Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Levenbach, Marius Gustaaf

Naam archiefvormer Levenbach, Marius Gustaaf
Leefjaren 1896-1981
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, M.G. Levenbach

 

Marius G. Levenbach was wetenschappelijk grondlegger en praktisch vormgever van het Nederlandse arbeidsrecht

Functies

- 1939-1940 / 1946-1966 buitengewoon hoogleraar in het arbeidsrecht / hoogleraar arbeids- en ordeningsrecht aan de Gemeente Universiteit Amsterdam

- 1939-1941 lid van de Hooge Raad van Arbeid (1939-1941)

- 1946-1954 voorzitter van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau

- 1954 - ? voorzitter van de Subcommissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening van de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening

 

- plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad

- lid van de Partij van de Arbeid

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Van sociale politiek naar sociaal recht. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885, ingeleid door dr. G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. M.G. Levenbach als hoogleraar van het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (Alphen aan den Rijn 1966).

 

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Marius G. Levenbach

Periode archief

1914-1969

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

11 m., 103 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Voorlopige plaatsingslijst Archief Marius G. Levenbach [met korte biografische inleiding; de lijst beslaat 8,25 m. van het archief]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft eveneens een collectie M.G. Levenbach, toegang 182g, omvang 0,4 m., 4 inv.nrs.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Als tweede archiefvormer is J. van der Waerden vermeld

opmerkingen structuur archief

De collectie bevat het 'voorzittersarchief' van de Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau. Dit is op onderwerp ingedeeld.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Notulen en agenda's Commissie van Bijstand en Advies Rijksarbeidsbureau 1947-1958 (inv.nrs. 44-45)

 

- Kwartaal en jaarverslagen 1946-1957 (inv.nrs. 47-48)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Emigratie 1949-1956 (inv.nr. 51)

 

Ter signalering:

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Landbouw 1947-1958 (inv.nr. 52)

 

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Gerepatriëerden 1954-1958 (inv.nr. 54)

Bestemmingslanden

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Sociaal-Economische Raad

Rijksarbeidsbureau, Centrale Commissie van Bijstand en Advies

Literatuur

Van sociale politiek naar sociaal recht. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885, ingeleid door dr. G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. M.G. Levenbach als hoogleraar van het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (Alphen aan den Rijn 1966).

 

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Marius G. Levenbach

Periode archief

1914-1969

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

11 m., 103 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Voorlopige plaatsingslijst Archief Marius G. Levenbach [met korte biografische inleiding; de lijst beslaat 8,25 m. van het archief]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft eveneens een collectie M.G. Levenbach, toegang 182g, omvang 0,4 m., 4 inv.nrs.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Als tweede archiefvormer is J. van der Waerden vermeld

opmerkingen structuur archief

De collectie bevat het 'voorzittersarchief' van de Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau. Dit is op onderwerp ingedeeld.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Notulen en agenda's Commissie van Bijstand en Advies Rijksarbeidsbureau 1947-1958 (inv.nrs. 44-45)

 

- Kwartaal en jaarverslagen 1946-1957 (inv.nrs. 47-48)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Emigratie 1949-1956 (inv.nr. 51)

 

Ter signalering:

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Landbouw 1947-1958 (inv.nr. 52)

 

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Gerepatriëerden 1954-1958 (inv.nr. 54)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Marius G. Levenbach

Periode archief

1914-1969

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

11 m., 103 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Voorlopige plaatsingslijst Archief Marius G. Levenbach [met korte biografische inleiding; de lijst beslaat 8,25 m. van het archief]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft eveneens een collectie M.G. Levenbach, toegang 182g, omvang 0,4 m., 4 inv.nrs.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Als tweede archiefvormer is J. van der Waerden vermeld

opmerkingen structuur archief

De collectie bevat het 'voorzittersarchief' van de Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau. Dit is op onderwerp ingedeeld.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Notulen en agenda's Commissie van Bijstand en Advies Rijksarbeidsbureau 1947-1958 (inv.nrs. 44-45)

 

- Kwartaal en jaarverslagen 1946-1957 (inv.nrs. 47-48)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Emigratie 1949-1956 (inv.nr. 51)

 

Ter signalering:

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Landbouw 1947-1958 (inv.nr. 52)

 

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Gerepatriëerden 1954-1958 (inv.nr. 54)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Levenbach, Marius Gustaaf

Bestand: 01Levenbach
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Levenbach, Marius Gustaaf
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1896-1981
Biografie

Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, M.G. Levenbach

 

Marius G. Levenbach was wetenschappelijk grondlegger en praktisch vormgever van het Nederlandse arbeidsrecht

Biografie (link)
Functies

- 1939-1940 / 1946-1966 buitengewoon hoogleraar in het arbeidsrecht / hoogleraar arbeids- en ordeningsrecht aan de Gemeente Universiteit Amsterdam

- 1939-1941 lid van de Hooge Raad van Arbeid (1939-1941)

- 1946-1954 voorzitter van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau

- 1954 - ? voorzitter van de Subcommissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening van de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening

 

- plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad

- lid van de Partij van de Arbeid

Functies (link)
Literatuur

Van sociale politiek naar sociaal recht. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885, ingeleid door dr. G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. M.G. Levenbach als hoogleraar van het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (Alphen aan den Rijn 1966).

 

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996).

Literatuur (link):
Typering persoon adviseurpublicistwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen werknemers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01SER# Sociaal-Economische Raad##

##01SZ_RAB# Rijksarbeidsbureau, Centrale Commissie van Bijstand en Advies##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
Literatuur

Van sociale politiek naar sociaal recht. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885, ingeleid door dr. G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. M.G. Levenbach als hoogleraar van het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (Alphen aan den Rijn 1966).

 

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Marius G. Levenbach

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1914-1969

Periode archief (link)
Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

11 m., 103 inv.nrs

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Voorlopige plaatsingslijst Archief Marius G. Levenbach [met korte biografische inleiding; de lijst beslaat 8,25 m. van het archief]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

geen

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft eveneens een collectie M.G. Levenbach, toegang 182g, omvang 0,4 m., 4 inv.nrs.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Als tweede archiefvormer is J. van der Waerden vermeld

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

De collectie bevat het 'voorzittersarchief' van de Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau. Dit is op onderwerp ingedeeld.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Notulen en agenda's Commissie van Bijstand en Advies Rijksarbeidsbureau 1947-1958 (inv.nrs. 44-45)

 

- Kwartaal en jaarverslagen 1946-1957 (inv.nrs. 47-48)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Emigratie 1949-1956 (inv.nr. 51)

 

Ter signalering:

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Landbouw 1947-1958 (inv.nr. 52)

 

- Commissie van Bijstand en Advies van het Rijksarbeidsbureau: Gerepatriëerden 1954-1958 (inv.nr. 54)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal