Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

12 teksten gevonden

CA 031 1314/11/25 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) beveelt de Oost-Friezen en die van Westergo en...
CA 017 1316/05/31 * Voorwaarden waaronder de graaf (van Holland) naar Oost-Friesland kan komen om...
ZE 385 1326/07/24 Graaf Willem III stelt zich garant voor de plunderingen door Boudewijn van...
FR 129 1332/08/10 Graaf Willem III bekleedt Gelmer Hesseling met het schoutambacht van Almersdorp...
ZE 674 1336/09/12 Graaf Willem III verleent de gemene kooplieden van Ieper, die laken en andere...
WI 498 1337/09/14 Graaf Willem IV vergunt de lakenkooplieden van Ieper dat zij vanaf 17 september...
WI 334 1339/02/27 Graaf Willem IV stelt in overleg met zijn Raad de markttol vast zoals die zal...
WI 505 1339/03/09 Schepenen, Raad en gemene stad van Staveren machtigen vier met name genoemde...
WI 534 1342/11/25 Graaf Willem IV staat de poorters van Staveren tot wederopzeggens toe dat zij...
WI 525 1344/08/21 Graaf Willem IV bekleedt Andulf Esseling tot wederopzeggens met het schoutambacht...
WI 524 1344/08/21 Andulf Esseling, schout van Almersdorp en 'Bouckerst', verklaart dat hij dat...
WI 528 1344/10/21 * Ludolf abt van Bloemkamp, (de abt van Bloemhof) in Wittewierum en Wibrand proost...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie