Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Beleggingsraad
naam, varianten Beleggingsraad
CBR
C.B.R.
periode van bestaan 1929 - 1967
organisatie en inrichting de Centrale Beleggingsraad was een uitvloeisel van de Beleggingswet van 1928 (Staatsblad  507) en de daaraan voorafgaande Commissie-Van Gijn
deze commissie  werd in 1926 door de minister van Financiën ingesteld “ tot onderzoek van de mogelijkheid en de wenschelijkheid van eene vereenvoudiging in het beheer van bij de wet ingestelde fondsen, door belegging van de gelden dier fondsen, hetzij in ?s Rijks-Sch...
taak, activiteiten de belegging van gelden en het te gelde maken van de beleggingen van onder meer de door de Rijksverzekeringsbank, later de Sociale Verzekeringsbank beheerde fondsen, namelijk het Ongevallenfonds, het Landbouw-ongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds en het Ouderdomsfonds B.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt, in zoverre dat stukken jonger dan 30 jaar niet openbaar zijn
hiervan kan ontheffing worden verleend door de minister van Financiën
gegadigden kunnen het beste eerst contact opnemen met het Nationaal Archief.
omvang; inventarisnummers na de bewerking 16 meter
293 inv. nrs.
toon alle informatie