Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van uitgevers en boekhandelaren "Theophilus" Amsterdam 1897-06-09 nr. 35

27/28-06-1897

1895-05-27
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet Amsterdam 1888-04-09 nr. 13

06/07-05-1888

Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1903-02-27
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-03-29
Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1901-05-17 nr. 44

06-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van Winkeliers in Koloniale Waren Amsterdam 1889-12-23 nr. 25

18-03-1890

Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen voor Levensverzekering Amsterdam 1893-12-22 nr. 26

04/05-02-1894

1889-10-01
Vereeniging van Woningopzichteressen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

18-07-1903

1903-03-21
Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "Volharding" Amsterdam 1877-02-11 nr. 22

17/18-06-1877

Vereeniging voor aannemers van fundeeringwerken Amsterdam 1900-04-02 nr. 21

19-04-1900

1893-07-01
Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen Amsterdam 1891-11-12 nr. 31

01/02-01-1892
05-09-1893

Vereeniging voor barbiers- en kapperspatroons, onder den naam "Amsterdam" Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

10-09-1902

1884-04-28
Vereeniging voor Boom- en Bloemkweekers en Hoveniers "Cultura Hortorum" Amsterdam 1876-06-16 nr. 36

22-08-1876

Vereeniging voor bouwvaksjouwerlieden, genaamd "Bijtijds Ontwaakt" Amsterdam 1900-10-24 nr. 27

13-11-1900

1900-05-10
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Vereeniging voor den Effectenhandel Amsterdam 1876-06-05 nr. 20

08-09-1876
02-09-1883
21-08-1894
24-06-1899
15-11-1901
05-08-1902
18-06-1903

Vereeniging voor den koffiehandel Amsterdam 1887-09-23 nr. 23

15-11-1887

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Vereeniging voor Goud-, Zilversmids- en Diamantzetters-Gezellen "Het Klaverblad" Amsterdam 1890-12-22 nr. 49

28-02-1891

Vereeniging voor grafische kunstnijverheid Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-11-20
Vereeniging voor Handelsreizigers "Providentia" Amsterdam 1888-02-09 nr. 34

06-04-1888
17-09-1896
04-10-1901

Vereeniging voor handenarbeid Amsterdam 1883-08-04 nr. 36

02-09-1883

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1879-02-12 nr. 23

26-02-1879
21/22-05-1903

Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël" Amsterdam 1883-04-23 nr. 27

08-05-1883

Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

Vereeniging voor Israëlietische ziekenverpleging Amsterdam 1897-08-28 nr. 49

14-09-1897

1897-01-27
Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde Amsterdam 1887-12-04 nr. 23

14-02-1888

Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius" Amsterdam 1873-01-19 nr. 17

20-02-1873
07-03-1878

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Vereeniging voor Lager Onderwijs Amsterdam 1888-09-05 nr. 23

24-11-1888
02-03-1899

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1890-03-10 nr. 34

27-04-1890
26/27-11-1899

Vereeniging voor landbouw, handel en nijverheid Amsterdam 1897-03-09 nr. 22

28/29-03-1897

1897-03-01
Vereeniging voor Levensverzekering Amsterdam 1887-08-01 nr. 20

16/17-10-1887

Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.