Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland; Particuliere Synode Friesland-Zuid

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland; Particuliere Synode Friesland-Zuid
Periode van bestaan 1906-2004
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Particuliere Synode Friesland Zuidelijk Gedeelte van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode en

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

Algemeen

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk). Provinciaal gezien vormt de Provinciale of Particuliere Synode (13) de meerdere vergadering. Op hun beurt wijzen de Particuliere Synodes leden aan voor de 'meeste' vergadering: de Generale Synode.

 

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 is deze bestuurlijke laag tussen classis en generale synode verdwenen.

 

Friesland

Nadat ook in Friesland 'Afgescheidenen' en 'Dolerenden' in 1892 opgingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland bestond er tot 1906 een Provinciale Synode Friesland. In dat jaar voerde de Generale Synode een splitsing door in twee particuliere synoden: Friesland noordelijk gedeelte (classes Dokkum, Leeuwarden, Kollum, Franeker en Hallum) en Friesland zuidelijk gedeelte (classes Drachten, Heerenveen, Bolsward, Sneek, Workum).

 

In principe vergaderde de Particuliere Synode Friesland-Zuid eenmaal per jaar te Sneek. Elke classis vaardigde twee predikanten en twee ouderlingen af (en plaatsvervangers). Een moderamen leidde de vergaderingen en handelde de lopende zaken tussen de synodale vergaderingen af.

 

Het moderamen bestond uit een voorzitter (praeses), de voorzitter van de voorgaande vergadering (assessor) en een secretaris (scriba). Daarnaast riep de Particuliere Synode (tijdelijke en permanente) deputaatschappen in het leven voor zaken die om welke reden dan ook niet door het moderamen konden worden behandeld. Deze deputaten brachten tijdens de synodale vergadering verslag uit van hun werkzaamheden.

 

 

De Particuliere Synode Friesland-Zuid benoemde Deputaten voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Particuliere Synode had o.m. tot taak het vaststellen van de geografische grenzen tussen plaatselijke gemeenten en classes; het uitoefenen van opzicht en tucht; het organiseren en ondersteunen van plaatselijke gemeenten op bepaalde terreinen en als zending, evangelisatie en (soms) emigratie.

Voorloper

Provinciale Synode Friesland

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Acta van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Friesland (Zuidelijk Gedeelte) (Sneek [1908- ]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode Friesland-Zuid

Periode archief

1906-1960 (1974)

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van Tresoar.

Omvang; inventarisnummers

0,5 m., 111 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Haan, S. de, Inventaris van het archief van de particuliere synode Friesland Zuidelijk gedeelte van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1906-1960 (1974) (Leeuwarden 1994) [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

290-15

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta (gedrukt, zie literatuur)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Rapporten met bijlagen van de Deputaten voor de Emigratie, 1956-1958 (inv.nr. 93)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland; Particuliere Synode Friesland-Zuid
Inventaristekst

- inv.nr. 93 Rapporten met bijlagen van de deputaten voor de emigratie, 1956-1958

Het dossier bevat twee rapporten van de Deputaten voor de Emigratie van de Particuliere Synode Friesland-Zuid, uitgebracht ter vergadering van de Synode (1956; 1958). Het dossier geeft inzicht in de personele samenstelling van de Deputaten voor de Emigratie in Friesland en de wijze waarop de Deputaten de plaatselijke Kerkenraden instrueerden om de werkzaamheden ten aanzien van emigratie op te zetten (aanstelling contactpersoon; instructie contactpersoon (vgl. Tresoar, Gereformeerde Kerk Heeg, inv.nr. 18) en wijze waarop het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht moest worden geïnformeerd voor het verzenden van emigrantenattestaties ten behoeve van de kerken in de bestemmingslanden.

Algemeen

Naam, varianten

Particuliere Synode Friesland Zuidelijk Gedeelte van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode en

GKN, Deputaten voor de Emigratie

 

Algemeen

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de Kerkenraad. Overstijgt een zaak het plaatselijke belang, dan wordt hij behandeld in een vergadering van meerder belang. Regionaal gezien is dit de Classis (een Classis is een gebied van in elkaars nabijheid gelegen gemeenten). De Classis bestaat uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke gemeente (op twee Duitse Classes na, zijn de grenzen van de 75 Classes gelijk aan die van de Nederlandse Hervormde Kerk). Provinciaal gezien vormt de Provinciale of Particuliere Synode (13) de meerdere vergadering. Op hun beurt wijzen de Particuliere Synodes leden aan voor de 'meeste' vergadering: de Generale Synode.

 

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 is deze bestuurlijke laag tussen classis en generale synode verdwenen.

 

Friesland

Nadat ook in Friesland 'Afgescheidenen' en 'Dolerenden' in 1892 opgingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland bestond er tot 1906 een Provinciale Synode Friesland. In dat jaar voerde de Generale Synode een splitsing door in twee particuliere synoden: Friesland noordelijk gedeelte (classes Dokkum, Leeuwarden, Kollum, Franeker en Hallum) en Friesland zuidelijk gedeelte (classes Drachten, Heerenveen, Bolsward, Sneek, Workum).

 

In principe vergaderde de Particuliere Synode Friesland-Zuid eenmaal per jaar te Sneek. Elke classis vaardigde twee predikanten en twee ouderlingen af (en plaatsvervangers). Een moderamen leidde de vergaderingen en handelde de lopende zaken tussen de synodale vergaderingen af.

 

Het moderamen bestond uit een voorzitter (praeses), de voorzitter van de voorgaande vergadering (assessor) en een secretaris (scriba). Daarnaast riep de Particuliere Synode (tijdelijke en permanente) deputaatschappen in het leven voor zaken die om welke reden dan ook niet door het moderamen konden worden behandeld. Deze deputaten brachten tijdens de synodale vergadering verslag uit van hun werkzaamheden.

 

 

De Particuliere Synode Friesland-Zuid benoemde Deputaten voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

De Particuliere Synode had o.m. tot taak het vaststellen van de geografische grenzen tussen plaatselijke gemeenten en classes; het uitoefenen van opzicht en tucht; het organiseren en ondersteunen van plaatselijke gemeenten op bepaalde terreinen en als zending, evangelisatie en (soms) emigratie.

Voorloper

Provinciale Synode Friesland

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Acta van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Friesland (Zuidelijk Gedeelte) (Sneek [1908- ]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode Friesland-Zuid

Periode archief

1906-1960 (1974)

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van Tresoar.

Omvang; inventarisnummers

0,5 m., 111 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Haan, S. de, Inventaris van het archief van de particuliere synode Friesland Zuidelijk gedeelte van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1906-1960 (1974) (Leeuwarden 1994) [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

290-15

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta (gedrukt, zie literatuur)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Rapporten met bijlagen van de Deputaten voor de Emigratie, 1956-1958 (inv.nr. 93)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Particuliere Synode Friesland-Zuid

Periode archief

1906-1960 (1974)

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van Tresoar.

Omvang; inventarisnummers

0,5 m., 111 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Haan, S. de, Inventaris van het archief van de particuliere synode Friesland Zuidelijk gedeelte van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1906-1960 (1974) (Leeuwarden 1994) [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

290-15

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acta (gedrukt, zie literatuur)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Rapporten met bijlagen van de Deputaten voor de Emigratie, 1956-1958 (inv.nr. 93)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland; Particuliere Synode Friesland-Zuid
Inventaristekst

- inv.nr. 93 Rapporten met bijlagen van de deputaten voor de emigratie, 1956-1958

Het dossier bevat twee rapporten van de Deputaten voor de Emigratie van de Particuliere Synode Friesland-Zuid, uitgebracht ter vergadering van de Synode (1956; 1958). Het dossier geeft inzicht in de personele samenstelling van de Deputaten voor de Emigratie in Friesland en de wijze waarop de Deputaten de plaatselijke Kerkenraden instrueerden om de werkzaamheden ten aanzien van emigratie op te zetten (aanstelling contactpersoon; instructie contactpersoon (vgl. Tresoar, Gereformeerde Kerk Heeg, inv.nr. 18) en wijze waarop het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht moest worden geïnformeerd voor het verzenden van emigrantenattestaties ten behoeve van de kerken in de bestemmingslanden.