Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Jongelingsvereeniging "Zacheus" Alkmaar 1903-06-20 nr. 56

21-07-1903

1857-12-20
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
IJsclub "Hensbroek" Hensbroek 1901-12-14 nr. 56

08-01-1902

1900-11-01
Samenwerking tegen tegenwerking Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

04-01-1902

1900-07-18
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht" Hilversum 1901-12-14 nr. 56

12/13-01-1902

1901-10-17
Roomsch-Katholieke kiesvereeniging "Recht en Orde" Heerhugowaard 1903-06-20 nr. 56

22-07-1903

1903-01-17
Afdeeling "den Helder" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Den Helder 1903-06-20 nr. 56

23-07-1903

1901-08-03
Nederlandsche Vrijland-vereeniging Amsterdam 1896-11-13 nr. 56

05-12-1896

1896-01-01
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Vereeniging ter ondersteuning van Scholen met den Bijbel opgericht door de Vereeniging "Luther" Amsterdam 1884-07-23 nr. 56

05-11-1884

Nederlandsche electriciens-vereeniging Amsterdam 1897-06-16 nr. 56

30-06-1897

1896-02-11
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding "Wilhelmina" Leende 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1902-02-01
IJsvereeniging "Berkhout" Berkhout 1903-02-20 nr. 56

20-03-1903

1902-12-17
Schietvereeniging "Koningin Wilhelmina" Andijk 1902-04-11 nr. 56

29-04-1902

1901-10-21
Vereeniging voor wijkverpleging te Heemstede Heemstede 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1902-02-14
Verbruikersbond Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1901-12-28
Amsterdamsche karrenverhuurdersvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

29-04-1902

1888-05-02
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Afdeeling Sint-Pancras van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Sint Pancras 1902-04-11 nr. 56

01-05-1902
16-10-1903

1901-11-28
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Schietvereeniging "Texel" Texel 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1900-09-10
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Kinderkleeding en kindervoeding Alkmaar 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-04-01
IJsclub Hoogkarspel Hoogkarspel 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1901-11-01
Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1900-06-14
IJsbaan Linnaeusparkkwartier Watergraafsmeer 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-10-01
Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

29/30-12-1901

1899-06-19
Houthandelvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

31-12-1901

1900-05-01
Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging Broek op Langedijk 1896-12-24 nr. 56

15-01-1897
05-08-1899
16/17-08-1903

1896-11-23
Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1901-04-13 nr. 56

04-05-1901

1899-05-01
Schietvereeniging "Hertog Hendrik" 's-Graveland 1901-04-06 nr. 56

26-04-1901

1900-11-14
Vereeniging tot bevordering van Inwendige Zending Enkhuizen 1889-04-09 nr. 56

30-05-1889

Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Amsterdam 1898-05-06 nr. 56

22/23-05-1898

1897-10-23
Sjemiras Sjabbos (Inachtneming van den Sabbath) Amsterdam 1898-05-12 nr. 56

29/30/31-05-1898

1896-01-18
Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1866-05-17 nr. 56

12-06-1866
11-01-1889
12-04-1892
20-12-1893
01-08-1902

Directe hulp in nood Amsterdam 1894-08-01 nr. 55

21-08-1894
11-04-1896
09/10-09-1900

1894-05-01
Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium" Amsterdam 1900-11-21 nr. 55

08-12-1900

1881-01-29
Vereeniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer Monnickendam 1895-07-17 nr. 55

10-08-1895  

1895-03-20
Vrijzinnige kiesvereeniging "Vooruitgang" in kiesdistrict Amsterdam VII Amsterdam 1897-05-21 nr. 55

13/14-06-1897
30-04/01-05-1899

1897-01-21
IJsclub "Uitgeest" Uitgeest 1897-04-20 nr. 55

08-05-1897

1896-11-01
Gymnastiek- en Schermvereeniging "De Gymnastische Volkskring" Amsterdam 1884-11-11 nr. 55

12-01-1885

Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Jongedamesvereeniging "Eendracht en vermaak" Amsterdam 1897-08-04 nr. 55

21-08-1897

1890-11-01
IJsbaanclub "Purmerend" Purmerend 1897-12-06 nr. 55

25/26/27-12-1897

1893-02-07
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.