Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Verwey-Jonker, Hilda

Naam archiefvormer Verwey-Jonker, Hilda
Leefjaren 1908-2004
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Atria-Biografieen

 

parlement.com:H.Verwey-Jonker

 

Hilda Jonker werd op 20 mei 1908 te Goes geboren. Ze trouwde op 9 juli 1930 met Evert Johannes Willem Verwey (1905-1981). Op 23 juni 2004 overleed zij te Utrecht.

 

Na de HBS studeerde ze een jaar rechten en werkte ze als journaliste. Van 1929-1934 studeerde ze sociologie in Amsterdam. In 1945 promoveerde ze op een proefschrift naar lage inkomens in Eindhoven. Na de oorlog vervulde zij een groot aantal politieke en bestuurlijke (neven)functies, en was zij actief betrokken bij de vrouwenbeweging.

 

Vanaf 1935 was zij bestuurslid van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (vanaf 1946 voortgezet als Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid). Vanuit deze functie participeerde ze in het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

Op verzoek van de Vrouwenbond PvdA kreeg Verwey-Jonker in februari 1952 zitting in de Provinciale (emigratie)Advies Commissies van Brabant en Limburg van het Nederlandse Vrouwen Comité. In januari 1953 nam zij tevens plaats in de Algemene Emigratie Centrale, afdeling Brabant ten behoeve van de algemene emigratievoorlichting. (bron: Archief Vrouwenbond PvdA, inv.nrs.(oud) 172, 196)

Functies

o.m.:

- 1946-1949 afgevaardigde naar de Preparatory Commission for the International Refugee Organization (IRO) en de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

- 1953-1962 lid gemeenteraad Eindhoven PvdA

- 1954-1962 lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

- 1957-1972 lid Sociaal Economische Raad

- 1951-1955 voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

- 1946-1972 lid (1946-1956) en voorzitter (1956-1972) van de Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen en Meisjes (de latere Emancipatieraad)

- 1952-(1956) lid van de Provinciale (emigratie)Advies Commissies NVC in Noord-Brabant en Limburg

- 1953-? lid Algemene Emigratie Centrale, afd. Noord-Brabant

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Verwey-Jonker, H., Het internationale vluchtelingenvraagstuk (Leiden 1947).

 

- , Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd (Amsterdam 1988).

 

Oudijk, C., 'Hilda Verwey-Jonker, pleitbezorgster voor emancipatie', in: Jaarboek voor het democratisch socialisme, vol.8 (1987) 91-114.

 

Ribberink, Anneke, Hilda Verwey-Jonker en de SDAP. Portret van een theoreticus en vernieuwer van het socialisme in de jaren '30 (Utrecht 1979).

 

Steen, Margit van der, Drift en koers. De levens van Hilda-Verwey-Jonker (1908-2004) (Amsterdam 2011).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Hilda Verwey-Jonker

Periode archief

1917-2004

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,5 m., 80 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Tijssen, Willeke, Plaatsingslijst van het archief van Hilda Verwey-Jonker (Amsterdam 2006) [met beknopte biografie en een aanvulling uit 2006, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat eveneens stukken afkomstig van E.J.W. Verwey (inv.nrs. 79-94)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Correspondentie 1928-1984 en z.j. (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende de Preparatory Commission for the International Refugee Organization en afvaardiging naar de Eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1946-1949 (inv.nr. 20)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) H. Verwey-Jonker maakte samen met B.W. Haveman (de toekomstige Commissaris voor de Emigratie) in 1946 deel uit van de voorbereidingscommissie van de International Refugee Organization. Zie hiervoor Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999) 73-74.

 

2) Bijgewerkt 2013.

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlandse Vrouwen Comité#

#01Algemene Emigratie Centrale#

 

Sociaal Economische Raad

Vrouwenbond van de PvdA

Literatuur

Verwey-Jonker, H., Het internationale vluchtelingenvraagstuk (Leiden 1947).

 

- , Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd (Amsterdam 1988).

 

Oudijk, C., 'Hilda Verwey-Jonker, pleitbezorgster voor emancipatie', in: Jaarboek voor het democratisch socialisme, vol.8 (1987) 91-114.

 

Ribberink, Anneke, Hilda Verwey-Jonker en de SDAP. Portret van een theoreticus en vernieuwer van het socialisme in de jaren '30 (Utrecht 1979).

 

Steen, Margit van der, Drift en koers. De levens van Hilda-Verwey-Jonker (1908-2004) (Amsterdam 2011).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Hilda Verwey-Jonker

Periode archief

1917-2004

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,5 m., 80 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Tijssen, Willeke, Plaatsingslijst van het archief van Hilda Verwey-Jonker (Amsterdam 2006) [met beknopte biografie en een aanvulling uit 2006, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat eveneens stukken afkomstig van E.J.W. Verwey (inv.nrs. 79-94)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Correspondentie 1928-1984 en z.j. (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende de Preparatory Commission for the International Refugee Organization en afvaardiging naar de Eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1946-1949 (inv.nr. 20)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) H. Verwey-Jonker maakte samen met B.W. Haveman (de toekomstige Commissaris voor de Emigratie) in 1946 deel uit van de voorbereidingscommissie van de International Refugee Organization. Zie hiervoor Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999) 73-74.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Hilda Verwey-Jonker

Periode archief

1917-2004

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,5 m., 80 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Tijssen, Willeke, Plaatsingslijst van het archief van Hilda Verwey-Jonker (Amsterdam 2006) [met beknopte biografie en een aanvulling uit 2006, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat eveneens stukken afkomstig van E.J.W. Verwey (inv.nrs. 79-94)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Correspondentie 1928-1984 en z.j. (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende de Preparatory Commission for the International Refugee Organization en afvaardiging naar de Eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1946-1949 (inv.nr. 20)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) H. Verwey-Jonker maakte samen met B.W. Haveman (de toekomstige Commissaris voor de Emigratie) in 1946 deel uit van de voorbereidingscommissie van de International Refugee Organization. Zie hiervoor Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999) 73-74.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia


Tijdelijk

Verwey-Jonker, Hilda

Bestand: 01Verwey_Jonker
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Verwey-Jonker, Hilda
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1908-2004
Biografie

Atria-Biografieen

 

parlement.com:H.Verwey-Jonker

 

Hilda Jonker werd op 20 mei 1908 te Goes geboren. Ze trouwde op 9 juli 1930 met Evert Johannes Willem Verwey (1905-1981). Op 23 juni 2004 overleed zij te Utrecht.

 

Na de HBS studeerde ze een jaar rechten en werkte ze als journaliste. Van 1929-1934 studeerde ze sociologie in Amsterdam. In 1945 promoveerde ze op een proefschrift naar lage inkomens in Eindhoven. Na de oorlog vervulde zij een groot aantal politieke en bestuurlijke (neven)functies, en was zij actief betrokken bij de vrouwenbeweging.

 

Vanaf 1935 was zij bestuurslid van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (vanaf 1946 voortgezet als Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid). Vanuit deze functie participeerde ze in het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

Op verzoek van de Vrouwenbond PvdA kreeg Verwey-Jonker in februari 1952 zitting in de Provinciale (emigratie)Advies Commissies van Brabant en Limburg van het Nederlandse Vrouwen Comité. In januari 1953 nam zij tevens plaats in de Algemene Emigratie Centrale, afdeling Brabant ten behoeve van de algemene emigratievoorlichting. (bron: Archief Vrouwenbond PvdA, inv.nrs.(oud) 172, 196)

Biografie (link)
Functies

o.m.:

- 1946-1949 afgevaardigde naar de Preparatory Commission for the International Refugee Organization (IRO) en de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

- 1953-1962 lid gemeenteraad Eindhoven PvdA

- 1954-1962 lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

- 1957-1972 lid Sociaal Economische Raad

- 1951-1955 voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

- 1946-1972 lid (1946-1956) en voorzitter (1956-1972) van de Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen en Meisjes (de latere Emancipatieraad)

- 1952-(1956) lid van de Provinciale (emigratie)Advies Commissies NVC in Noord-Brabant en Limburg

- 1953-? lid Algemene Emigratie Centrale, afd. Noord-Brabant

Functies (link)
Literatuur

Verwey-Jonker, H., Het internationale vluchtelingenvraagstuk (Leiden 1947).

 

- , Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd (Amsterdam 1988).

 

Oudijk, C., 'Hilda Verwey-Jonker, pleitbezorgster voor emancipatie', in: Jaarboek voor het democratisch socialisme, vol.8 (1987) 91-114.

 

Ribberink, Anneke, Hilda Verwey-Jonker en de SDAP. Portret van een theoreticus en vernieuwer van het socialisme in de jaren '30 (Utrecht 1979).

 

Steen, Margit van der, Drift en koers. De levens van Hilda-Verwey-Jonker (1908-2004) (Amsterdam 2011).

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticuswetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)beleidsmakersdisplaced personsvrouwen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Nederlandse Vrouwen Comité#

#01Algemene Emigratie Centrale#

 

##01SER# Sociaal Economische Raad##

##01VrouwenbondPvdA# Vrouwenbond van de PvdA##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
4 
Link
Literatuur

Verwey-Jonker, H., Het internationale vluchtelingenvraagstuk (Leiden 1947).

 

- , Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd (Amsterdam 1988).

 

Oudijk, C., 'Hilda Verwey-Jonker, pleitbezorgster voor emancipatie', in: Jaarboek voor het democratisch socialisme, vol.8 (1987) 91-114.

 

Ribberink, Anneke, Hilda Verwey-Jonker en de SDAP. Portret van een theoreticus en vernieuwer van het socialisme in de jaren '30 (Utrecht 1979).

 

Steen, Margit van der, Drift en koers. De levens van Hilda-Verwey-Jonker (1908-2004) (Amsterdam 2011).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Hilda Verwey-Jonker

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1917-2004

Periode archief (link)
Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

2,5 m., 80 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Tijssen, Willeke, Plaatsingslijst van het archief van Hilda Verwey-Jonker (Amsterdam 2006) [met beknopte biografie en een aanvulling uit 2006, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

niet van toepassing

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat eveneens stukken afkomstig van E.J.W. Verwey (inv.nrs. 79-94)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Correspondentie 1928-1984 en z.j. (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende de Preparatory Commission for the International Refugee Organization en afvaardiging naar de Eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1946-1949 (inv.nr. 20)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen

1) H. Verwey-Jonker maakte samen met B.W. Haveman (de toekomstige Commissaris voor de Emigratie) in 1946 deel uit van de voorbereidingscommissie van de International Refugee Organization. Zie hiervoor Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999) 73-74.

 

2) Bijgewerkt 2013.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal