Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Pensioenvereniging voor Werklieden Nederlands Werkliedenfonds en Waarborgfonds
naam, varianten Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Nederlandsch Werkliedenfonds Waarborgfonds.
periode van bestaan 1883 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1883 als een particuliere organisatie die de vrijwillige verzekering van arbeiders wilde bevorderen
initiatiefnemers waren: de Vereniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de Maatschappij tot bevordering van nijverheid en het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond
  in 1892 bestond het hoofdbestuur uit: mr. W.H. ...
taak, activiteiten het door de Vereniging beheerde Nederlands Werkliedenfonds ging in 1885 van start en is een van de oudste landelijke arbeiderspensioenfondsen
arbeiders konden zich verzekeren voor een pensioen ingaand op een bepaalde leeftijd en voor een uitkering ineens bij overlijden
deze laatste verzekering kon ook gesloten worden op het hoofd van (jonge) kinderen.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1,1 meter
48 inv. nrs.
toon alle informatie