Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bregman, Cornelis

Naam archiefvormer Bregman, Cornelis
Leefjaren 1926-1993
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Cees Bregman

Biografie

Cees Bregman werd op 6 maart 1926 geboren als vijfde zoon van de tuindersfamilie P.L. Bregman te Pijnacker. Vanuit een ethisch-irenische traditie studeerde hij theologie in Leiden. Na zijn kandidaats- en kerkelijk examen (resp. in 1951 en 1954) zou Bregman door de Nederlandse Hervormde Kerk naar Australië worden uitgezonden (1954-1963). Hij vertrok op 2 november 1954 met zijn vrouw Janna (Janny) Hoogenboom. De contacten met Nederland verliepen via de Hervormde Emigratie Commissie.

 

Na zijn terugkeer in Nederland behaalde hij zijn doctoraalexamen theologie (1964) en zou hij achtereenvolgens werkzaam zijn bij de Stichting Buitenlandse Werknemers, het Woodbrookershuis te Barchem, de Werkgemeenschap Kindercentra Nederland en de Hogere Sociale Academie te Utrecht.

 

Zie ook:

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation

Functies

- 1954 beroepen als predikant voor 'buitengewone werkzaamheden voor de Nederlandse Hervormde Kerk bestaande in de geestelijke verzorging van Nederlandse emigranten binnen het kader van de Presbyterian Church of Australia'

 

- boordpredikantschappen 1954, 1961, 1963, 1969

 

- 1954-1959 predikant Presbyterian Church of Australia, Lake Macquarie Charge, Toronto (NSW)

 

- 1959-1963 predikant Presbyterian Church of Australia, Dutch Charge, Ultimo, Sydney (NSW)

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Prinsen, N., De Nederlandse Hervormde Kerk en emigratie naar Canada en Australië na de Tweede Wereldoorlog (Bunnik 2005).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Cees Bregman

Periode archief

1945-1967 (1981)

Vindplaats

Zaandam (particulier bezit)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de erven Bregman.

Omvang; inventarisnummers

ca. 1 m., fotoalbums; 3 geluidscassettes

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

plaatsingslijst collectie Bregman, samengesteld door Chris van Faassen (Prinsenbeek 2004)

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De collectie bevat twee officiële trouwregisters (1955-1963) van huwelijken van gemeenteleden van de Lake Macquarie Charge te Toronto en de Dutch Charge te Sydney, voltrokken door Cees Bregman.

Tevens bevat de collectie twee notulenschriften van de Ladies Guild te Bankstown (Sydney) 1958-1965.

 

Daarnaast bevat de collectie de originele (bijna wekelijkse) brieven van Cees en Janny aan ouders en familie 1954-1974.

opmerkingen structuur archief

De collectie was thematisch-chronologisch geordend (o.m. naar de Australische gemeenten, waar Bregman beroepen is geweest). Waar mogelijk is dit aangehouden, indien noodzakelijk zijn gedeelten volgens deze systematiek herordend. De collectie telt 8 hoofdthema's, onderverdeeld in meerdere deelonderwerpen.

Seriële bescheiden

- Correspondentie 1954-1963

- Preken in het Nederlands en Engels 1952-1963

 

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)*

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)*

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)*

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

- Correspondentie, documentatie, fotoalbums*

 

V Toronto, 1954-1959

- Correspondentie, notulen, liturgieën, financiële en lidmaatschapsgegevens Lake Macquarie Charge*

- Preken 1955-1959*

 

VI Sydney 1959-1963

- Correspondentie, conferentieverslagen, financiële en lidmaatschapsgegevens, trouwregisters vrouwenverenigingen (women's and ladiesguilds), jeugdwerk, geluidscassette kerkdienst Dutch Charge (1962); geluidscassette Afscheidsdienst, afscheidcabaret en afscheidsvergadering, Sydney, 1963*

- Preken 1959-1963*

 

VII Persoonlijke bescheiden

- Correspondentie 1954-1974*

 

VIII Periode Nederland

- Preken voor de jeugd 1952-1953*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De collectie zal t.z.t. worden gedeponeerd in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie. Tot die tijd kan informatie over de mogelijkheid tot raadpleging worden verkregen via Marijke van Faassen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.

Titel Dossierbeschrijving collectie Cees Bregman
Inventaristekst

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)

Omvang: 7 omslagen

De omslagen omvatten o.m. doorslagen van Engelse versies van diploma's en het beroep van de Nederlandse Hervormde Kerk ten behoeve van de Presbyterian Church.

 

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)

Omvang: 4 omslagen

De omslagen omvatten o.m. belastingpapieren; verzekeringspolissen en ontvangstbewijzen werk en inrichting t.b.v. de Dutch Charge 1960-1962.

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)

Omvang: 4 omslagen

Omslag 1: heenreis Sibayak 02 -11- 1954.

De omslag omvat o.m. passagebiljetten, verzekeringspapieren, gegevens over zijn werk als boordpredikant, inclusief formele richtlijnen van de Nederlandse Hervormde Kerk en open brieven aan de hervormde gemeente te Pijnacker tijdens de reis. Daarnaast bevat de omslag een door Cees en zijn vrouw Janny samengesteld passagierscabaret en aan boord verstrekte documentatie en folders.

 

Omslag 2: verlofreis 1961 Waterman / KLM

De omslag bevat de aanmeldingsbrief als boordpredikant en boordvoorlichtster (Janny Bregman) op de Waterman (retourvlucht naar Sydney per KLM).

 

Omslag 3: terugreis Australië Willem Ruys, 1963

De omslag omvat o.m. passagebiljetten, verzekeringspapieren, gegevens over zijn werk als boordpredikant (inclusief liturgieën) en documentatie (folders, menukaarten).

 

Omslag 4: studiereis Amerika, Holland America Lijn, Nieuw Amsterdam 1969

De omslag bevat o.m. de aanstellingsbrief als boordpredikant en enige documentatie.

 

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

Omvang: 17 omslagen, 2 fotoalbums, losse foto's

Omslag 1-2

De omslagen bevatten o.m. informatiebrochures over emigreren naar Australië, verstrekt door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, door/over de Presbyterian Church of Australia en verstrekt door andere instanties (w.o. banken).

 

Omslag 3

De omslag bevat correspondentie over en verslagen van landelijke kerkelijke conferenties, bijgewoond door Cees Bregman tijdens periode Sydney, 1959- 1963. Het betreft:

- Conference on Immigration, 15 - 17 juli 1960

- Thornleigh Conference, 28 - 30 oktober 1960

- Immigration Conference, 23 - 25 juni 1961.

Daarnaast bevat de omslag correspondentie, stukken en verslagen betreffende de zogenaamde 'Bonegillaconferenties' over de jaren 1956-1957, 1960-1961. In principe kwamen de Nederlands Hervormde predikanten in Australië jaarlijks bijeen om te spreken over de geestelijke verzorging van emigranten in Australië (Bregman voerde enige jaren het secretariaat).

 

Omslag 4-5

De omslag omvat o.m. (aantekeningen voor) kerkelijke (radio)toespraken 1959-1963; aantekeningen voor en teksten van lezingen en preken van Bregman 1955-1963 en conceptstatuten kerkgemeenschap.

 

Omslag 6

De omslag bevat Nederlandse en Australische krantenknipsels 1954-1962.

 

Omslag 7

De omslag bevat zelfgeschreven teksten van de 'cabaretgroepen' van de Nederlandse gemeenten in Toronto en Sydney 1957-1963.

 

Omslag 8

De omslag bevat correspondentie en documentatie over het evangelisatiewerk van Billy Graham (Billy Graham Crusade, Sydney 1958) en Corrie Ten Boom, maart 1958 in Australië.

 

Omslag 9-16

De omslag bevat privé- en werkgerelateerde correspondentie van en aan Cees Bregman 1954-1963. Correspondenten zijn o.m.

- de Hervormde Emigratie Commissie

- Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman

- Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk

- Nederlandse en Australische collegae.

NB: omslag 11 bevat correspondentie met collegae betreffende kerkelijke conflicten en omslag 16 bevat m.n. pastorale correspondentie met Nederlandse emigranten.

 

Omslag 17-20

De omslagen bevatten foto's en diversen.

 

 

V Toronto, 1954-1959

Omvang: 7 omslagen

De omslagen omvatten o.m. stukken betreffende de officiële bevestiging, financiële gegevens en declaraties; lijsten met gemeenteleden (en hun verspreiding over de diverse gebieden); stukken betreffende gemeenteactiviteiten, liturgieën en enige notulen van kerkenraadsvergaderingen (1954-1956). Daarnaast bevatten de omslagen enige nummers van de periodiek Nederlands Kerkewerk.

Daarnaast bevat de collectie zeven schriften met handgeschreven preken 1952-1963 in het Nederlands en Engels (genummerd 10-16; 42-385), waarvan vier schriften tot de periode Toronto behoren. De serie preken is niet geheel compleet.

 

VI Sydney 1959-1963

Omvang: 15 omslagen, 1 geluidscassette

De collectie bevat zeven schriften met handgeschreven preken 1952-1963 in het Nederlands en Engels (genummerd 10-16, 42-385), waarvan twee schriften tot de periode Sydney behoren. De serie preken is niet geheel compleet (zie ook Toronto).

 

Omslag 1-2

De omslagen bevatten jaarverslagen en financiële gegevens over de Nederlandse gemeente te Sydney 1959-1962.

 

Omslag 3

De omslag bevat o.m. notulen tot 1959-1962 van de Kerkenraad; Gemeente vergaderingen; het College van Ouderlingen en de Commissie van Beheer (Zie ook: Presbyterian Church of Australia in de State New South Wales, Dutch Charge).

 

Omslag 4-5

De omslagen omvatten o.m. richtlijnen, teksten van gemeentecursussen en een verslag van de Waikiki conferentie 1962.

 

Omslag 6

De omslag omvat (aantekeningen voor) en teksten van liturgieën Sydney, 1959-1963 en ongedateerd.

 

Omslag 7; 10-12-13

De omslagen bevatten o.m. exemplaren van de periodiek Nederlands Kerkewerk -NSW issue jaargangen 1962-1964 (niet compleet); documentatie en informatiebrochures van en over de Presbyterian Church of Australia, Nederlandse kerkelijke gemeente te Sydney.

 

Omslag 8

De omslag bevat schriften met handgeschreven notulen van de Women's guilds Sydney en de Ladies Guild Bankstown (Sydney).

 

Omslag 9

De omslag bevat correspondentie en stukken over zondagsscholen/jeugdzaken.

 

Omslag 11

De omslag bevat o.m. stukken en een geluidscassette ter gelegenheid van het afscheid van Cees en Janny Bregman 1963.

 

Omslag 14-15

De omslagen bevatten officiële kerkelijke trouwregisters, gebruikt door de Presbyterian Church of Australia 1955-1963 van de door Cees Bregman in de echt verbonden gemeenteleden.

 

 

VII Persoonlijke bescheiden

4 omslagen

De omslagen omvatten ondermeer de originelen van de bijna wekelijkse correspondentie die Cees en Janny Bregman onderhielden met hun familieleden in Nederland 1954-1974 en tevens 1 schrift 'preken voor de jeugd no. 10-16' 1952-1953 (handgeschreven) (onderdeel van de serie preken 1952-1963).

Algemeen

Naam, varianten

Cees Bregman

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Hervormde Emigratie Commissie

 

Literatuur

Prinsen, N., De Nederlandse Hervormde Kerk en emigratie naar Canada en Australië na de Tweede Wereldoorlog (Bunnik 2005).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Cees Bregman

Periode archief

1945-1967 (1981)

Vindplaats

Zaandam (particulier bezit)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de erven Bregman.

Omvang; inventarisnummers

ca. 1 m., fotoalbums; 3 geluidscassettes

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

plaatsingslijst collectie Bregman, samengesteld door Chris van Faassen (Prinsenbeek 2004)

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De collectie bevat twee officiële trouwregisters (1955-1963) van huwelijken van gemeenteleden van de Lake Macquarie Charge te Toronto en de Dutch Charge te Sydney, voltrokken door Cees Bregman.

Tevens bevat de collectie twee notulenschriften van de Ladies Guild te Bankstown (Sydney) 1958-1965.

 

Daarnaast bevat de collectie de originele (bijna wekelijkse) brieven van Cees en Janny aan ouders en familie 1954-1974.

opmerkingen structuur archief

De collectie was thematisch-chronologisch geordend (o.m. naar de Australische gemeenten, waar Bregman beroepen is geweest). Waar mogelijk is dit aangehouden, indien noodzakelijk zijn gedeelten volgens deze systematiek herordend. De collectie telt 8 hoofdthema's, onderverdeeld in meerdere deelonderwerpen.

Seriële bescheiden

- Correspondentie 1954-1963

- Preken in het Nederlands en Engels 1952-1963

 

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)*

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)*

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)*

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

- Correspondentie, documentatie, fotoalbums*

 

V Toronto, 1954-1959

- Correspondentie, notulen, liturgieën, financiële en lidmaatschapsgegevens Lake Macquarie Charge*

- Preken 1955-1959*

 

VI Sydney 1959-1963

- Correspondentie, conferentieverslagen, financiële en lidmaatschapsgegevens, trouwregisters vrouwenverenigingen (women's and ladiesguilds), jeugdwerk, geluidscassette kerkdienst Dutch Charge (1962); geluidscassette Afscheidsdienst, afscheidcabaret en afscheidsvergadering, Sydney, 1963*

- Preken 1959-1963*

 

VII Persoonlijke bescheiden

- Correspondentie 1954-1974*

 

VIII Periode Nederland

- Preken voor de jeugd 1952-1953*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De collectie zal t.z.t. worden gedeponeerd in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie. Tot die tijd kan informatie over de mogelijkheid tot raadpleging worden verkregen via Marijke van Faassen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Cees Bregman

Periode archief

1945-1967 (1981)

Vindplaats

Zaandam (particulier bezit)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de erven Bregman.

Omvang; inventarisnummers

ca. 1 m., fotoalbums; 3 geluidscassettes

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

plaatsingslijst collectie Bregman, samengesteld door Chris van Faassen (Prinsenbeek 2004)

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De collectie bevat twee officiële trouwregisters (1955-1963) van huwelijken van gemeenteleden van de Lake Macquarie Charge te Toronto en de Dutch Charge te Sydney, voltrokken door Cees Bregman.

Tevens bevat de collectie twee notulenschriften van de Ladies Guild te Bankstown (Sydney) 1958-1965.

 

Daarnaast bevat de collectie de originele (bijna wekelijkse) brieven van Cees en Janny aan ouders en familie 1954-1974.

opmerkingen structuur archief

De collectie was thematisch-chronologisch geordend (o.m. naar de Australische gemeenten, waar Bregman beroepen is geweest). Waar mogelijk is dit aangehouden, indien noodzakelijk zijn gedeelten volgens deze systematiek herordend. De collectie telt 8 hoofdthema's, onderverdeeld in meerdere deelonderwerpen.

Seriële bescheiden

- Correspondentie 1954-1963

- Preken in het Nederlands en Engels 1952-1963

 

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Inhoud overig

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)*

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)*

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)*

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

- Correspondentie, documentatie, fotoalbums*

 

V Toronto, 1954-1959

- Correspondentie, notulen, liturgieën, financiële en lidmaatschapsgegevens Lake Macquarie Charge*

- Preken 1955-1959*

 

VI Sydney 1959-1963

- Correspondentie, conferentieverslagen, financiële en lidmaatschapsgegevens, trouwregisters vrouwenverenigingen (women's and ladiesguilds), jeugdwerk, geluidscassette kerkdienst Dutch Charge (1962); geluidscassette Afscheidsdienst, afscheidcabaret en afscheidsvergadering, Sydney, 1963*

- Preken 1959-1963*

 

VII Persoonlijke bescheiden

- Correspondentie 1954-1974*

 

VIII Periode Nederland

- Preken voor de jeugd 1952-1953*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De collectie zal t.z.t. worden gedeponeerd in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie. Tot die tijd kan informatie over de mogelijkheid tot raadpleging worden verkregen via Marijke van Faassen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving collectie Cees Bregman
Inventaristekst

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)

Omvang: 7 omslagen

De omslagen omvatten o.m. doorslagen van Engelse versies van diploma's en het beroep van de Nederlandse Hervormde Kerk ten behoeve van de Presbyterian Church.

 

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)

Omvang: 4 omslagen

De omslagen omvatten o.m. belastingpapieren; verzekeringspolissen en ontvangstbewijzen werk en inrichting t.b.v. de Dutch Charge 1960-1962.

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)

Omvang: 4 omslagen

Omslag 1: heenreis Sibayak 02 -11- 1954.

De omslag omvat o.m. passagebiljetten, verzekeringspapieren, gegevens over zijn werk als boordpredikant, inclusief formele richtlijnen van de Nederlandse Hervormde Kerk en open brieven aan de hervormde gemeente te Pijnacker tijdens de reis. Daarnaast bevat de omslag een door Cees en zijn vrouw Janny samengesteld passagierscabaret en aan boord verstrekte documentatie en folders.

 

Omslag 2: verlofreis 1961 Waterman / KLM

De omslag bevat de aanmeldingsbrief als boordpredikant en boordvoorlichtster (Janny Bregman) op de Waterman (retourvlucht naar Sydney per KLM).

 

Omslag 3: terugreis Australië Willem Ruys, 1963

De omslag omvat o.m. passagebiljetten, verzekeringspapieren, gegevens over zijn werk als boordpredikant (inclusief liturgieën) en documentatie (folders, menukaarten).

 

Omslag 4: studiereis Amerika, Holland America Lijn, Nieuw Amsterdam 1969

De omslag bevat o.m. de aanstellingsbrief als boordpredikant en enige documentatie.

 

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

Omvang: 17 omslagen, 2 fotoalbums, losse foto's

Omslag 1-2

De omslagen bevatten o.m. informatiebrochures over emigreren naar Australië, verstrekt door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, door/over de Presbyterian Church of Australia en verstrekt door andere instanties (w.o. banken).

 

Omslag 3

De omslag bevat correspondentie over en verslagen van landelijke kerkelijke conferenties, bijgewoond door Cees Bregman tijdens periode Sydney, 1959- 1963. Het betreft:

- Conference on Immigration, 15 - 17 juli 1960

- Thornleigh Conference, 28 - 30 oktober 1960

- Immigration Conference, 23 - 25 juni 1961.

Daarnaast bevat de omslag correspondentie, stukken en verslagen betreffende de zogenaamde 'Bonegillaconferenties' over de jaren 1956-1957, 1960-1961. In principe kwamen de Nederlands Hervormde predikanten in Australië jaarlijks bijeen om te spreken over de geestelijke verzorging van emigranten in Australië (Bregman voerde enige jaren het secretariaat).

 

Omslag 4-5

De omslag omvat o.m. (aantekeningen voor) kerkelijke (radio)toespraken 1959-1963; aantekeningen voor en teksten van lezingen en preken van Bregman 1955-1963 en conceptstatuten kerkgemeenschap.

 

Omslag 6

De omslag bevat Nederlandse en Australische krantenknipsels 1954-1962.

 

Omslag 7

De omslag bevat zelfgeschreven teksten van de 'cabaretgroepen' van de Nederlandse gemeenten in Toronto en Sydney 1957-1963.

 

Omslag 8

De omslag bevat correspondentie en documentatie over het evangelisatiewerk van Billy Graham (Billy Graham Crusade, Sydney 1958) en Corrie Ten Boom, maart 1958 in Australië.

 

Omslag 9-16

De omslag bevat privé- en werkgerelateerde correspondentie van en aan Cees Bregman 1954-1963. Correspondenten zijn o.m.

- de Hervormde Emigratie Commissie

- Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman

- Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk

- Nederlandse en Australische collegae.

NB: omslag 11 bevat correspondentie met collegae betreffende kerkelijke conflicten en omslag 16 bevat m.n. pastorale correspondentie met Nederlandse emigranten.

 

Omslag 17-20

De omslagen bevatten foto's en diversen.

 

 

V Toronto, 1954-1959

Omvang: 7 omslagen

De omslagen omvatten o.m. stukken betreffende de officiële bevestiging, financiële gegevens en declaraties; lijsten met gemeenteleden (en hun verspreiding over de diverse gebieden); stukken betreffende gemeenteactiviteiten, liturgieën en enige notulen van kerkenraadsvergaderingen (1954-1956). Daarnaast bevatten de omslagen enige nummers van de periodiek Nederlands Kerkewerk.

Daarnaast bevat de collectie zeven schriften met handgeschreven preken 1952-1963 in het Nederlands en Engels (genummerd 10-16; 42-385), waarvan vier schriften tot de periode Toronto behoren. De serie preken is niet geheel compleet.

 

VI Sydney 1959-1963

Omvang: 15 omslagen, 1 geluidscassette

De collectie bevat zeven schriften met handgeschreven preken 1952-1963 in het Nederlands en Engels (genummerd 10-16, 42-385), waarvan twee schriften tot de periode Sydney behoren. De serie preken is niet geheel compleet (zie ook Toronto).

 

Omslag 1-2

De omslagen bevatten jaarverslagen en financiële gegevens over de Nederlandse gemeente te Sydney 1959-1962.

 

Omslag 3

De omslag bevat o.m. notulen tot 1959-1962 van de Kerkenraad; Gemeente vergaderingen; het College van Ouderlingen en de Commissie van Beheer (Zie ook: Presbyterian Church of Australia in de State New South Wales, Dutch Charge).

 

Omslag 4-5

De omslagen omvatten o.m. richtlijnen, teksten van gemeentecursussen en een verslag van de Waikiki conferentie 1962.

 

Omslag 6

De omslag omvat (aantekeningen voor) en teksten van liturgieën Sydney, 1959-1963 en ongedateerd.

 

Omslag 7; 10-12-13

De omslagen bevatten o.m. exemplaren van de periodiek Nederlands Kerkewerk -NSW issue jaargangen 1962-1964 (niet compleet); documentatie en informatiebrochures van en over de Presbyterian Church of Australia, Nederlandse kerkelijke gemeente te Sydney.

 

Omslag 8

De omslag bevat schriften met handgeschreven notulen van de Women's guilds Sydney en de Ladies Guild Bankstown (Sydney).

 

Omslag 9

De omslag bevat correspondentie en stukken over zondagsscholen/jeugdzaken.

 

Omslag 11

De omslag bevat o.m. stukken en een geluidscassette ter gelegenheid van het afscheid van Cees en Janny Bregman 1963.

 

Omslag 14-15

De omslagen bevatten officiële kerkelijke trouwregisters, gebruikt door de Presbyterian Church of Australia 1955-1963 van de door Cees Bregman in de echt verbonden gemeenteleden.

 

 

VII Persoonlijke bescheiden

4 omslagen

De omslagen omvatten ondermeer de originelen van de bijna wekelijkse correspondentie die Cees en Janny Bregman onderhielden met hun familieleden in Nederland 1954-1974 en tevens 1 schrift 'preken voor de jeugd no. 10-16' 1952-1953 (handgeschreven) (onderdeel van de serie preken 1952-1963).


Tijdelijk

Bregman, Cornelis

Bestand: 01Bregman
##autopsie Bestande Gevonden: 11Bregman
Naam archiefvormer Bregman, Cornelis
Naam, varianten

Cees Bregman

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer AustralieNederland
Leefjaren 1926-1993
Biografie

Cees Bregman werd op 6 maart 1926 geboren als vijfde zoon van de tuindersfamilie P.L. Bregman te Pijnacker. Vanuit een ethisch-irenische traditie studeerde hij theologie in Leiden. Na zijn kandidaats- en kerkelijk examen (resp. in 1951 en 1954) zou Bregman door de Nederlandse Hervormde Kerk naar Australië worden uitgezonden (1954-1963). Hij vertrok op 2 november 1954 met zijn vrouw Janna (Janny) Hoogenboom. De contacten met Nederland verliepen via de Hervormde Emigratie Commissie.

 

Na zijn terugkeer in Nederland behaalde hij zijn doctoraalexamen theologie (1964) en zou hij achtereenvolgens werkzaam zijn bij de Stichting Buitenlandse Werknemers, het Woodbrookershuis te Barchem, de Werkgemeenschap Kindercentra Nederland en de Hogere Sociale Academie te Utrecht.

 

Zie ook:

##01PCANSWDutch# Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, Dutch Congregation##

Biografie (link)
1 
Link
Functies

- 1954 beroepen als predikant voor 'buitengewone werkzaamheden voor de Nederlandse Hervormde Kerk bestaande in de geestelijke verzorging van Nederlandse emigranten binnen het kader van de Presbyterian Church of Australia'

 

- boordpredikantschappen 1954, 1961, 1963, 1969

 

- 1954-1959 predikant Presbyterian Church of Australia, Lake Macquarie Charge, Toronto (NSW)

 

- 1959-1963 predikant Presbyterian Church of Australia, Dutch Charge, Ultimo, Sydney (NSW)

Functies (link)
Literatuur

Prinsen, N., De Nederlandse Hervormde Kerk en emigratie naar Canada en Australië na de Tweede Wereldoorlog (Bunnik 2005).

Literatuur (link):
Typering persoon emigrantzielzorger
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen (aspirant-) immigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01NHK_HEC# Hervormde Emigratie Commissie##

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

Prinsen, N., De Nederlandse Hervormde Kerk en emigratie naar Canada en Australië na de Tweede Wereldoorlog (Bunnik 2005).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Cees Bregman

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1945-1967 (1981)

Periode archief (link)
Vindplaats

Zaandam (particulier bezit)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming kan verkregen worden via de erven Bregman.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

ca. 1 m., fotoalbums; 3 geluidscassettes

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeldgeluid
Vernietigd

nee

Vernietigd (link):
Toegang(en)

plaatsingslijst collectie Bregman, samengesteld door Chris van Faassen (Prinsenbeek 2004)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

niet van toepassing

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De collectie bevat twee officiële trouwregisters (1955-1963) van huwelijken van gemeenteleden van de Lake Macquarie Charge te Toronto en de Dutch Charge te Sydney, voltrokken door Cees Bregman.

Tevens bevat de collectie twee notulenschriften van de Ladies Guild te Bankstown (Sydney) 1958-1965.

 

Daarnaast bevat de collectie de originele (bijna wekelijkse) brieven van Cees en Janny aan ouders en familie 1954-1974.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

De collectie was thematisch-chronologisch geordend (o.m. naar de Australische gemeenten, waar Bregman beroepen is geweest). Waar mogelijk is dit aangehouden, indien noodzakelijk zijn gedeelten volgens deze systematiek herordend. De collectie telt 8 hoofdthema's, onderverdeeld in meerdere deelonderwerpen.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Correspondentie 1954-1963

- Preken in het Nederlands en Engels 1952-1963

 

zie [inhoud overig]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

zie [inhoud overig]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

I Officiële bescheiden Cees Bregman (1945-1955)*

 

II Financiële bescheiden (1955-1962)*

 

III Reizen als boordpredikant: Sibayak (1954); Waterman (1961); Willem Ruys (1963); Holland America Lijn (1967)*

 

IV Australië Algemeen 1954-1963

- Correspondentie, documentatie, fotoalbums*

 

V Toronto, 1954-1959

- Correspondentie, notulen, liturgieën, financiële en lidmaatschapsgegevens Lake Macquarie Charge*

- Preken 1955-1959*

 

VI Sydney 1959-1963

- Correspondentie, conferentieverslagen, financiële en lidmaatschapsgegevens, trouwregisters vrouwenverenigingen (women's and ladiesguilds), jeugdwerk, geluidscassette kerkdienst Dutch Charge (1962); geluidscassette Afscheidsdienst, afscheidcabaret en afscheidsvergadering, Sydney, 1963*

- Preken 1959-1963*

 

VII Persoonlijke bescheiden

- Correspondentie 1954-1974*

 

VIII Periode Nederland

- Preken voor de jeugd 1952-1953*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Australië
Opmerkingen

De collectie zal t.z.t. worden gedeponeerd in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie. Tot die tijd kan informatie over de mogelijkheid tot raadpleging worden verkregen via Marijke van Faassen, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal