Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Mol, Johannis J.

Naam archiefvormer Mol, Johannis J.
Leefjaren 1922-
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Hans Mol

Biografie

Hans Mol werd op 14 februari 1922 geboren in Rozenburg. In 1948 emigreerde hij naar Australië. Hij studeerde theologie aan het St. Andrew's college, University of Sydney (Presbyterian). Na zijn bevestiging werd hij beroepen als predikant voor Nederlandse immigranten. Hij onderhield contacten met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Hervormde Emigratie Commissie, mede met het oog op werving van Nederlandse predikanten voor Australië.

 

Na een verblijf in de Verenigde Staten aan de the Union Theological Seminary en de Columbia University in New York promoveerde hij in 1961 op het proefschrift Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

Hierna was hij verbonden aan universiteiten in Nieuw-Zeeland, Australië en Canada en publiceerde hij ca. 15 boeken, vnl. op godsdienstsociologisch terrein. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Australië.

Functies

- 1951-1954 predikant Presbyterian Church of Australia t.b.v. geestelijke verzorging van Nederlands emigranten

- 1961 -1963 docent sociologie University of Canterbury in New Zealand

- 1963-1970 docent sociology at the Institute of Advanced Studies of the Australian National University

- 1970-1987 hoogleraar godsdienstsociologie McMaster University Canada

- 1987 - hoogleraar (emeritus) religieuze studies

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Mol, J. Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

- , Religion in Australia (1971).

- , The Fixed and the Fickle. Religion and Identity in New Zealand (1982).

- , Faith and Fragility. Religion and Identity in Canada (1985).

 

- , 'Changes in religious behaviour of Dutch immigrants. A research report based on a random sample of 397 adult dutch immigrants in Christchurch, New Zealand', in: REMP-Bulletin, suppl. 8, july 1965 (Den Haag 1965).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Australië

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, serie 565 Moll, J.J.

 

Canada :

Hans Mol fonds 1953-1988

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Canada:

William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Canada:

4,65 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Canada:

on line database: Archeion

Kenmerk toegang

Hans Mol fonds

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hierboven

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

onbekend

 

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Canada

- Manuscripts and Correspondence Related to Hans Mol's Books

- Unpublished Material and Draft Copies of Articles

- Correspondence with Professors, Students and Religious Institutions;

- Teaching Files

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering en is gebaseerd op de gegevens uit de Archeion database. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden in de McMaster University Library.

Op basis van de correpondentie uit de collectie Cees Bregman valt af te leiden dat Mol o.m. correspondeerde met Nederlandse predikanten t.b.v. zijn wetenschappelijke werk. Het is niet uitgesloten dat ook de Canadese collectie dergelijke correspondentie bevat.

Algemeen

Naam, varianten

Hans Mol

Doelgroepen
Literatuur

Mol, J. Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

- , Religion in Australia (1971).

- , The Fixed and the Fickle. Religion and Identity in New Zealand (1982).

- , Faith and Fragility. Religion and Identity in Canada (1985).

 

- , 'Changes in religious behaviour of Dutch immigrants. A research report based on a random sample of 397 adult dutch immigrants in Christchurch, New Zealand', in: REMP-Bulletin, suppl. 8, july 1965 (Den Haag 1965).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Australië

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, serie 565 Moll, J.J.

 

Canada :

Hans Mol fonds 1953-1988

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Canada:

William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Canada:

4,65 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Canada:

on line database: Archeion

Kenmerk toegang

Hans Mol fonds

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hierboven

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

onbekend

 

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Canada

- Manuscripts and Correspondence Related to Hans Mol's Books

- Unpublished Material and Draft Copies of Articles

- Correspondence with Professors, Students and Religious Institutions;

- Teaching Files

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering en is gebaseerd op de gegevens uit de Archeion database. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden in de McMaster University Library.

Op basis van de correpondentie uit de collectie Cees Bregman valt af te leiden dat Mol o.m. correspondeerde met Nederlandse predikanten t.b.v. zijn wetenschappelijke werk. Het is niet uitgesloten dat ook de Canadese collectie dergelijke correspondentie bevat.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Australië

Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales, serie 565 Moll, J.J.

 

Canada :

Hans Mol fonds 1953-1988

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Canada:

William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Canada:

4,65 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Canada:

on line database: Archeion

Kenmerk toegang

Hans Mol fonds

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hierboven

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

onbekend

 

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Canada

- Manuscripts and Correspondence Related to Hans Mol's Books

- Unpublished Material and Draft Copies of Articles

- Correspondence with Professors, Students and Religious Institutions;

- Teaching Files

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering en is gebaseerd op de gegevens uit de Archeion database. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden in de McMaster University Library.

Op basis van de correpondentie uit de collectie Cees Bregman valt af te leiden dat Mol o.m. correspondeerde met Nederlandse predikanten t.b.v. zijn wetenschappelijke werk. Het is niet uitgesloten dat ook de Canadese collectie dergelijke correspondentie bevat.


Analyse archivalia


Tijdelijk

Mol, Johannis J.

Bestand: 01Mol
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Mol, Johannis J.
Naam, varianten

Hans Mol

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer AustralieCanadaNederland
Leefjaren 1922-
Biografie

Hans Mol werd op 14 februari 1922 geboren in Rozenburg. In 1948 emigreerde hij naar Australië. Hij studeerde theologie aan het St. Andrew's college, University of Sydney (Presbyterian). Na zijn bevestiging werd hij beroepen als predikant voor Nederlandse immigranten. Hij onderhield contacten met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Hervormde Emigratie Commissie, mede met het oog op werving van Nederlandse predikanten voor Australië.

 

Na een verblijf in de Verenigde Staten aan de the Union Theological Seminary en de Columbia University in New York promoveerde hij in 1961 op het proefschrift Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

Hierna was hij verbonden aan universiteiten in Nieuw-Zeeland, Australië en Canada en publiceerde hij ca. 15 boeken, vnl. op godsdienstsociologisch terrein. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Australië.

Biografie (link)
Functies

- 1951-1954 predikant Presbyterian Church of Australia t.b.v. geestelijke verzorging van Nederlands emigranten

- 1961 -1963 docent sociologie University of Canterbury in New Zealand

- 1963-1970 docent sociology at the Institute of Advanced Studies of the Australian National University

- 1970-1987 hoogleraar godsdienstsociologie McMaster University Canada

- 1987 - hoogleraar (emeritus) religieuze studies

Functies (link)
Literatuur

Mol, J. Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

- , Religion in Australia (1971).

- , The Fixed and the Fickle. Religion and Identity in New Zealand (1982).

- , Faith and Fragility. Religion and Identity in Canada (1985).

 

- , 'Changes in religious behaviour of Dutch immigrants. A research report based on a random sample of 397 adult dutch immigrants in Christchurch, New Zealand', in: REMP-Bulletin, suppl. 8, july 1965 (Den Haag 1965).

Literatuur (link):
Typering persoon emigrantwetenschappelijk onderzoekerzielzorger
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) immigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:
Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
Literatuur

Mol, J. Churches and emigrants. A sociological study of the mutual effect of religion & emigrant adjustment (Den Haag 1961).

- , Religion in Australia (1971).

- , The Fixed and the Fickle. Religion and Identity in New Zealand (1982).

- , Faith and Fragility. Religion and Identity in Canada (1985).

 

- , 'Changes in religious behaviour of Dutch immigrants. A research report based on a random sample of 397 adult dutch immigrants in Christchurch, New Zealand', in: REMP-Bulletin, suppl. 8, july 1965 (Den Haag 1965).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Australië

##01PCANSW# Presbyterian Church of Australia in the State New South Wales##, serie 565 Moll, J.J.

 

Canada :

Hans Mol fonds 1953-1988

Doorgenomen archieven / series (links)
1 
Link
Periode archief

niet van toepassing

Periode archief (link)
Vindplaats

Canada:

William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library

Openbaarheid

beperkt

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

Canada:

4,65 m.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Canada:

on line database: Archeion

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

Hans Mol fonds

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie hierboven

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

onbekend

 

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

onbekend

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

Canada

- Manuscripts and Correspondence Related to Hans Mol's Books

- Unpublished Material and Draft Copies of Articles

- Correspondence with Professors, Students and Religious Institutions;

- Teaching Files

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden AustraliëCanada
Opmerkingen

Deze beschrijving is opgenomen ter signalering en is gebaseerd op de gegevens uit de Archeion database. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden in de McMaster University Library.

Op basis van de correpondentie uit de collectie ##01Bregman# Cees Bregman## valt af te leiden dat Mol o.m. correspondeerde met Nederlandse predikanten t.b.v. zijn wetenschappelijke werk. Het is niet uitgesloten dat ook de Canadese collectie dergelijke correspondentie bevat.

Opmerkingen (link)
1 
Link
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal