Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Ministerie van Financiën, dossierarchief
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting Het ministerie kende een ingewikkelde organisatiestructuur met, afgezien van enkele stafafdelingen, twee polen, de Generale Thesaurie en de Administratie der Belastingen
los daarvan stonden de Belastingdienst, het Agentschap in Amsterdam en enkele kleinere diensten
voor het onderwerp is met name de Generale Thesaurier interessant met daarin ook de archieven van enkele kleinere commissies en de Bezuinigingsi...
taak, activiteiten Financiën had bemoeienis met het onderwerp, wanneer het rijk sociale verzekeringen of regelingen subsidieerde of daarin participeerde, wanneer de belastingdienst premies voor de sociale verzekeringen inde en wanneer het rijk toezicht uitoefende op het beheer van fondsen
in concreto:
-  (mede)zeggenschap bij de uitvoering van subsidiëring van gemeentelijke werkloosheidsfondsen (Werkloosheidssubs...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor en na bewerking: ca. 218 meter
4375 inv. nrs.
toon alle informatie