Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid
naam, varianten Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid
periode van bestaan 1909 - 1946
organisatie en inrichting de vereniging werd op 26 april 1909 opgericht na een in onder meer het Sociaal Weekblad geplaatste oproep, die was ondertekend door:  mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken, dr. F. van Gheel Gildemeester, dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, mevrouw M.G. Muller-Lulofs, mr. H.J. Tasman en mr. E.M. Meijers
de vereniging kwam spoedig daarna tot stand
in 1914 werd vanuit de vereniging de Nationale Werklo...
taak, activiteiten doel was volgens art. 2 van de in 1909 vastgestelde statuten: ?De vereeniging stelt zich ten doel op de bestaande maatschappelijke grondslagen mede te werken aan de bestrijding van de werkloosheid en van de nadeelige gevolgen van werkloosheid in Nederland?;
leden konden zijn natuurlijke en rechtspersonen
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend omdat het archief vermengd is met enkele andere archieven en collecties
toon alle informatie