Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer

Naam archiefvormer Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer
Periode van bestaan 1946 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DBB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken, Geldwezen, Juridische Zaken en Bewindvoering,

Economische Zaken en Sociale Zaken, Ambtenarenzaken en Erediensten, Rijksbetalingsdienst.

 

In 1946 werd de afdeling Geldwezen vervangen door twee afdelingen en één bureau: het Bureau Nationale Schuld, de afdeling Binnenlands Geldwezen en de afdeling Buitenlands Betalings Verkeer. In maart 1949 werd de naam van deze laatste afdeling omgezet in Directie Buitenlands Betalings Verkeer.

 

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer was ingedeeld in een aantal functionele en regionale afdelingen. In 1953 waren dit: Algemene Zaken, Multilaterale Zaken, Noord- en Zuid-Amerika, Duitsland, Europa, Indonesië en Overzeese Rijksdelen.

In 1955 waren dit Algemene zaken, Bi- en Multilaterale zaken, Duitsland en Indonesië en Overzeese Rijksdelen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer had als hoofdtaken het onderhouden van de buitenlandse financiële betrekkingen, het internationale betalingsverkeer, monetaire akkoorden, buitenlandse leningen en kredieten (en kredietgaranties met betrekking tot emigranten), prognoses betalingsbalans en het deviezenbeleid, die vooral in de eerste naoorlogse jaren nauw was verbonden met de emigratiepolitiek.

Voorloper

afdeling Geldwezen

Opvolger

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.50 Financiën, archief Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

 

b) 2.08.51 Financiën, archief Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

 

c) 2.08.54 Financiën, archief Generale Thesaurie, archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1947-1953

Periode archief

a) 1941-1954

b) 1953-1979

c) 1947-1953

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,7 m., 51 inv.nrs.

b) 2,8 m., 142 inv.nrs.

c) 5 m., 308 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 61 m.

b) na bewerking in 1986 resteerde ca. 20 m. Hierna volgde opnieuw herbewerking en een aanvulling in 2008, zie inleiding inventaris.

c) 20,1 m.

Toegang(en)

a) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Algemeen Beheer der Generale Thesaurie) 1941-1954 (Den Haag 1992) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Generale Thesaurie) (1950)1953-1979 (Den Haag 1992, aangevuld in 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Maanen, M. van en J. Hazemeijer, Inventaris van het archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie (1940)1947-1953(1955) (Den Haag 1994, herzien 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) 2.08.50

b) 2.08.51

c) 2.08.54

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie inventaris

 

opmerkingen structuur archief

a-c) tot 1953 werd het verbaalstelsel gehanteerd, daarna is een dossierstelsel ingevoerd. De afdelingen lichtten hun stukken echter, na registratie in de afdoeningsagenda, en vormden bundels op onderwerp. De inventarissen zijn op onderwerp geordend.

 

b) In 2008 werd een aanvulling aan het archief toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1945 Deviezenbesluit 1945
Inhoud overig

2.08.50 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

deviezen

- Deviezenbesluit; aanvulling en wijziging en vervanging Deviezenbeschikking 1945, 1949, 1970-1978 (inv.nrs. 1-2; 116-117, zie ook 2.08.52 inv.nr. 411)

- Stukken betreffende het opstellen van een nota inzake de Deviezenpositie 1947-1951 (inv.nr. 5)

- Voorschriften inzake binnenlandse effecten in verband met deviezenvoorschriften en de effectenregistratie 1949 (inv.nr. 6)

 

industrialisatie

- Nadere uitwerking nota inzake de industrialisatie van Nederland van de minister van Economische Zaken 1949-1950 (ivn.nr. 4)

 

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

Ter signalering:

-Geldelijke regeling voor de te werkstelling van in Duitsland woonachtige Nederlanders in Nederland (grensarbeiders) 1948 (inv.nr. 38)

 

2.08.51 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

emigratie

- Stukken betreffende het in de toekomst te voeren emigratiebeleid 1961 (inv.nr. 61)*

 

Ter signalering:

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

- Verlenging Benelux-akkoord inzake liberalisatie kapitaalverkeer 1955-1957 (inv.nr. 10)

- Uitvoering grensgeldregeling 1954-1964 (inv.nr. 44)

- Vereenvoudiging van de regeling inzake het betalen en overmaken van lonen in het grensarbeidersverkeer met België en Duitsland 1955 (inv.nrs. 45-46)

 

2.08.54 Directie Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen

emigratie / sociale voorzieningen

- Stukken betreffende emigratie 1949-1950 (inv.nr. 105)*

- stukken betreffende uitbetaling van pensioenen in het buitenland 1946-1952 (inv.nrs. 114, 118)

- stukken betreffende steunverlening aan behoeftige Nederlanders in Indonesië 1954 (inv.nr. 131).

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer
Inventaristekst

2.08.51 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

 

- inv.nr. 61 Stukken betreffende het in de toekomst te voeren emigratiebeleid 1961

Bevat o.m. inkomende correspondentie van de minister van Sociale Zaken betreffende de (financiële) mogelijkheden deel te nemen aan de verbreding van het beleidsterrein van het Intergovernmental Committee for European Migration (Technical Assistance en hulp aan minder ontwikkelde gebieden d.m.v. migratie) en de oprichting van een financieringsinstituut voor Nederlandse emigranten. Bevat tevens diverse interne notities ter beantwoording van de vraag van Sociale Zaken en een afschrift van het antwoord van de minister van Financiën.

 

2.08.54 Directie Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen

 

- inv. 105 Stukken betreffende emigratie 1949-1950

Bevat o.m.:

- nota betreffende de deviezenproblematiek voor de werkcommissie 'Verkeer met overzeese gebiedsdelen' inzake emigratie naar Suriname (1949)

- correspondentie (Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen) en notulen betreffende vervoerskosten van emigratie van demobilisanten vanuit Indonesië naar Australië en Nieuw-Zeeland (1949).

Algemeen

Naam, varianten

DBB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken, Geldwezen, Juridische Zaken en Bewindvoering,

Economische Zaken en Sociale Zaken, Ambtenarenzaken en Erediensten, Rijksbetalingsdienst.

 

In 1946 werd de afdeling Geldwezen vervangen door twee afdelingen en één bureau: het Bureau Nationale Schuld, de afdeling Binnenlands Geldwezen en de afdeling Buitenlands Betalings Verkeer. In maart 1949 werd de naam van deze laatste afdeling omgezet in Directie Buitenlands Betalings Verkeer.

 

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer was ingedeeld in een aantal functionele en regionale afdelingen. In 1953 waren dit: Algemene Zaken, Multilaterale Zaken, Noord- en Zuid-Amerika, Duitsland, Europa, Indonesië en Overzeese Rijksdelen.

In 1955 waren dit Algemene zaken, Bi- en Multilaterale zaken, Duitsland en Indonesië en Overzeese Rijksdelen.

Taak, activiteiten

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer had als hoofdtaken het onderhouden van de buitenlandse financiële betrekkingen, het internationale betalingsverkeer, monetaire akkoorden, buitenlandse leningen en kredieten (en kredietgaranties met betrekking tot emigranten), prognoses betalingsbalans en het deviezenbeleid, die vooral in de eerste naoorlogse jaren nauw was verbonden met de emigratiepolitiek.

Voorloper

afdeling Geldwezen

Opvolger

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.50 Financiën, archief Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

 

b) 2.08.51 Financiën, archief Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

 

c) 2.08.54 Financiën, archief Generale Thesaurie, archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1947-1953

Periode archief

a) 1941-1954

b) 1953-1979

c) 1947-1953

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,7 m., 51 inv.nrs.

b) 2,8 m., 142 inv.nrs.

c) 5 m., 308 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 61 m.

b) na bewerking in 1986 resteerde ca. 20 m. Hierna volgde opnieuw herbewerking en een aanvulling in 2008, zie inleiding inventaris.

c) 20,1 m.

Toegang(en)

a) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Algemeen Beheer der Generale Thesaurie) 1941-1954 (Den Haag 1992) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Generale Thesaurie) (1950)1953-1979 (Den Haag 1992, aangevuld in 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Maanen, M. van en J. Hazemeijer, Inventaris van het archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie (1940)1947-1953(1955) (Den Haag 1994, herzien 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) 2.08.50

b) 2.08.51

c) 2.08.54

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie inventaris

 

opmerkingen structuur archief

a-c) tot 1953 werd het verbaalstelsel gehanteerd, daarna is een dossierstelsel ingevoerd. De afdelingen lichtten hun stukken echter, na registratie in de afdoeningsagenda, en vormden bundels op onderwerp. De inventarissen zijn op onderwerp geordend.

 

b) In 2008 werd een aanvulling aan het archief toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1945 Deviezenbesluit 1945
Inhoud overig

2.08.50 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

deviezen

- Deviezenbesluit; aanvulling en wijziging en vervanging Deviezenbeschikking 1945, 1949, 1970-1978 (inv.nrs. 1-2; 116-117, zie ook 2.08.52 inv.nr. 411)

- Stukken betreffende het opstellen van een nota inzake de Deviezenpositie 1947-1951 (inv.nr. 5)

- Voorschriften inzake binnenlandse effecten in verband met deviezenvoorschriften en de effectenregistratie 1949 (inv.nr. 6)

 

industrialisatie

- Nadere uitwerking nota inzake de industrialisatie van Nederland van de minister van Economische Zaken 1949-1950 (ivn.nr. 4)

 

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

Ter signalering:

-Geldelijke regeling voor de te werkstelling van in Duitsland woonachtige Nederlanders in Nederland (grensarbeiders) 1948 (inv.nr. 38)

 

2.08.51 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

emigratie

- Stukken betreffende het in de toekomst te voeren emigratiebeleid 1961 (inv.nr. 61)*

 

Ter signalering:

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

- Verlenging Benelux-akkoord inzake liberalisatie kapitaalverkeer 1955-1957 (inv.nr. 10)

- Uitvoering grensgeldregeling 1954-1964 (inv.nr. 44)

- Vereenvoudiging van de regeling inzake het betalen en overmaken van lonen in het grensarbeidersverkeer met België en Duitsland 1955 (inv.nrs. 45-46)

 

2.08.54 Directie Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen

emigratie / sociale voorzieningen

- Stukken betreffende emigratie 1949-1950 (inv.nr. 105)*

- stukken betreffende uitbetaling van pensioenen in het buitenland 1946-1952 (inv.nrs. 114, 118)

- stukken betreffende steunverlening aan behoeftige Nederlanders in Indonesië 1954 (inv.nr. 131).

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.50 Financiën, archief Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

 

b) 2.08.51 Financiën, archief Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

 

c) 2.08.54 Financiën, archief Generale Thesaurie, archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1947-1953

Periode archief

a) 1941-1954

b) 1953-1979

c) 1947-1953

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,7 m., 51 inv.nrs.

b) 2,8 m., 142 inv.nrs.

c) 5 m., 308 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 61 m.

b) na bewerking in 1986 resteerde ca. 20 m. Hierna volgde opnieuw herbewerking en een aanvulling in 2008, zie inleiding inventaris.

c) 20,1 m.

Toegang(en)

a) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Algemeen Beheer der Generale Thesaurie) 1941-1954 (Den Haag 1992) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Lamfers, G.J. Inventaris van het archief van de Directie Buitenlands Betalings Verkeer (Generale Thesaurie) (1950)1953-1979 (Den Haag 1992, aangevuld in 2008) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Maanen, M. van en J. Hazemeijer, Inventaris van het archief van de afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie (1940)1947-1953(1955) (Den Haag 1994, herzien 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) 2.08.50

b) 2.08.51

c) 2.08.54

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie inventaris

 

opmerkingen structuur archief

a-c) tot 1953 werd het verbaalstelsel gehanteerd, daarna is een dossierstelsel ingevoerd. De afdelingen lichtten hun stukken echter, na registratie in de afdoeningsagenda, en vormden bundels op onderwerp. De inventarissen zijn op onderwerp geordend.

 

b) In 2008 werd een aanvulling aan het archief toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1945 Deviezenbesluit 1945
Inhoud overig

2.08.50 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1941-1954

deviezen

- Deviezenbesluit; aanvulling en wijziging en vervanging Deviezenbeschikking 1945, 1949, 1970-1978 (inv.nrs. 1-2; 116-117, zie ook 2.08.52 inv.nr. 411)

- Stukken betreffende het opstellen van een nota inzake de Deviezenpositie 1947-1951 (inv.nr. 5)

- Voorschriften inzake binnenlandse effecten in verband met deviezenvoorschriften en de effectenregistratie 1949 (inv.nr. 6)

 

industrialisatie

- Nadere uitwerking nota inzake de industrialisatie van Nederland van de minister van Economische Zaken 1949-1950 (ivn.nr. 4)

 

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

Ter signalering:

-Geldelijke regeling voor de te werkstelling van in Duitsland woonachtige Nederlanders in Nederland (grensarbeiders) 1948 (inv.nr. 38)

 

2.08.51 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

emigratie

- Stukken betreffende het in de toekomst te voeren emigratiebeleid 1961 (inv.nr. 61)*

 

Ter signalering:

intra-Europees betalingsverkeer en arbeidsmigratie

- Verlenging Benelux-akkoord inzake liberalisatie kapitaalverkeer 1955-1957 (inv.nr. 10)

- Uitvoering grensgeldregeling 1954-1964 (inv.nr. 44)

- Vereenvoudiging van de regeling inzake het betalen en overmaken van lonen in het grensarbeidersverkeer met België en Duitsland 1955 (inv.nrs. 45-46)

 

2.08.54 Directie Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen

emigratie / sociale voorzieningen

- Stukken betreffende emigratie 1949-1950 (inv.nr. 105)*

- stukken betreffende uitbetaling van pensioenen in het buitenland 1946-1952 (inv.nrs. 114, 118)

- stukken betreffende steunverlening aan behoeftige Nederlanders in Indonesië 1954 (inv.nr. 131).

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer
Inventaristekst

2.08.51 Directie Buitenlands Betalingsverkeer 1953-1979

 

- inv.nr. 61 Stukken betreffende het in de toekomst te voeren emigratiebeleid 1961

Bevat o.m. inkomende correspondentie van de minister van Sociale Zaken betreffende de (financiële) mogelijkheden deel te nemen aan de verbreding van het beleidsterrein van het Intergovernmental Committee for European Migration (Technical Assistance en hulp aan minder ontwikkelde gebieden d.m.v. migratie) en de oprichting van een financieringsinstituut voor Nederlandse emigranten. Bevat tevens diverse interne notities ter beantwoording van de vraag van Sociale Zaken en een afschrift van het antwoord van de minister van Financiën.

 

2.08.54 Directie Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen

 

- inv. 105 Stukken betreffende emigratie 1949-1950

Bevat o.m.:

- nota betreffende de deviezenproblematiek voor de werkcommissie 'Verkeer met overzeese gebiedsdelen' inzake emigratie naar Suriname (1949)

- correspondentie (Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen) en notulen betreffende vervoerskosten van emigratie van demobilisanten vanuit Indonesië naar Australië en Nieuw-Zeeland (1949).