Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholieke Volks Partij, Tweede Kamerfractie
naam, varianten K.V.P.
KVP
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting De Tweede Kamerfractie van de KVP maakte geen deel uit van de partijstructuur
wel waren de leden qualitate qua adviserend lid van de partijraad
de voorzitter bezat binnen de KVP "de algemene leiding van de staatkundige arbeid" en had adviserende stem in de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur
in de jaarlijkse bijeenkomsten van de partijraad en op de par...
taak, activiteiten vertegenwoordiging van de Katholieke Volkspartij in de Tweede Kamer
de politieke werkzaamheden dienden ter realisering van het partijprogram
er bestonden uiteraard duidelijke parallellen tussen de fractieactiviteiten en het parlementaire werk, zoals dat ook in de organisatie en inrichting van de fractie werd weerspiegeld.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
voor raadpleging is namelijk toestemming van de bewaargever (het "Dr. Schaepmanfonds") vereist, te verkrijgen via de archiefbeheerder
omvang; inventarisnummers 19,25 m.
849 inventarisnummers
toon alle informatie