Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen ter uitvoering van de Ziektewet
naam, varianten geen
periode van bestaan 1932 - ? ?
organisatie en inrichting onbekend
taak, activiteiten ontmoetings-, studie- en adviescentrum voor de leiders van de uitvoeringsorganen van de Ziektewet, de Kinderbijslagwet en de Werkloosheidswet. Vakopleiding van personeelsleden bedrijfsverenigingen
zuil
vindplaats Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Amsterdam
openbaarheid geïnteresseerden dienen zich te wenden tot het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam
omvang; inventarisnummers ca. 5 m.
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Kring van Werkgeverscentralen