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en het Ministerie van Scheepvaart en Visserij 1940-1945. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven en het archief van de Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart 1941-1964 van de Scheepvaartinspectie (1957-1972) en van de Scheepvaartinspectie Amsterdam (1947-1960) (Den Haag 1998-1999)

- Hoofdstuk 2. 2.1.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven 1945-1979 p.19-44 [Met historisch en archivistische inleiding]

 

b) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 2.2.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, 1960-1971, p. 45-81

 

c) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.1. Het archief van de Inspecteur Generaal van Scheepvaart 1941-1964, p. 177-182

 

d) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.2. Het archief van de Scheepvaartinspectie, 1957-1972, p. 183-187

 

e) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.3. p. Het archief van de Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960, p. 188-190

 

f) Inventaris van het archief van de N.V. Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen, vanaf 1947 Stichting Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956 (BENAS) [Met historisch en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van archieven van DIENSTEN en COMMISSIES van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1932-1965; 05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-g) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie titel toegang

opmerkingen structuur archief

f) archief is niet compleet

Seriële bescheiden

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

- Maandverslagen van de afdeling Zeevaart en Scheepvaart

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- Maandverslagen der werkzaamheden van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1966-1967(inv.nrs. 221-222)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

-Jaarverslagen van de scheepvaartinspectie 1946-1958 (incompleet) (inv.nr. 2)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Notulen vergaderingen inspecteurs en experts Scheepvaartinspectie 1955-1967 (inv.nr. 2)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Verslagen en jaarverslagen over werking en toepassing van de schepenwet 1947-1968 (inv.nrs. 1, 6-9)

 

2.16.50 Stichting Benas 1932-1956

- Notulen bestuursvergaderingen 1948-1955 (inv.nr. 79)

- Jaarverslagen 1948-1949, 1951-1956 (inv.nr. 80)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij "Trans Ocean" 1932-1965

- Maandverslagen (inv.nr. 1)

- Afvaartlijsten (inv.nr. 2)

- Rapporten ss. 'Zuiderkruis', 'Groote Beer', 'Waterman' (inv.nrs. 5, 11, 20)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1909 Schepenwet, Stb.no. 219
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Inhoud overig

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

[inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- De Nederlandse Zeescheepvaart, politiek en ontwikkeling 1960-1967 (inv.nr. 25)

- Verkoop schepen Oranje en Willem Ruys, beëindiging passagiersvaart door Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche Lloyd 1964-1965 (inv.nr. 43)

- Exploitatie regeringsschepen / Oprichting (en liquidatie) N.V. Trans Ocean 1954, 1960-1968 (inv.nrs. 95-97)

- Rijkssubsidie geestelijke verzorging opvarenden Nederlandse koopvaardij 1953-1965 (inv.nrs. 235-238)

 

emigratie

- Overzicht exploitatie emigrantenschepen 1959-1962 (inv.nr. 98)

- Wijziging van de Schepenwet in verband met intrekking van de Landverhuizingswet 1936, 1966-1968 (inv.nr. 205)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

- Stukken betreffende het internationaal verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee 1947-1962 (inv.nr. 35)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Verslag van de Nederlandse delegatie naar de internationale conferentie voor de beveiliging van mensenlevens op zee te Londen 1960 (inv.nr. 25)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Voorschriften voor passagiersvervoer op schepen 1948-1949 (inv.nr. 4)

 

2.16.50 Stichting Benas

- Stukken betreffende de Regeling Vlootreconstructie Grote Vaart 1946 (crediet) (inv.nrs. 97-98)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean'

- Emigrantenbeleid (inv.nr. 21)

- Emigrantenvergunningen (inv.nrs. 1, 10)

- Passagebiljetten, passagetarieven, passagiersvervoer (inv.nrs. 4, 11)

- (Verlofreizen) geestelijken en boordvoorlichters (inv.nrs. 6, 10)

 

- Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) z.j. en 1963 (inv.nrs. 1, 10)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst (NED), beleid vervoer (inv.nr. 3); vervoer emigrantenbagage (inv.nr. 10)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).


Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.87.02 Directoraat-Generaal voor Scheepvaart 1945-1959

 

b) 2.16.87.03 DG Scheepvaart 1960-1971

 

c) 2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart 1941-1964

 

d) 2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1972

 

e) 2.16.87.15 Scheepvaartinspectie District Amsterdam 1947-1960

 

f) 2.16.50 Behartiging Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956

 

g) 2.16.15.05 NV. Scheepvaart Maatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 182 inv.nrs.

b) 317 inv.nrs.

c) 40 inv.nrs.

d) 35 inv.nrs.

e) 9 inv.nrs.

f) 2 m., 99 inv.nrs.

g) 23 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Verzamelde toegang op Het Londens Archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en het Ministerie van Scheepvaart en Visserij 1940-1945. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven en het archief van de Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart 1941-1964 van de Scheepvaartinspectie (1957-1972) en van de Scheepvaartinspectie Amsterdam (1947-1960) (Den Haag 1998-1999)

- Hoofdstuk 2. 2.1.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, daaronder berustende commissies en bijzondere archieven 1945-1979 p.19-44 [Met historisch en archivistische inleiding]

 

b) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 2.2.1. Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, 1960-1971, p. 45-81

 

c) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.1. Het archief van de Inspecteur Generaal van Scheepvaart 1941-1964, p. 177-182

 

d) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.2. Het archief van de Scheepvaartinspectie, 1957-1972, p. 183-187

 

e) Verzamelde toegang, Hoofdstuk 3.3. p. Het archief van de Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960, p. 188-190

 

f) Inventaris van het archief van de N.V. Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen, vanaf 1947 Stichting Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen 1932-1956 (BENAS) [Met historisch en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van archieven van DIENSTEN en COMMISSIES van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1932-1965; 05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean' 1961-1965

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-g) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie titel toegang

opmerkingen structuur archief

f) archief is niet compleet

Seriële bescheiden

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

- Maandverslagen van de afdeling Zeevaart en Scheepvaart

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- Maandverslagen der werkzaamheden van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 1966-1967(inv.nrs. 221-222)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

-Jaarverslagen van de scheepvaartinspectie 1946-1958 (incompleet) (inv.nr. 2)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Notulen vergaderingen inspecteurs en experts Scheepvaartinspectie 1955-1967 (inv.nr. 2)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Verslagen en jaarverslagen over werking en toepassing van de schepenwet 1947-1968 (inv.nrs. 1, 6-9)

 

2.16.50 Stichting Benas 1932-1956

- Notulen bestuursvergaderingen 1948-1955 (inv.nr. 79)

- Jaarverslagen 1948-1949, 1951-1956 (inv.nr. 80)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij "Trans Ocean" 1932-1965

- Maandverslagen (inv.nr. 1)

- Afvaartlijsten (inv.nr. 2)

- Rapporten ss. 'Zuiderkruis', 'Groote Beer', 'Waterman' (inv.nrs. 5, 11, 20)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1909 Schepenwet, Stb.no. 219
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Inhoud overig

2.16.87.02 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1945-1959

[inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.87.03 Directoraat-Generaal Scheepvaart 1960-1971

- De Nederlandse Zeescheepvaart, politiek en ontwikkeling 1960-1967 (inv.nr. 25)

- Verkoop schepen Oranje en Willem Ruys, beëindiging passagiersvaart door Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche Lloyd 1964-1965 (inv.nr. 43)

- Exploitatie regeringsschepen / Oprichting (en liquidatie) N.V. Trans Ocean 1954, 1960-1968 (inv.nrs. 95-97)

- Rijkssubsidie geestelijke verzorging opvarenden Nederlandse koopvaardij 1953-1965 (inv.nrs. 235-238)

 

emigratie

- Overzicht exploitatie emigrantenschepen 1959-1962 (inv.nr. 98)

- Wijziging van de Schepenwet in verband met intrekking van de Landverhuizingswet 1936, 1966-1968 (inv.nr. 205)

 

2.16.87.13 Inspecteur-Generaal van Scheepvaart 1941-1964

- Stukken betreffende het internationaal verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee 1947-1962 (inv.nr. 35)

 

2.16.87.14 Scheepvaartinspectie 1957-1962

- Verslag van de Nederlandse delegatie naar de internationale conferentie voor de beveiliging van mensenlevens op zee te Londen 1960 (inv.nr. 25)

 

2.16.87.15 Scheepvaartinspectie Amsterdam 1947-1960

- Voorschriften voor passagiersvervoer op schepen 1948-1949 (inv.nr. 4)

 

2.16.50 Stichting Benas

- Stukken betreffende de Regeling Vlootreconstructie Grote Vaart 1946 (crediet) (inv.nrs. 97-98)

 

2.16.15.05 N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Trans Ocean'

- Emigrantenbeleid (inv.nr. 21)

- Emigrantenvergunningen (inv.nrs. 1, 10)

- Passagebiljetten, passagetarieven, passagiersvervoer (inv.nrs. 4, 11)

- (Verlofreizen) geestelijken en boordvoorlichters (inv.nrs. 6, 10)

 

- Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) z.j. en 1963 (inv.nrs. 1, 10)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst (NED), beleid vervoer (inv.nr. 3); vervoer emigrantenbagage (inv.nr. 10)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook Gemeentearchief Rotterdam: archieven Holland-Amerika Lijn (3.18.01-3.18.20) en archieven Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. (454.01-4.5407).


Analyse archivalia