Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Limburg

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Limburg
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, Gouverneur, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Griffie:

De 3e afdeling van de griffie in Limburg was belast met emigratieaangelegenheden.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Limburg:

1918-1941; 1944-1947 W.G.A. van Sonsbeeck

1947-1964 F.J.M.A.H. Houben

1964-1977 Ch. J.M.A. van Rooy

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur

Commissaris der Koningin Ch. J.M.A. van Rooy was van 1964-1965 lid van de Raad voor de Emigratie

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Limburg

Provinciaal Blad van Limburg. Notulen en bijlagen (1863-).

 

Profiel van Provinciale Staten (Provincie Limburg) (Maastricht 1995; 2002).

 

Manning, A.F. en M.P.C.M. van Schendelen, 175 jaar Provinciale Staten van Limburg. Verslag van een buitengewone vergadering van de Provinciale Staten van Limburg op 1 maart 1991 (Maastricht 1991).

 

Mertens, A. Th., Gouverneur van Limburg, 1947-1963. Herinneringen bij het afscheid van Dr. F.J.M.A.H. Houben als commissaris der Koningin in de provincie Limburg (Maastricht 1963).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Provinciale Griffie

Periode archief

1944-1987

Vindplaats

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken kan toestemming worden verkregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Omvang; inventarisnummers

323 m., 12.297 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

341 m., bij inventarisatie (naast eerdere vernietigingen, zie inleiding digitale inventaris)

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de provinciale griffie (1930) 1944-april 1987 (1994) [met historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

04.09

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inventaris onder Gedeponeerde archieven. Onder de gedeponeerde archieven bevinden zich geen commissiearchieven betreffende emigratie

opmerkingen structuur archief

zie inventaris. Het archief bevat onder de categorie Organisme; Lichamen; Organen; Instellingen en Functionarissen de archivalia gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris der Koningin, en commissies.

Seriële bescheiden

- Notulen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 10542-10566)*

 

- Registers van besluiten van Gedeputeerde Staten 1945-1967 (inv.nrs. 10872-11203)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de emigratievoorbereiding 1950-1952 (inv.nr. 7191)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, 1952-1967 en de Stichting Limburgse Raad voor Migratie 1967-1971(inv.nrs. 7192, 7194, 7195)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van het Nederlands Emigratie Fonds, 1959, 1960, 1965 (inv.nr. 7193)

 

Ter signalering:

Persoonsdossier van de Commissaris der Koningin in Limburg Ch. J.M. A. van Rooy 1963-1976 (inv.nr. 11681)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Limburg
Inventaristekst

- inv.nrs. 10542-10566 Notulen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967

-inv.nr. 10548 2e gewone zitting 1952, bijlage van no. 20, subsidie Vestigingcommissie Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond door Provinciale Staten Limburg

 

- inv.nrs. 10872-11203 Registers van besluiten van Gedeputeerde Staten 1945-1967

NB: Pas vanaf 1967 bestaan er notulen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten.

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, Gouverneur, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Griffie:

De 3e afdeling van de griffie in Limburg was belast met emigratieaangelegenheden.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Limburg:

1918-1941; 1944-1947 W.G.A. van Sonsbeeck

1947-1964 F.J.M.A.H. Houben

1964-1977 Ch. J.M.A. van Rooy

Taak, activiteiten

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur

Commissaris der Koningin Ch. J.M.A. van Rooy was van 1964-1965 lid van de Raad voor de Emigratie

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Limburg

Provinciaal Blad van Limburg. Notulen en bijlagen (1863-).

 

Profiel van Provinciale Staten (Provincie Limburg) (Maastricht 1995; 2002).

 

Manning, A.F. en M.P.C.M. van Schendelen, 175 jaar Provinciale Staten van Limburg. Verslag van een buitengewone vergadering van de Provinciale Staten van Limburg op 1 maart 1991 (Maastricht 1991).

 

Mertens, A. Th., Gouverneur van Limburg, 1947-1963. Herinneringen bij het afscheid van Dr. F.J.M.A.H. Houben als commissaris der Koningin in de provincie Limburg (Maastricht 1963).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Provinciale Griffie

Periode archief

1944-1987

Vindplaats

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken kan toestemming worden verkregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Omvang; inventarisnummers

323 m., 12.297 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

341 m., bij inventarisatie (naast eerdere vernietigingen, zie inleiding digitale inventaris)

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de provinciale griffie (1930) 1944-april 1987 (1994) [met historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

04.09

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inventaris onder Gedeponeerde archieven. Onder de gedeponeerde archieven bevinden zich geen commissiearchieven betreffende emigratie

opmerkingen structuur archief

zie inventaris. Het archief bevat onder de categorie Organisme; Lichamen; Organen; Instellingen en Functionarissen de archivalia gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris der Koningin, en commissies.

Seriële bescheiden

- Notulen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 10542-10566)*

 

- Registers van besluiten van Gedeputeerde Staten 1945-1967 (inv.nrs. 10872-11203)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de emigratievoorbereiding 1950-1952 (inv.nr. 7191)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, 1952-1967 en de Stichting Limburgse Raad voor Migratie 1967-1971(inv.nrs. 7192, 7194, 7195)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van het Nederlands Emigratie Fonds, 1959, 1960, 1965 (inv.nr. 7193)

 

Ter signalering:

Persoonsdossier van de Commissaris der Koningin in Limburg Ch. J.M. A. van Rooy 1963-1976 (inv.nr. 11681)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Provinciale Griffie

Periode archief

1944-1987

Vindplaats

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken kan toestemming worden verkregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Omvang; inventarisnummers

323 m., 12.297 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

341 m., bij inventarisatie (naast eerdere vernietigingen, zie inleiding digitale inventaris)

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de provinciale griffie (1930) 1944-april 1987 (1994) [met historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

04.09

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inventaris onder Gedeponeerde archieven. Onder de gedeponeerde archieven bevinden zich geen commissiearchieven betreffende emigratie

opmerkingen structuur archief

zie inventaris. Het archief bevat onder de categorie Organisme; Lichamen; Organen; Instellingen en Functionarissen de archivalia gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris der Koningin, en commissies.

Seriële bescheiden

- Notulen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 10542-10566)*

 

- Registers van besluiten van Gedeputeerde Staten 1945-1967 (inv.nrs. 10872-11203)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de emigratievoorbereiding 1950-1952 (inv.nr. 7191)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, 1952-1967 en de Stichting Limburgse Raad voor Migratie 1967-1971(inv.nrs. 7192, 7194, 7195)

 

- Stukken betreffende de subsidieregeling ten behoeve van het Nederlands Emigratie Fonds, 1959, 1960, 1965 (inv.nr. 7193)

 

Ter signalering:

Persoonsdossier van de Commissaris der Koningin in Limburg Ch. J.M. A. van Rooy 1963-1976 (inv.nr. 11681)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Limburg
Inventaristekst

- inv.nrs. 10542-10566 Notulen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967

-inv.nr. 10548 2e gewone zitting 1952, bijlage van no. 20, subsidie Vestigingcommissie Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond door Provinciale Staten Limburg

 

- inv.nrs. 10872-11203 Registers van besluiten van Gedeputeerde Staten 1945-1967

NB: Pas vanaf 1967 bestaan er notulen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten.