Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Kring van Werkgeversvakcentrales
naam, varianten geen
periode van bestaan 1921 - 1941
organisatie en inrichting opgericht in april 1921 omdat naar aanleiding van de besprekingen over het plan Posthuma-Kupers de landelijke werkgeversorganisaties behoefte hadden aan een meer gestructureerd overleg
het initiatief werd op 31 maart 1921 genomen door de Christelijke Werkgeversvereniging
het was de bedoeling “een nauweren band te vormen tusschen de verschillende Werkgeverscentralen uit Nederland, die zich op sociaal g...
taak, activiteiten de kring was voor 1945 het enige orgaan waarin de landelijke werkgeversvakcentrales elkaar ontmoetten
de confessionele centrales waren immers niet aangesloten bij het Centraal Overleg in Arbeidszaken
zuil
vindplaats op het hoofdkantoor van VNO-NCW aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag bevinden zich microfilms van de notulen van de Kring
afgezien daarvan is niet bekend waar de rest van het archief, zo dit er ooit geweest is, zich nu bevindt
een fotokopie van de notulen bevimdt zich in het Nationaal Archief, maar was op 1 april 2003 nog niet ingewerkt in het archiefbeheerssysteem
ge...
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 bundel stukken
toon alle informatie