Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
naam, varianten Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894-1919) Nederlandsche Vereeniging voor Staatsburgeressen (1919-1930)
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1949)
periode van bestaan 1894 - 1967
organisatie en inrichting In 1893 nam Wilhelmina Drucker, samen met enkele andere vrouwen, het intiatief tot de oprichting van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
het hoofdbestuur (HB) zetelde in Amsterdam of Den Haag, al naar gelang de woonplaats van de secretaresse
de functies van voorzitster, secretaresse en penningmeesteres mochten niet door mannen worden vervuld
het HB bestond uit een oneven...
taak, activiteiten   ?De vereniging stelt zich ten doel bij de vrouw het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar taak in gezin, in het arbeidsleven en maatschappij en als staatsburgeres te versterken en te bevorderen, dat zij in samenwerking met den man haar zelfstandig inzicht meer doet gelden? de vereniging kant zich tegen elken maatregel die de vrouw als zodanig in eenig opzicht bij den man achterstelt en streeft naar wijziging in maatschappelijke toestanden, die de vro...
zuil
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 5,5 meter
551 inv.nrs.
toon alle informatie