Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00249
11-01-1954
Samenvatting
3e. Uitvoering van het EDG-verdrag.
Staf deelt mee dat generaal Juin zeer positief staat over de noodzaak van een Duitse bijdrage aan de westelijke defensie. Voorts heeft de Franse defensieraad voor het eerst de EDG in beschouwing genomen. Daarin heeft men o.a. bezwaar gemaakt tegen regelingen voor gelijke uniformen en eenheid van bezoldiging. Spreker heeft de indruk, dat Juin op het standpunt staat, dat men het EDG-verdrag moet aanvaarden, doch niet moet uitvoeren m.u.v. het betrekken van de Duitsers in de defensie.
Ook binnen de ministerraad leven twijfels over de EDG. De teneur is dat Nederland pas na voltooiing van de ratificatie over eventuele wijzigingen van het verdrag kan worden gesproken.