Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlands Vrouwen Comité
naam, varianten NVC
  N.V.C.
Nederlandsch Vrouwen Comité
periode van bestaan 1941 - 1967
organisatie en inrichting de eerste bijeenkomst van dit comité werd gehouden in De Born te Bennekom
aanwezig waren vooraanstaande figuren uit alle Nederlandse vrouwenorganisaties
in 1944 kreeg deze groep de naam Het Nederlandse Vrouwen Comité
op 28 juni 1945 kwam het NVC voor het eerst openlijk bijeen en werd het een officiële organisatie
aangesl...
taak, activiteiten voornaamste doel was het versterken van de saamhorigheid onder vrouwen
belangrijk aandachtspunt was de verbetering van de positie van werkende (gehuwde) vrouwen
dit trachtte men te bereiken door zitting te nemen in adviescommissies en door rekesten in te dienen bij overheids- en andere instanties.
zuil
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6,6 m
204 inv.nrs.
toon alle informatie