Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Katholieke Artsenvereniging
naam, varianten Rooms Katholieke Artsenvereniging
KAV
K.A.V.
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1919 door officier van gezondheid P. Verberne
de vereniging had een hoofdbestuur met tussen de 7 en 15 leden, afdelingen zoals de Ver. van R.K. Directeuren van Ziekenhuizen, en onderafdelingen
in 1933 waren er 4 onderafdelingen erkend
de vereniging bestond nog in 1967, maar niet bekend is wanneer zij is opgeheven of is opgegaan in een ander verband.
taak, activiteiten doel was de katholieke beginselen te doen doordringen in de medische praktijk
de vereniging gaf sedert 1921 een eigen blad uit en had een informatiebureau.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid beperkt
zij die het archief willen raadplegen dienen zich eerst te wenden tot het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen
omvang; inventarisnummers 7,87 m.
399 inv.nrs.
toon alle informatie