Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen
naam, varianten Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen
periode van bestaan 1890 - 1901
organisatie en inrichting opgericht op 31 januari 1890 in Diligentia in Den Haag door de technoloog F.W. Westerouen van Meeteren uit Amsterdam en mr. H.J.A. Mulder te Den Haag
de definitieve oprichting vond op 1 maart 1890 plaats
voorbeeld was de in 1867 opgerichte Association pour prevenir les accidents de Fabrique te Mühlhausen
de vereniging is in 1901 opgeheven (zie: De Vries Wz. (1970)25...
taak, activiteiten doelstelling van de vereniging was: ?de gezondheid en de veiligheid van werklieden bij het verrichten van arbeid in of voor eenig bedrijf bevorderen? (uit: De Vries Wzn. (1970), p. 26).
zuil
vindplaats archief: vindplaats niet bekend (De Vries Wz. (1970), p. 25-noot  66
wel stukken en deel van het Mededelingenblad in de Van Marken-Bibliotheek te Delft)
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie