Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Sociale Zaken, kabinet van de minister, koninklijke onderscheidingen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1918 - 1967
organisatie en inrichting begin 1919 werd de afdeling Algemeen Secretariaat van het zojuist opgerichte ministerie van Arbeid verdeeld in drie afdelingen: kabinet van de minister, algemene zaken en secretarie & expeditie
een van de taken van de onderafdeling Kabinet waren "zaken van geheimen aard"
hieronder vielen de voorstellen van de minister om personen te decoreren.

...
taak, activiteiten archivering van de dossiers omtrent voorgestelde decoraties
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor de inventarisatie 16 meter
omvang na de bewerking onbekend
570 inv. nrs.
toon alle informatie