Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
naam, varianten Algemeene R.K. Werkversvereeniging
Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging
ARKWV (1915-1938)
Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging
AKWV (1938-1948) A.R.K.W.V.
A.K.W.V.
in 1938 liet men het woord ‘Roomsch’ uit de naam weg.
periode van bestaan 1915 - 1961
organisatie en inrichting Er bestonden al vóór de ARKWV op 2 september 1915 werd opgericht diverse regionale en locale standorganisaties voor katholieke werkgevers, die vanaf 1917 werden gebundeld in diocesane werkgeversorganisaties
gezien de grote zelfstandigheid van de diocesane organisaties werd de algemene vereniging in 1923 omgezet in een federatie van diocesane verenigingen
dat betekende dat er tot 1924 vijf diocesan...
taak, activiteiten Landelijke standsorganisatie van katholieke werkgevers
in de katholieke sociale organisatie behartigde een vakorganisatie de materiële belangen, een standorganisatie de geestelijke, kerkelijke en sociale belangen van een beroepsgroep of maatschappelijke "stand"
het onderscheid werd in de praktijk niet steeds consequent volgehouden en de nauwe contacten tussen AKWV en RKVWV wijzen erop dat dat ook in we...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid Het archief is vooralsnog niet openbaar
toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.
omvang; inventarisnummers 66 meter
aantal inv. nrs. nog niet bekend
toon alle informatie