Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Kinderbijslagvereveningsfonds
naam, varianten geen
periode van bestaan 1940 - 1965
organisatie en inrichting de Kinderbijslagwet (1939
in werking per 1 januari 1941) droeg de verzekering, die in principe alleen gold voor loontrekkenden, op aan bedrijfsraden, bedrijfsverenigingen en als deze er niet waren aan de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
krachtens art. 76 van deze wet  werd een fonds ingesteld, waaruit kinderbijslagfondsen die met tekorten kampten zouden worden gesubsidieerd
...
taak, activiteiten administratie van het fonds en een toezicht op de comptabiliteit van de aangesloten kinderbijslagfondsen
voor dit laatste beschikte het fonds over een inspecteur en enkele controleurs
het fonds had ook bemoeienis met kinderbijslagen aan kleine zelfstandigen, rentetrekkers krachtens de Invaliditeitswet, Indonesische pensioenen, burgerlijke en militaire ambtenaren enz.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor bewerking 5 meter
na bewerking 2 meter
196  inv. nrs.
toon alle informatie