Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam FIOM
naam, varianten de officiële naam luidt: Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind
  FIOM
F.I.O.M.
periode van bestaan 1930 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1930 naar aanleiding van het amendement-Aalberse bij de behandeling van het ontwerpziektewet, dat ongehuwde moeders uitsloot van de ziekteverzekering
bij de oprichting sloten zich aan: de Nederlandse Middernachtzending Vereniging, de Nederlandse Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, De Nederlandse R.K. Vereniging ter Bescherming van Meisjes, de Vereniging tot Beschermin...
taak, activiteiten doel was goede voorwaarden scheppen voor ongehuwde moederzorg
samenwerking tussen overheid en particuliere verenigingen was daarbij van belang
van oudsher behoorden onderdak, abortus provocatus, afstand en adoptie, minnelijke schikking, alimentatie en onderstand tot de vaste onderdelen van de ongehuwde moederzorg
na de Tweede Wereldoorlog veranderden de opvattingen hiero...
zuil
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 7,12 meter
451 inv.nrs.
toon alle informatie