Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Directie Algemene Beleidsaangelegenheden; Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden
naam, varianten DGAB
D.G.A.B.
in het jargon wel aangeduid als ABA of A.B.A.
periode van bestaan 1964 - 1967
organisatie en inrichting de directie ABA werd gevormd in een periode dat de departementale organisatie van Sociale Zaken sterk werd uitgebreid en het aantal hiërarchische lagen toenam
een voorloper was de in 1961/62 gevormde stafafdeling Algemene Sociaal-Economische Politiek (ASEP) met drs. L.A.P. van der Leij als hoofd
uit deze stafafdeling en delen van andere directoraten-generaal ontstond op 1 september 1964 de directie ABA...
taak, activiteiten studie- en adviesinstantie voor het hele departement
de afdeling voerde wetenschappelijk onderzoek uit of gaf opdrachten daartoe aan derden
de eerste directeur-generaal was:
drs. L.A.Ph. van der Leij, 1964-1967- (1961/62 hoofd ASEP).
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig voor wat betreft de hieronder vermelde inv. nrs.
omvang; inventarisnummers voor de bewerking: 103,5 meter
na de bewerking 53,75 meter
aantal inv. nrs. 1838 (het merendeel betreft de periode na 1967)
toon alle informatie