Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening
naam, varianten afdeling Werkverschaffing en Steunverleening
in ambtelijke stukken werd vaak de afkorting “W. en S.” of “WS” gebruikt
periode van bestaan 1931 - 1939
organisatie en inrichting de afdeling werd in 1931 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken
onder deze afdeling viel een Bureau Sociale Jeugdzorg
in 1933 ging de afdeling over naar het nieuwe departement van Sociale Zaken
in 1939 werd de afdeling gesplitst in: de afdeling Werkverruiming, de afdeling Steunverlening en de afdeling Culturele Zorg en Sociale Jeugdzorg
...
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de werkverschaffing, de steunverlening en de bevordering van ontwikkeling en ontspanning van werklozen
de steunverlening aan werklozen was tot 1935 niet bij wet geregeld
pogingen in 1937-1939 ondernomen liepen op niets uit
pas met de Wet Werkloosheidsvoorziening (1964) werd de steun van uitgetrokken werklozen wett...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
508 inv. nrs.
toon alle informatie