Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Nadere toegangen

Op delen van voor dit onderwerp belangrijke archieven zijn nadere toegangen gemaakt. Deze beschrijven de inhoud van dossiers, brieven en andere documenten. De selectie vond plaats aan de hand van twee criteria, namelijk het belang van de archiefvormer voor de ontwikkeling en uitvoering van de sociale zekerheid en de mate waarin de archieven waren ontsloten. In totaal werden aldus 30 archieven in de diepte door middel van 31 bestanden ontsloten.

U kunt in de tekst van de beschrijvingen zoeken.