Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

Naam archiefvormer Ministerie van Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening
Periode van bestaan 1945-1971
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1945 Directie van de Voedselvoorziening

1964 Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening

1965 Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening omvatte aanvankelijk de voor de voedselvoorziening belangrijke eenheden als de centrale controledienst, de provinciale voedselcommissarissen, de aan- en verkoopbureaus etc. Na 1953 zou de Directie Voedselvoorziening diverse bureaus en directies onder zich krijgen, die strikt genomen weinig met de oorspronkelijke taak te maken hadden.

 

Met de opheffing in 1950 van het Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa), nam het de afdeling (later Directie) Buitenlandse Handelsaangelegenheden over (opgeheven in 1963). In 1958 kwam daar de Directie Agrarische Vertegenwoordiging in het Buitenland bij (voorheen de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland, dat van 1951-1957 onder verantwoordelijkheid van de Directie van de Landbouw viel). In 1961 had de Directie van de Voedselvoorziening de meeste taken van de voormalige Directie Internationale Organisaties (later Directie Internationale Economische Samenwerking) overgenomen.

 

In 1964 werd de directie opgewaardeerd tot Directoraat-Generaal; in 1965 werd de Directie van de Visserijen onder verantwoordelijkheid van Voedselvoorziening gebracht. In 1971 volgde samenvoeging met het DG van de Landbouw.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De directie had diverse taken op het gebied van de Voedselvoorziening. Vanaf 1950 kwamen daar taken op het gebied van buitenlandse handelsaangelegenheden en exportbevordering bij. Na 1961 kreeg de directie de verantwoordelijkheid over vrijwel alle taken met betrekking tot de internationale economische samenwerking.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

Zie ook: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Directoraat-Generaal van de Landbouw en de Voedselvoorziening

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

2.11.54 Landbouw, Archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening, 1945-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

19 m., 819 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1945-1970 (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden vormt een onderdeel van dit archief. Daarnaast zijn er een aantal commissiearchieven gedeponeerd. Zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is ingedeeld in series van de Directie van de Voedselvoorziening 1945-1970; van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden 1950-1960 en van Commissie en Collegearchieven 1945-1970.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden:

- Stukken betreffende bemoeiingen met emigratie van landbouwattachés 1949-1953 (inv.nr. 722)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: Dit gedeelte van het archief van de Directie Voedselvoorziening bevat geen archivalia van de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.

 

De archiefbescheiden van de landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro over de periode 1950-1960, waren verdeeld geraakt over het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het archief van het Ministerie van Sociale Zaken, Directie voor de Emigratie, Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland. De bescheiden (14 dozen met correspondentie met de Nederlandse Emigratie Dienst en circa 638 individuele dossiers) zijn bij bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst te Winschoten samengevoegd en in de toegang van de Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken ontsloten (zie aldaar).

 

Het is echter mogelijk dat in de toekomst ook bescheiden van landbouw- en emigratieattachés als afzonderlijke archieven bij het Ministerie van Landbouw (Directie Voedselvoorziening) zullen worden ondergebracht.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening
Inventaristekst

- inv.nr. 722 Emigratie landbouwattachés 1949-1952

Het dossier is aanvankelijk gevormd door de Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische aangelegenheden N.H. Blink en bevat o.m. doorslagen van beleidsnotities (Nota inzake 'Emigratie-bemoeiingen van landbouw-attachés' (1949)) naar aanleiding van de instelling van de Commissie Landbouw-Emigratie. Daarnaast bevat het afschriften van correspondentie tussen de landbouwattaché te Ottawa A.S. Tuinman en de Stichting Landverhuizing Nederland (inclusief een tabellarisch geografisch overzicht van aantallen eenheden-emigranten in diverse plaatsen in Canada (alfabetisch geordend, 1952)) en correspondentie van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden met de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel (toezending overzichten Nederlandse emigranten in Canada 1952).

Algemeen

Naam, varianten

1945 Directie van de Voedselvoorziening

1964 Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening

1965 Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening omvatte aanvankelijk de voor de voedselvoorziening belangrijke eenheden als de centrale controledienst, de provinciale voedselcommissarissen, de aan- en verkoopbureaus etc. Na 1953 zou de Directie Voedselvoorziening diverse bureaus en directies onder zich krijgen, die strikt genomen weinig met de oorspronkelijke taak te maken hadden.

 

Met de opheffing in 1950 van het Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa), nam het de afdeling (later Directie) Buitenlandse Handelsaangelegenheden over (opgeheven in 1963). In 1958 kwam daar de Directie Agrarische Vertegenwoordiging in het Buitenland bij (voorheen de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland, dat van 1951-1957 onder verantwoordelijkheid van de Directie van de Landbouw viel). In 1961 had de Directie van de Voedselvoorziening de meeste taken van de voormalige Directie Internationale Organisaties (later Directie Internationale Economische Samenwerking) overgenomen.

 

In 1964 werd de directie opgewaardeerd tot Directoraat-Generaal; in 1965 werd de Directie van de Visserijen onder verantwoordelijkheid van Voedselvoorziening gebracht. In 1971 volgde samenvoeging met het DG van de Landbouw.

Taak, activiteiten

De directie had diverse taken op het gebied van de Voedselvoorziening. Vanaf 1950 kwamen daar taken op het gebied van buitenlandse handelsaangelegenheden en exportbevordering bij. Na 1961 kreeg de directie de verantwoordelijkheid over vrijwel alle taken met betrekking tot de internationale economische samenwerking.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

Zie ook: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Directoraat-Generaal van de Landbouw en de Voedselvoorziening

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

2.11.54 Landbouw, Archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening, 1945-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

19 m., 819 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1945-1970 (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden vormt een onderdeel van dit archief. Daarnaast zijn er een aantal commissiearchieven gedeponeerd. Zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is ingedeeld in series van de Directie van de Voedselvoorziening 1945-1970; van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden 1950-1960 en van Commissie en Collegearchieven 1945-1970.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden:

- Stukken betreffende bemoeiingen met emigratie van landbouwattachés 1949-1953 (inv.nr. 722)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: Dit gedeelte van het archief van de Directie Voedselvoorziening bevat geen archivalia van de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.

 

De archiefbescheiden van de landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro over de periode 1950-1960, waren verdeeld geraakt over het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het archief van het Ministerie van Sociale Zaken, Directie voor de Emigratie, Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland. De bescheiden (14 dozen met correspondentie met de Nederlandse Emigratie Dienst en circa 638 individuele dossiers) zijn bij bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst te Winschoten samengevoegd en in de toegang van de Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken ontsloten (zie aldaar).

 

Het is echter mogelijk dat in de toekomst ook bescheiden van landbouw- en emigratieattachés als afzonderlijke archieven bij het Ministerie van Landbouw (Directie Voedselvoorziening) zullen worden ondergebracht.


Doorgenomen archieven / series

2.11.54 Landbouw, Archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening, 1945-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

19 m., 819 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1945-1970 (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden vormt een onderdeel van dit archief. Daarnaast zijn er een aantal commissiearchieven gedeponeerd. Zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is ingedeeld in series van de Directie van de Voedselvoorziening 1945-1970; van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden 1950-1960 en van Commissie en Collegearchieven 1945-1970.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden:

- Stukken betreffende bemoeiingen met emigratie van landbouwattachés 1949-1953 (inv.nr. 722)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: Dit gedeelte van het archief van de Directie Voedselvoorziening bevat geen archivalia van de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.

 

De archiefbescheiden van de landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro over de periode 1950-1960, waren verdeeld geraakt over het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het archief van het Ministerie van Sociale Zaken, Directie voor de Emigratie, Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland. De bescheiden (14 dozen met correspondentie met de Nederlandse Emigratie Dienst en circa 638 individuele dossiers) zijn bij bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst te Winschoten samengevoegd en in de toegang van de Emigratievertegenwoordiging in het Buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken ontsloten (zie aldaar).

 

Het is echter mogelijk dat in de toekomst ook bescheiden van landbouw- en emigratieattachés als afzonderlijke archieven bij het Ministerie van Landbouw (Directie Voedselvoorziening) zullen worden ondergebracht.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening
Inventaristekst

- inv.nr. 722 Emigratie landbouwattachés 1949-1952

Het dossier is aanvankelijk gevormd door de Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische aangelegenheden N.H. Blink en bevat o.m. doorslagen van beleidsnotities (Nota inzake 'Emigratie-bemoeiingen van landbouw-attachés' (1949)) naar aanleiding van de instelling van de Commissie Landbouw-Emigratie. Daarnaast bevat het afschriften van correspondentie tussen de landbouwattaché te Ottawa A.S. Tuinman en de Stichting Landverhuizing Nederland (inclusief een tabellarisch geografisch overzicht van aantallen eenheden-emigranten in diverse plaatsen in Canada (alfabetisch geordend, 1952)) en correspondentie van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden met de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel (toezending overzichten Nederlandse emigranten in Canada 1952).