Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Volksdienst
naam, varianten NVD
N.V.D.
Nederlandsche Volksdienst
Nederlandse Volks Dienst
periode van bestaan 1941 - 1945
organisatie en inrichting De Nederlandse Volksdienst kwam in de loop van 1941 tot stand
een voorloper was de Stichting Winterhulp
de organisatie was een kopie van de Duitse, op nationaal-socialistische leest geschoeide “Volkswohlfahrt”
pogingen ondernomen in 1941-1942 om samen te werken met de burgerlijke en kerkelijke armenzorg en met de kruisverenigingen mislukten
...
taak, activiteiten volgens art.2 van de statuten uit 1941 was het doel van de NVD: ?de verzorging van alle Nederlanders, uit een oogpunt van de zorg voor het volk en de welvaart, zoomede overeenkomstige opgaven.?
in praktijk kwam dit neer op: steun aan slachtoffers van bombardementen, verstrekking voedsel, kleding en babyuitzetten aan aanstaande moeders, schoolvoeding, jeugdtandverzorging, wijkverpleging, heilg...
zuil
vindplaats het archief bevindt zich op twee plaatsen, namelijk:
a) Nationaal Archief, Den Haag
b) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid a) volledig
b) op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers a) 31 meter
  aantal inv. nrs. onbekend
b) 4,60 meter (gecombineerd met Winterhulp)
37 inv. nrs.
toon alle informatie