Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie van Advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds
naam, varianten Commissie-Kan (naar zijn voorzitter)
Rijkscommissie van Advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds
periode van bestaan 1936 - 1941
organisatie en inrichting de Werkloosheidssubsidiewet (1935) bepaalde (art. 9bis) dat er een commissie moest komen om te adviseren op de aanvragen van gemeenten om een bijdrage uit het fonds
de commissie werd op 7 december 1936 geïnstalleerd en hield in of na 1941 op te bestaan
taak, activiteiten samenstelling van de commissie:
mr. J.B. Kan, voorzitter (lid Raad van State)
G.W. Toebes (?), secretaris
en als leden
D.G. Draaijer (Sociale Zaken)
W. Drees (lid Tweede Kamer)
H.J. van Voorst tot Voorst (GS Gelderland)
T. Heukels (...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
1 inv. nr. (1 pak)
toon alle informatie