Sociale Zekerheid 1890-1967

 
English | Nederlands

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft inmiddels het archief van RvA Eindhoven -ter aanvulling op de eerder overgedragen stukken- overgebracht naar het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te Den Bosch. Het Rijksarchief Brabant is hierin opgegaan.

Verder zullen de archieven van de Raden van Arbeid Tilburg, Roosendaal, Breda en ’s-Hertogenbosch aan het BHIC worden overgebracht. De komende jaren zal de Sociale Verzekeringsbank archiefmateriaal van andere Raden overbrengen naar de verschillende archiefbewaarplaatsen in Nederland.

Een groot deel van het archief van de Katholieke Sociale Actie (K.S.A.), in 1903 door P.J.M. Aalberse naar Duits voorbeeld opgericht, bevindt zich in het rijksarchief Noord-Holland te Haarlem in het archief Bisdom Haarlem (nr 306-527 en 528).