Typebeschrijvingen

 
English | Nederlands

Typebeschrijvingen

Voor hen die onderzoek willen doen op lokaal niveau, hebben we beschrijvingen gemaakt van enkele veel voorkomende soorten archieven, zoals die van burgerlijke armbesturen, diaconieën, St. Vincentiusverenigingen, armenraden e.d. Voor deze typebeschrijvingen is hetzelfde format gebruikt als bij de archiefbeschrijvingen. Er is gestreefd naar een zeker evenwicht tussen grote en kleine plaatsen.

Er zijn 11 typebeschrijvingen beschikbaar:

 1. Armenraad ’s-Hertogenbosch
 2. Armenraad Amsterdam
 3. Armenraad grote steden
 4. Burgerlijk Armbestuur Den Haag
 5. Burgerlijk Armbestuur Koog aan de Zaan
 6. Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk
 7. Diaconie van de Gereformeerde Kerk in 's-Hertogenbosch
 8. Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Krommenie
 9. Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente van ’s-Hertogenbosch
 10. Sint Vincentiusconferentie in de parochie van Sint Catharina te ’s-Hertogenbosch
 11. Vereniging Armenzorg Assen