Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Diocesane Commissie van Samenwerking Limburg
naam, varianten Limburgse Commissie van Samenwerking
periode van bestaan 1928 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in bisdom Roermond in navolging van een soortgelijk initiatief in bisdom ’s-Hertogenbosch
opgericht door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Limburgse R.K. Werkgeversvereniging, de Limburgse R.K. Middenstandsvereniging en de Limburgse R.K. Werkliedenbond
in 1933 en 1937 traden toe resp. de R.K. Werknemende Middenstand en de St. Adelbertvereniging in Limburg
...
taak, activiteiten Poels, de geestelijke vader van het initiatief, hoopte via de standsorganisatie te komen tot een algehele herkerstening van de samenleving
naast het bevorderen van gezamenlijk optreden van de standsorganisaties, behartigde de Commissie de algemene godsdienstige, zedelijke, culturele en sociaal-economische belangen van de bevolking van het bisdom
het was een bundeling van wat later het maatschappelijk opbouw...
zuil
vindplaats Sociaal Historisch Centrum, Maastricht
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
  245 inv.nrs
toon alle informatie