Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Post- en Telegraafbond Amsterdam 1895-01-26 nr. 6

19-02-1895
08-09-1897
01-12-1900

1894-12-09
Comité ter Evangelisatie te IJmuiden Velsen 1879-03-17 nr. 6

11-04-1879

Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen Amstelveen 1897-02-06 nr. 6

24-02-1897

1893-05-04
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1870-01-12 nr. 6

04-02-1870
08-01-1895
12-09-1902

Internationale Broederschap Blaricum 1900-01-13 nr. 6

26-01-1900

1899-10-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eenen proeftuin Hilversum 1900-01-06 nr. 6

21/22-01-1900

1899-11-01
Stadswerkliedenvereeniging "Eendracht zij ons doel" Amsterdam 1894-07-21 nr. 59

10-08-1894

1893-12-21
Evangelische Vereeniging "Azriël" Amsterdam 1896-11-09 nr. 59

24-11-1896

1894-03-01
IJsclub "Oosthuizen" Oosthuizen 1896-11-13 nr. 59

05-12-1896

1896-09-01
Pius-Vereeniging Amsterdam 1875-07-28 nr. 59

28-08-1875
14/15-04-1901

Vereeniging "Kiesrechthervorming" Amsterdam 1882-05-30 nr. 59

06-09-1882

De Amsterdamsche Kegelbond Amsterdam 1895-08-28 nr. 59

25-09-1895

1895-07-01
Nederlandsche Evangelische Protestanten-Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Monnickendam 1864-01-16 nr. 59

18-02-1864

De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Medicinae Studiosorum Societas (Vereeniging van studenten in de geneeskunde) Amsterdam 1899-07-27 nr. 59

20/21-08-1899

1896-10-21
Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1901-04-06 nr. 59

25-04-1901

1900-07-11
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Liefdadigheid naar vermogen Den Helder 1891-02-06 nr. 59

25-04-1891

1891-01-01
Vereeniging voor Protestantsche belangen Laren (NH) 1899-05-23 nr. 59

08-06-1899

1894-11-11
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Nederlandsch Uitgeversbond Amsterdam 1884-07-22 nr. 58

04-11-1884
05-11-1897

Nederlandsche Drukkersbond Amsterdam 1895-05-13 nr. 58

25-06-1895

1895-01-01
Simgat-Mitswa (Vreugde wegens het uitoefenen der geboden) Amsterdam 1898-08-13 nr. 58

28/29-08-1898

1896-06-01
Christelijke avondnaaischool Haarlem 1899-01-24 nr. 58

09-02-1899

1898-11-05
Maatschappij tot Nut van den Arbeidenden Stand Amsterdam 1862-07-21 nr. 58

08-08-1862

De Amsterdamsche Normaalschool Amsterdam 1899-02-22 nr. 58

08-03-1899

1894-04-01
Het Suppletiefonds Bussum 1896-04-27 nr. 58

25-06-1896

1895-03-15
Fanfarecorps "Wilhelmina" Gouwe 1899-07-27 nr. 58

15-08-1899

1898-10-01
Vereeniging tot het vieren van den Koninginnedag in het Westerkwartier Haarlem 1900-02-28 nr. 58

14-03-1900

1898-04-05
Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1899-05-23 nr. 58

09-06-1899

1859-06-06
Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Westfriesche Kanaal-Vereeniging Schagen 1890-11-07 nr. 57

14-02-1891
28-09-1895

Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging van sigarenfabrikanten Amsterdam 1894-05-10 nr. 57

13-06-1894
16-08-1901

1894-03-01
Nederlandsche Tuinbouw-handelsvereeniging Amsterdam 1903-07-20 nr. 57

16/17-08-1903

1903-02-18
R.K. Kiesvereeniging "Kiesrecht is Kiesplicht" Amstelveen 1898-11-17 nr. 57

01-12-1898

1898-06-01
Protestantsche kiesvereeniging "Burgerplicht" Heerhugowaard 1899-02-22 nr. 57

11-03-1899

1898-04-28
Vereeniging voor in- en uitwendige zending Heiloo 1897-11-15 nr. 57

03-12-1897
05-07-1902

1897-10-07
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Door Eendracht Verbetering" in de Zaanstreek, afdeeling van den Algemeenen Tuinlieden- en Bloemistenbond Koog aan de Zaan 1902-10-27 nr. 57

15-11-1902

1901-01-02
De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Afdeeling "Weesp" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel) Weesp 1899-07-17 nr. 57

28-07-1899

1899-07-03
Fruit- en Groentenvereeniging "Algemeen Belang" Bangert 1898-05-06 nr. 57

21-05-1898

1895-01-13
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Recht en plicht" Amsterdam 1899-11-04 nr. 56

19/20-11-1899

1898-11-20
Ohabé Sédaka Ménachem Abélim Amsterdam 1899-11-17 nr. 56

05-12-1899
26-06-1902
22-01-1903

1898-04-01
Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging "St. Joseph" Bussum 1900-10-23 nr. 56

08-11-1900

1899-12-03
Weerbaarheidsvereeniging "Volksweerbaarheid" Zaandam 1901-08-05 nr. 56

16-08-1901

1900-10-05
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.