Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie-Van Vuuren
naam, varianten de officiële naam luidde: Staatscommissie van advies inzake financiering en belegging der staatsfondsen
periode van bestaan 1924 - 1927
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld bij beschikking van de ministers van Arbeid c.a. en Financiën van 7/15 februari 1924, nr. 452/125 afdeling A.V./Generale Thesaurie
de samenstelling was:
A.C.A. van Vuuren, voorzitter (lid Tweede Kamer, RKSP)
H.A.C.L. Barentsen, secretaris (Min. van Financiën)
A. van Doorninck, lid (thesaurier-generaal...
taak, activiteiten a) zoeken naar een rationele verdeling van de lasten voortvloeiend uit de financiering van de Ouderdoms-, Invaliditeits- en Pensioenwet alsmede van de rente en aflossing van crisisleningen
b) zoeken naar mogelijkheden om de gelden te beleggen (eventueel een centrale beleggingsdienst) voor onder meer de Rijksverzekeringsbank (beheerde Invaliditeits en Ouderdomsfonds)
de commissie produceerde rapporten in 1925 ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
2 inv. nrs.
toon alle informatie