Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
7. Onderhandelingen inzake de vorming van een Europese Gemeenschap (Nota minister van Buitenlandse Zaken, 22-10-1953, no. 8731).
De a.s. conferentie te Den Haag wordt gezien de Franse presidentsverkiezingen op een minder gelukkig tijdstip gehouden. Hij vreest dat er slechts over institutionele kwesties overeenstemming kan worden bereikt. Beyen wil vasthouden aan de resolutie van Luxemburg, dat de EPG niet enkel dient als overkoepeling van EDG en KSG. De minister-president meent echter dat als men overeenstemming over een economische taak vooruitschuift Nederland zijn positie zal verzwakken. Hij stelt voor om dan ook geen overeenstemming over institutionele kwesties na te streven.
De ministerraad weidt een uitvoerige bespreking aan de zaak, maar trekt nog geen conclusies.
Zie ook