Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Smits van Oyen, Franciscus Johannes Maria

Naam archiefvormer Smits van Oyen, Franciscus Johannes Maria
Leefjaren 1895-1984
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Frans Smits van Oyen

Biografie

parlement.com:F.J.M.SmitsvanOyen

inleiding inventaris Smits van Oyen, openbaar leven, F.J.M., 1920-1979

 

Smits, Mari, Boeren met Beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996), 142.

 

F.J.M. Smits van Oyen was landbouwvoorman uit een Eindhovense patriciërsfamilie (eigenaar en ontginner landgoed "De Heihoef").

Functies

1946-1947 lid Tweede Kamer Staten-Generaal, KVP-fractie (landbouwwoordvoerder)

1945-1948 ondervoorzitter Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

1945-1948 voorzitter Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

1945-1948 lid bestuur Stichting voor de Landbouw

1946-1948 voorzitter Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Nederlands Patriciaat, 1987

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) nr. 338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven, 1920-1979

 

b) nr. 761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Den Bosch

Openbaarheid

a) beperkt. Stukken jonger dan 50 jaar zijn openbaar na toestemming van de directeur van het BHIC.

 

b) niet openbaar tot 2031

Omvang; inventarisnummers

a) 5,88m., 226 inv.nrs.

b) 10 m., 826 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventarissen van het archief Smits van Oyen, F.J.M. openbaar leven; privé [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Nederlandse Emigratie Dienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag bevatte 1 dossier betreffende de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1946-1947, behorend aan F.J.M. Smits van Oyen. Het dossier met potloodopschrift 'emigratiecie KNBTB' bevat statuten, huishoudelijk reglement, notulen, verslagen en enige privé-correspondentie. Na herinventarisatie door de CAS, Winschoten is het dossier vermoedelijk hernummerd tot Archief Directie Emigratie, inv.nrs. 339 en/of 1731.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

Ter signalering:

- Notulen hoofdbestuur, dagelijks bestuur en algemene ledenraad Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, met bijlagen, 1945-1950 (inv.nr. 78)

 

- Notulen hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1949 (inv.nr. 90)

 

- Notulen dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1947 (inv.nr. 91)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947 (inv.nr. 71)*

 

- Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953 (inv.nr. 83)*

 

- Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw 1946-1947 en 1953 (inv.nr. 95)*

 

- Zakagenda van Frans Smits van Oyen met notities over zijn zakelijke activiteiten, 1950 (inv.nr. 226)

 

761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

- Correspondentie van F.J.M. Smits van Oyen 1945-1959 (inv.nrs. 48-63)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Bestemmingsland Angola betreft een stuk, een overgetypt, ongedateerd reis/onderzoeksverslag uit 1925.

Titel Dossierbeschrijving Franciscus Johannes Maria Smits van Oyen
Inventaristekst

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- inv.nr. 71 Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. correspondentie over het Urgentieprogram KVP en suggesties voor de aanpassing van de paragraaf betreffende de voorgenomen landbouwpolitiek in relatie tot de noodzaak van facilitering van emigratie van agrariërs.

 

- inv.nr. 83 Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953

Het dossier bevat o.m. (afschriften van) correspondentie van Smits van Oyen met derden over

- oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en de Emigratiecommissie van de KNBTB

- correspondentie over en verslagen van onderzoeksreizen naar Frankrijk ten behoeve van het aankopen opleidingscentra voor aspirant-emigranten (Méridon)

- enkele persoonlijke verzoeken tot bemiddeling bij emigratie.

Daarnaast bevat het dossier notulen (fragmentarisch) van vergaderingen van de CSLE en de emigratiecommissie KNBTB; een lijst met deelnemers aan cursus Méridon, en enkele losse notities betreffende emigratiemogelijkheden naar diverse landen.

 

- inv.nr. 95 Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw

1946-1947 en 1953

Het dossier bevat correspondentie, handgeschreven aantekeningen van Smits van Oyen betreffende emigratie naar Frankrijk en de bemoeienis van katholieke instanties hiermee. Daarnaast bevat het dossier notulen van de CSLE (incompleet); van de Emigratiecommissie KNBTB (incompleet) en de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland (incompleet) en enige documentatie (krantenknipsels over emigratie naar diverse bestemmingslanden; enkele mededelingenbladen van de Christelijke Emigratie Centrale; een handgeschreven verhandeling van E.F. Verkade-Cartier van Dissel; de mogelijkheid van landbouwkolonisatie voor blanken in Suriname (gedateerd op 21-12-1942, 32 p., met opmerking 'boek van ca. 1935')).

Algemeen

Naam, varianten

Frans Smits van Oyen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Literatuur

Nederlands Patriciaat, 1987

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) nr. 338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven, 1920-1979

 

b) nr. 761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Den Bosch

Openbaarheid

a) beperkt. Stukken jonger dan 50 jaar zijn openbaar na toestemming van de directeur van het BHIC.

 

b) niet openbaar tot 2031

Omvang; inventarisnummers

a) 5,88m., 226 inv.nrs.

b) 10 m., 826 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventarissen van het archief Smits van Oyen, F.J.M. openbaar leven; privé [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Nederlandse Emigratie Dienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag bevatte 1 dossier betreffende de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1946-1947, behorend aan F.J.M. Smits van Oyen. Het dossier met potloodopschrift 'emigratiecie KNBTB' bevat statuten, huishoudelijk reglement, notulen, verslagen en enige privé-correspondentie. Na herinventarisatie door de CAS, Winschoten is het dossier vermoedelijk hernummerd tot Archief Directie Emigratie, inv.nrs. 339 en/of 1731.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

Ter signalering:

- Notulen hoofdbestuur, dagelijks bestuur en algemene ledenraad Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, met bijlagen, 1945-1950 (inv.nr. 78)

 

- Notulen hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1949 (inv.nr. 90)

 

- Notulen dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1947 (inv.nr. 91)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947 (inv.nr. 71)*

 

- Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953 (inv.nr. 83)*

 

- Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw 1946-1947 en 1953 (inv.nr. 95)*

 

- Zakagenda van Frans Smits van Oyen met notities over zijn zakelijke activiteiten, 1950 (inv.nr. 226)

 

761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

- Correspondentie van F.J.M. Smits van Oyen 1945-1959 (inv.nrs. 48-63)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Bestemmingsland Angola betreft een stuk, een overgetypt, ongedateerd reis/onderzoeksverslag uit 1925.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) nr. 338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven, 1920-1979

 

b) nr. 761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Den Bosch

Openbaarheid

a) beperkt. Stukken jonger dan 50 jaar zijn openbaar na toestemming van de directeur van het BHIC.

 

b) niet openbaar tot 2031

Omvang; inventarisnummers

a) 5,88m., 226 inv.nrs.

b) 10 m., 826 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventarissen van het archief Smits van Oyen, F.J.M. openbaar leven; privé [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Nederlandse Emigratie Dienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag bevatte 1 dossier betreffende de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1946-1947, behorend aan F.J.M. Smits van Oyen. Het dossier met potloodopschrift 'emigratiecie KNBTB' bevat statuten, huishoudelijk reglement, notulen, verslagen en enige privé-correspondentie. Na herinventarisatie door de CAS, Winschoten is het dossier vermoedelijk hernummerd tot Archief Directie Emigratie, inv.nrs. 339 en/of 1731.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

Ter signalering:

- Notulen hoofdbestuur, dagelijks bestuur en algemene ledenraad Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, met bijlagen, 1945-1950 (inv.nr. 78)

 

- Notulen hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1949 (inv.nr. 90)

 

- Notulen dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1947 (inv.nr. 91)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947 (inv.nr. 71)*

 

- Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953 (inv.nr. 83)*

 

- Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw 1946-1947 en 1953 (inv.nr. 95)*

 

- Zakagenda van Frans Smits van Oyen met notities over zijn zakelijke activiteiten, 1950 (inv.nr. 226)

 

761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

- Correspondentie van F.J.M. Smits van Oyen 1945-1959 (inv.nrs. 48-63)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Bestemmingsland Angola betreft een stuk, een overgetypt, ongedateerd reis/onderzoeksverslag uit 1925.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Franciscus Johannes Maria Smits van Oyen
Inventaristekst

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- inv.nr. 71 Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. correspondentie over het Urgentieprogram KVP en suggesties voor de aanpassing van de paragraaf betreffende de voorgenomen landbouwpolitiek in relatie tot de noodzaak van facilitering van emigratie van agrariërs.

 

- inv.nr. 83 Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953

Het dossier bevat o.m. (afschriften van) correspondentie van Smits van Oyen met derden over

- oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en de Emigratiecommissie van de KNBTB

- correspondentie over en verslagen van onderzoeksreizen naar Frankrijk ten behoeve van het aankopen opleidingscentra voor aspirant-emigranten (Méridon)

- enkele persoonlijke verzoeken tot bemiddeling bij emigratie.

Daarnaast bevat het dossier notulen (fragmentarisch) van vergaderingen van de CSLE en de emigratiecommissie KNBTB; een lijst met deelnemers aan cursus Méridon, en enkele losse notities betreffende emigratiemogelijkheden naar diverse landen.

 

- inv.nr. 95 Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw

1946-1947 en 1953

Het dossier bevat correspondentie, handgeschreven aantekeningen van Smits van Oyen betreffende emigratie naar Frankrijk en de bemoeienis van katholieke instanties hiermee. Daarnaast bevat het dossier notulen van de CSLE (incompleet); van de Emigratiecommissie KNBTB (incompleet) en de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland (incompleet) en enige documentatie (krantenknipsels over emigratie naar diverse bestemmingslanden; enkele mededelingenbladen van de Christelijke Emigratie Centrale; een handgeschreven verhandeling van E.F. Verkade-Cartier van Dissel; de mogelijkheid van landbouwkolonisatie voor blanken in Suriname (gedateerd op 21-12-1942, 32 p., met opmerking 'boek van ca. 1935')).


Tijdelijk

Smits van Oyen, Franciscus Johannes Maria

Bestand: 01Smits_van_Oyen
##autopsie Bestande Gevonden: 11Smits_van_Oyen
Naam archiefvormer Smits van Oyen, Franciscus Johannes Maria
Naam, varianten

Frans Smits van Oyen

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1895-1984
Biografie

parlement.com:F.J.M.SmitsvanOyen

inleiding inventaris Smits van Oyen, openbaar leven, F.J.M., 1920-1979

 

Smits, Mari, Boeren met Beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996), 142.

 

F.J.M. Smits van Oyen was landbouwvoorman uit een Eindhovense patriciërsfamilie (eigenaar en ontginner landgoed "De Heihoef").

Biografie (link)
Functies

1946-1947 lid Tweede Kamer Staten-Generaal, KVP-fractie (landbouwwoordvoerder)

1945-1948 ondervoorzitter Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

1945-1948 voorzitter Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

1945-1948 lid bestuur Stichting voor de Landbouw

1946-1948 voorzitter Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Functies (link)
Literatuur

Nederlands Patriciaat, 1987

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen agrarische sector(aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Centrale Stichting Landbouw Emigratie#

##01KNBTB# Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
Literatuur

Nederlands Patriciaat, 1987

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) nr. 338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven, 1920-1979

 

b) nr. 761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Periode archief (link)
Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Den Bosch

Openbaarheid

a) beperkt. Stukken jonger dan 50 jaar zijn openbaar na toestemming van de directeur van het BHIC.

 

b) niet openbaar tot 2031

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

a) 5,88m., 226 inv.nrs.

b) 10 m., 826 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventarissen van het archief Smits van Oyen, F.J.M. openbaar leven; privé [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Nederlandse Emigratie Dienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag bevatte 1 dossier betreffende de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1946-1947, behorend aan F.J.M. Smits van Oyen. Het dossier met potloodopschrift 'emigratiecie KNBTB' bevat statuten, huishoudelijk reglement, notulen, verslagen en enige privé-correspondentie. Na herinventarisatie door de CAS, Winschoten is het dossier vermoedelijk hernummerd tot Archief Directie Emigratie, inv.nrs. 339 en/of 1731.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

Ter signalering:

- Notulen hoofdbestuur, dagelijks bestuur en algemene ledenraad Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, met bijlagen, 1945-1950 (inv.nr. 78)

 

- Notulen hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1949 (inv.nr. 90)

 

- Notulen dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw, met bijlagen, 1945-1947 (inv.nr. 91)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

338 Smits van Oyen, F.J.M., openbaar leven 1920-1979

- Tweede Kamerfractie Katholieke Volks Partij 1946-1947 (inv.nr. 71)*

 

- Emigratiecommissie Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1946 en 1950-1953 (inv.nr. 83)*

 

- Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw 1946-1947 en 1953 (inv.nr. 95)*

 

- Zakagenda van Frans Smits van Oyen met notities over zijn zakelijke activiteiten, 1950 (inv.nr. 226)

 

761 Smits van Oyen, F.J.M., privé, 1895-1984

- Correspondentie van F.J.M. Smits van Oyen 1945-1959 (inv.nrs. 48-63)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden AngolaArgentiniëAustraliëBoliviaBraziliëCanadaDenemarkenFrankrijkIndonesiëNieuw-ZeelandZwedenZuid-AfrikaSuriname
Opmerkingen

1) Bestemmingsland Angola betreft een stuk, een overgetypt, ongedateerd reis/onderzoeksverslag uit 1925.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal