Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Koloniën te Londen
naam, varianten MinKol
op 23 februari 1945 werd de naam gewijzigd in Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting het ministerie werd enkele malen gereorganiseerd, maar voor het onderwerp is alleen van belang de organisatiestructuur die gold van 24 augustus 1942 tot aan de opheffing per 1 augustus 1945
het departement was toen verdeeld in 10 afdelingen waarvan afdeling I Algemene en Juridische Zaken (hoofd mr. W.G. Peekema) en afdeling X Informatie en Publiciteit (hoofd mr. W.G. Peekema) deed

...
taak, activiteiten bestuur van de niet door andere mogendheden bezette koloniën
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 42,4 meter
  1209 inv. nrs.
toon alle informatie